PVV haalt met Jami risico in huis

JamiIn januari 2005 liet de Iraanse Nederlander Ehsan Jami in een interview met de Haagse Rauie Rxc3xa8gxc3xa2h (Rode Reiger) weten dat hij een "sociaal-democraat in hart en nieren" was. Ook vertelde dat zijn vader ‘ongodsdienstig’ was en zijn moeder christelijk. Omdat zijn vader arts/apotheker was genoot de jonge Jami in Iran van enkele privileges en hoefde hij niet deel te nemen aan Koranlessen. Jami was zeer kritisch over de islam; hij was opgegroeid onder het juk van de Iraanse ayatollahs die onder de vlag van de islam een waar schrikbewiind voerden. Over de PvdA zei de jonge Jami:

"Vrienden vragen mij inderdaad regelmatig waarom ik niet voor de VVD hebgekozen, in het spoor van Afshin Ellian en Ayaan Hirsi Ali. Hoewel ikbezwaren heb tegen het allochtonenbeleid van de PvdA, kan ik mij heelgoed vinden in de ideexc3xabn op het gebied van werkgelegenheid,ontwikkelingssamenwerking, ouderenbeleid, etcetera. Aan banden met hethistorisch verleden hecht ik niet; het gaat mij om de affiniteit met dehuidige idealen. Die affiniteit heb ik met de idealen van de PvdA."

Ex-moslim
In 2007 openbaarde zich een andere Ehsan Jami: hij was opeens ex-moslim, die samen met Loubna Berrada het comitxc3xa9 voor ex-moslims oprichtte. Afshin Ellian stelde zich op als beschermheer. In Trouw verklaarde Jami dat hij als moslim was opgegroeid. Zijn vader was ook nog steeds moslim. Als kind geloofde hij in Allah en bewonderde hij Mohammed. Als tiener had hij met andere moslims gejuicht na de aanvallen op de Twin Towers. Nu geloofde hij nog wel in God, maar niet in Allah. Na bestudering van de Koran en Hadith concludeerde Jami dat Allah in de Koran als een wrede, tirannieke God werd beschreven. En de profeet Mohammed was, als hij nu zou leven, volgens Jami te vergelijken met Ousama Bin Laden of Saddam Hoessein. Zijn uitspraken leverden Jami niet alleen veel bekendheid op, maar ook veel doodsbedreigingen en een mishandeling in zijn woonplaats Voorburg. Jami kreeg op aandringen van de NCtB  persoonsbeveiliging.

Verklaarde Jami in 2005 nog dat hij in zijn jeugd niet deel hoefde te nemen aan koranlessen, begin september 2007 verklaart hij tegenover de Volkskrant juist dat hij gedwongen was de Koran uit zijn hoofd te leren. Deze uitspraak roept veel verwondering op bij andere Iraniers op het weblog onze man inTeheran. De meeste van hen herinneren zich niet dat zij in Iran op de basisschool verplicht werden de Koran uit hun hoofd te leren.

Cineast
in 2007 maakt Jami ook bekend dat hij – net als Geert Wilders – een film wil maken. Eerst kondigt hij een homo-film aan, dan laat hij in oktober weten dat hij een schockerende film gaat maken die nog veel meer stof zal doen opwaaien als indertijd de Deense Mohammed-cartoons deden. Hij wil een tekenfilm maken over het leven van Mohammed. Hij start met de film, waarin onder andere Mohammed met een erecte penis wordt vertoond, maar ziet in maart 2008 toch weer van de film af. Jami: "Minister Hirsch Ballin heeft gezegd dat hij vreest dat dit eenwig gaat drijven in onze samenleving. Dat is nooit mijn bedoelinggeweest."
Uiteindelijk verschijnt in december 2008 de film an interview with Mohammed op het internet. De film wordt door Marokkaanse organisaties een ‘krachteloos niemandalletje’ genoemd.

Politicus
Jami werd in 2006 voor de PvdA gekozen in de gemeenteraad van Leidschedam-Voorburg. Nadat hij in september 2007 een opiniestuk met Geert Wilders had geschreven in de Volkskrant waarin hij Mohammed met Adolf Hitler vergeleek, vtraagt zijn fractievoorzitter hem om zijn zetel ter beschikking te stellen. Ehsan Jami gaat verder als eenmansfractie (fractie Jami) en vraagt onder andere aandacht voor loverboys.

Inmiddels is bekend dat Jami onderdak heeft gevonden bij de PVV. Hij zit in de ‘talentenpool’ van de PVV. Dat mag geen verrassing worden genoemd. Al in september 2007 sloot Jami tegenover De Pers niet uit ooit lid te zullen worden van de PVV.

Wilders is blij met Jami: ‘Hij is iemand met lef en met interessante standpunten. Ik ben ervanovertuigd dat hij een goede bijdrage kan leveren aan het verspreidenvan het gedachtegoed van de PVV”, aldus Wilders. Het is nog nietzeker of Jami kandidaat zal zijn voor de gemeenteraad in Den Haag ofvoor de Tweede Kamer. ”Ik denk dat zijn hart uitgaat naar de Kamer”,zegt Wilders.

