Allochtoon blijft in Rotterdam in minderheid

StrandIn tegenstelling tot eerdere berichten, neemt het aantal allochtonen in Rotterdam de komende jaren af. In 2025 is het overgrote deel van de bevolking in de maasstad nog steeds autochtoon. Dat blijkt uit recente prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Nog maar twee jaar geleden voorspelde het Rotterdamse Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) dat in 2025 42 procent van de Rotterdammers een niet-westerse afkomst zou hebben. Het aantal Westerse allochtonen zou stijgen tot iets boven de 13 procent. Autochtone Rotterdammers zouden hierdoor een minderheid worden.

Maar uit de meest recente prognoses van het CBS blijkt juist dat het aantal allochtonen in Rotterdam steeds verder afneemt. In 2025 zullen er 231.649 in de stad wonen, dat zijn er zo’n 25.000 minder dan in 2008. De totale bevolking van Rotterdam neemt in dezelfde periode licht af van 583.625 naar 579.540 inwoners. Van alle Rotterdammers is dan 40 procent allochtoon. Nu ligt dat rond de 48 procent.

Het COS begrijpt niet waarom de cijfers van het CBS een heel ander toekomstbeeld schetsen dan eerdere rapporten van het gemeentelijk bureau. "Misschien dat de definitie van allochtoon een rol speelt. Op het moment dat je een derde generatie hebt, is dat onderscheid niet meer mogelijk.”

Socioloog Jeroen van der Waal van de Erasmus Universiteit legt uit dat bij dit soort modellen wordt uitgegaan van bestaande trends. In de eerdere prognoses is volgens hem geen rekening gehouden met de verminderde instroom van migranten en het feit dat allochtone vrouwen nu net zo veel kinderen krijgen als autochtonen.
Door de toenemende welvaart binnen deze groep, trekken veel allochotne middengroepen naar gemeenten in de regio.

Bron: AD

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in islamisering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s