Vooraankonding rondetafelbijeenkomst participatie allochtone inwoners Oost (Haarlem)

De Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad (SAMS) is door het Haarlemse gemeentebestuur gevraagd te adviseren over de manier waarop participatie van allochtone inwoners op wijkniveau verbeterd kan worden, met name in het stadsdeel Oost. Het gemeentebestuur wil graag weten hoe allochtone buurtbewoners dit zelf zien en heeft de SAMS verzocht om hierover met hen in gesprek te gaan. Het college wenst daarnaast een bespreking van de resultaten in een rondetafelgesprek met alle belanghebbenden in het betreffende stadsdeel.

In de eerste helft van 2009 hebben vier studentes van de Hogeschool InHolland op verzoek van de SAMS een onderzoek gedaan en interviews afgenomen bij allochtone inwoners in Oost en dit verwerkt in een verslag. De SAMS presenteert de resultaten van dit onderzoek tijdens een rondetafelgesprek. Naast de presentatie van het onderzoek wil de SAMS met zoveel mogelijk betrokkenen uit Oost discussixc3xabren over de conclusies van het onderzoek. Daarom willen wij u nu al op deze bijeenkomst attenderen. De rondetafelbijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 28 oktober in het Reinaldahuis. In oktober ontvangt u een persoonlijke uitnodiging met een samenvatting van het onderzoek. Het volledige onderzoek kunt u op 28 oktober inzien.

Voor meer informatie over SAMS verwijzen wij naar de bijgevoegde folder. Tevens kunt u terecht op www.samshaarlem.nl.

Met vriendelijke groet, 

Herman Lock (secretaris SAMS) en Mustafa xc3–cal (voorzitter SAMS)

De SAMS is een onafhankelijke adviescommissie met als taak het Haarlemse gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven over het integratiebeleid. Dit integratiebeleid, beter bekend als xe2x80x98Allemaal Haarlemmersxe2x80x99, richt zich op xe2x80x98samen werken, samen wonen en samen levenxe2x80x99 en het vormgeven van Haarlem als multiculturele stad. De SAMS heeft maximaal vijftien leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in migrantenorganisaties. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s