En Jami is blij met de PVV:”Ik ben enorm verheugd deel uit te mogen maken van de PVV”, aldusJami. ”Ik sta voor de volle 100 procentachter Wilders. De PVV is een partij voor de vrijheid met eenvisie voor een beter en socialer Nederland. Ze hebben daar principes enhouden de rug recht. We moeten problemen rond islamisering niet uit deweg gaan.”

Ehsan Jami roept irritatie, maar ook medelijden op. Het is ontegenzeggelijkeen dappere jongen, die waarschijnlijk oprecht is in zijn angst voor deislam, maar hij lijkt ook nog wat zoekende. Hij is een ex-moslim diewaarschijnlijk nooit moslim is geweest. Hij heeft tijdens dekoranlessen die hij nooit hoefde te volgen, toch de Koran uit zijnhoofd moeten leren en heeft een niet gelovende vader die toch moslimis. Jami dreigt schockerende films te maken, maar komt uiteindelijk meteen krachteloos niemandalletje. Hij was vier jaar geleden nog een"sociaal-democraat in hart en nieren" en wilde twee jaar geleden nog inhet bestuur van de PvdAom de partij van binnenuit te veranderen. Nu heeft hij zich aangeslotenbij een conservatieve partij die diezelfde PvdA als oorzaak van allekwaad ziet. Hij wil geen wig in de samenleving drijven, maar sluit zichaan bij een partij die het juist moet hebben van de polarisatie.

Ieder mens moet de ruimte krijgen om van mening te veranderen, EhsanJami ook, maar voor de PVV lijkt een zoekende Jami een risicofactor.Wilders heeft nu niet alleen een volksvertegenwoordiger met een drankprobleem, maar ook een lid van de talentenpool met een identiteitsprobleem.

De foto is van Roel Wijnants. Meer foto’s van Roel, zie hier

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in wilders pvv. Bookmark the permalink.

3 Responses to PVV haalt met Jami risico in huis

 1. Scottie says:

  Als Jami identiteitsproblemen heeft en daardoor bij de PVV terecht kan dan verbaas ik me over dat niet veel meer moslims bij de PVV zijn. Vele moslims zijn ook alleen maar moslimbewust geworden omdat ze een beetje identiteit als Nederlander niet wilden. Dat zijn mensen die noemen zich moslims, als je vraagt wat ze verder dan nog zijn dan zijn ze moslim.

  De PvdA heeft een prominent lid gekend dat naar de hoeren ging, in Den Haag en in Amsterdam, waar hij heroinehoertjes hem ter willen liet zijn, in de Bijlmer regeert mevrouw Sweet (Niet Swiet) die al twee maal van de weg is gehaald omdat veel meer gedronken had dan is toegestaan, een ander lid van de PvdA in de Bijlmer runde een cafe in zijn flat, de SP heeft een, overigens ook allochtoon lid gehad die een griep met kanker verwarde en had die PvdA eerder een Surinaamse man als politicus aangetrokken en die bleek over zowat al zijn genoten opleidingen te hebben gelogen. Prins W.A. heeft ten tijde van zijn wilde haren twee Ford Scorpio’s total loss gereden waarover nooit bekend is geworden of hij toen soms teveel gedronken had, let op de naam Prins Pils.

  Hebben de Oranjes, de SP en de PvdA last gehad van die mensen die bij gebrek aan een constitente identeit de ene fout na de andere maakten?

  Hero is een held, hij gaf zijn drankprobleem toe EN beloofde beterschap en gaat aan de Refusal.

  Vreselijk, dat hakken naar de PVV en dan met hun meest onschuldig lid. Jami mag dan een lullig niemandalletje als film hebben gemaakt maar nou doet een allochtoon iets democratisch en maakt die allochtoon gebruik van zijn rechten en talenten en hup, Butter gooit met bedorven boter.

  Flauw, helemaal niet opbouwend.

 2. Fatima says:

  Scottie, die mensen die jij noemt hebben ‘een fout’gemaakt. Jami spreekt zichzelf steeds tegen en vertelt steeds een ander verhaal over zijn verleden. Dan lijkt het er sterk op dat de man verward is – daarnaast is hij tamelijk media- en aandachtsgeil. Geen stabiele factor voor een partij, zeker niet voor een partij waar xc3xa9xc3xa9n man alle touwtjes in handen heeft.

 3. Mirjam says:

  Veel Moslims hebben geen idee wat hun religie betekent laat staan dat ze inhoudelijk ook maar iets snappen. Jami mag doen wij hij wil en ik vind hem geloofwaardiger dan al die zogenaamde ‘vrome Moslims/Moslima’s met hun dikke laag make-up, strakke kleding, hakken, maar wel met excuusdoekje op hun hoofd, want ik ben wel moslim hoor. Dan de jongens die meer het woord kanker gebruiken dan niet gelovigen ( dat zijn toch varkens by the way?), drinken, blowen, vrouwen lastigvallen en uitschelden voor ho*r, homo’s in elkaar slaan en ga zo maar door.
  Bij een mening, kritiek moet je uitkijken want je wordt me de dood bedreigd, kan het nog leuker? Nee dank u voor mij geen enkele vorm van religie, ik ben geloviger dan de meeste moslims, Christen etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s