Marcouch krijgt nog een Judaskusje na van ex-fractiegenoten (Thomas van Aalten)

MarcouchanjameulenbeltAhmed Marcouch, stadsdeelvoorzitter van Slotervaart in Amsterdam,heeft meermaals geuit voor welk beleid hij gaat: van xe2x80x98binnenuitxe2x80x99 wilhij de samenleving verbeteren. Met als aandachtspunten o.a.homo-emancipatie (de start van de gaypride in het stadsdeel ligt nogvers in het geheugen) en terugdringing van radicalisme bij moslims. Maar dan. De oppositie, die gevormd wordt door wijkpartij Slotervaart Levendige Tuinstad (hoewel het op de site nog xe2x80x98leefbaarxe2x80x99 in plaats van xe2x80x98levendigxe2x80x99 is), de VVD en enkele ex-PvdA-raadsleden, komt in opstand.

xe2x80x98Een groot deel van de oppositie vindt dat Marcouch de scheiding vankerk en staat niet respecteert. [xe2x80xa6] Marcouch wil bij wijze vanuitzondering de mogelijkheid openhouden dat het stadsdeel religieuzeorganisaties ondersteunt. Hij denkt bijvoorbeeld aan cursussen voorimams die geen Nederlands spreken of te weinig weten van dedemocratische rechtsstaat. Ook wil hij imams een duidelijkere rol gevenin het bestrijden van radicalisering,xe2x80x99 aldus het Parool van vandaag.

De oude zegswijze luidt: If you canxe2x80x99t beat them, join them.Marcouch weet als geen ander dat voor een xe2x80x98nivelleringxe2x80x99 van religie enuitbannen van excessen in de wijk hulp van binnenuit effectief is. Deemancipatie binnen de islam kan bewerkstelligd worden dankzij het extrabijbrengen van de Nederlandse cultuur en taal bij imams xe2x80″ is dat zoxe2x80x99ngek voorstel van Marcouch? Ik denk inderdaad dat imams een grote rolkunnen spelen in de bestrijding van radicalisering in Marcouchxe2x80x99stadsdeel. Meer dan een VVDxe2x80x99er met een roze das, in elk geval.

Marcouch wekt de indruk meer verstand van zaken te hebben danSlotervaart Leefbare Tuinstad, die op haar site geen woord over moslimsof imams heeft geschreven, maar bijvoorbeeld wel over hangjongeren encriminaliteit: xe2x80x98Het aantal klachten over zulk wangedrag neemt delaatste tijd weer toe. SLT pleit daarom voor meer wijkagenten en meersurveillance op straat, ook xe2x80x99s avonds. De politie en daaraan gekoppeldhet JIB, zullen harder moeten optreden en straffenxe2x80x99. Hetverkiezingsprogramma 2006-2010 van SLT is misschien niet eens slecht,maar de oppositiepartij kan je niet betrappen op een gesmeerdecommunicatie met haar achterban. Vooral de algemene beschouwingen vande SLT-fractie van najaar 2005 bij xe2x80x98actualiteitenxe2x80x99 plaatsen, geeft mete denken.

Dan is er de heer Beste, onafhankelijk (voormalig PvdA-)raadslid. Zijn bijdrage voor een betere wereld kan je hier vinden. Samen met andere voormalige PvdA-raadsleden schreef hij in 2008 dezeArbeiders, Ontwaakt!-achtige brief naar de Volkskrant. Daarin stellenzij dat Marcouch bijdraagt xe2x80x9caan de neergang van de PvdA, omdat de PvdAhem in de media gebruikt als pr-instrument dat de nieuwe gematigdexe2x80x98Nederlandse islamxe2x80x99 moet vertegenwoordigen.xe2x80x9d

Duidelijk, Marcouchxe2x80x99 pleidooi voor islamonderricht op openbarescholen in het stadsdeel vormde de druppel waarna het drietal opstapte.De drie meenden dat de scheiding van kerk en staat met dit voorstelgrof geweld wordt aangedaan. Hoezo intern oplossen? Nee, aan deschandpaal ermee! Daarna zijn ze pas uit de PvdA-fractie gestapt.

Doet hij het dan zxc3xb3 slecht? Je zou het betwijfelen. Marcouch kreegin juni 2008 namens die eerder genoemde partij Slotervaart LevendigeTuinstad een motie ingediend om homobeleid te ontwikkelen in hetstadsdeel. De motie werd al snel door Marcouch omgezet in een Homonota.Marcouch pleitte zelfs voor de komst van een homocafxc3xa9 in het stadsdeel.Zo zijn er legio voorbeelden te noemen van daadkrachtig beleid vanuithet dagelijkse bestuur. Dat er nog een hoop is op te lossen, lijkt meevident.

En dan hangt er nu een motie van wantrouwen boven Marcouchxe2x80x99 hoofdomdat weer het gewraakte woord xe2x80x98islamxe2x80x99 voorbijkomt xe2x80″ knap staaltjepopulisme van de oppositie in het Amsterdamse stadsdeel. Ja, natuurlijkken ik alle beschuldigingen van rechts-als-beroep-hebbende Carel Brendel xe2x80″ die nog net niet beweert dat Marcouch zelf de Twin Towers heeft opgeblazen.

Maar emancipatie-imams, waarom niet. Ik denk ook dat het beter zou zijn als de predikanten in de bible belteens een lesje Nederlandse cultuur zouden leren, desnoods op kosten vande gemeentes Nunspeet, Harderwijk en Spakenburg. Noem het dan maar eengebrek aan respect voor de grens tussen kerk en staat. Religie heeft nueenmaal af en toe hulp nodig xe2x80″ ja, van onze belastingcenten.

Thomas van Aalten is schrijver. Meer over Thomas en zijn boeken op zijn website.
Deze column verscheen eerder op het weblog Sargasso en is met toestemming van Thomas van Aalten ook op het Allochtonenweblog geplaatst.

Zie ook:

Marcouch overleeft motie van wantrouwen (Jeroen Mirck)

Ruzies in Slotervaart gaan om meer dan dorpspomp (Carel Brendel)

De proefballonnen van Marcouch (Ewoud Butter)


About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie. Bookmark the permalink.

1 Response to Marcouch krijgt nog een Judaskusje na van ex-fractiegenoten (Thomas van Aalten)

  1. Elisabeth says:

    “Maar emancipatie-imams, waarom niet. Ik denk ook dat het beter zou zijn als de predikanten in de bible belt eens een lesje Nederlandse cultuur zouden leren, desnoods op kosten van de gemeentes Nunspeet, Harderwijk en Spakenburg. Noem het dan maar een gebrek aan respect voor de grens tussen kerk en staat. Religie heeft nu eenmaal af en toe hulp nodig xe2x80″ ja, van onze belastingcenten. ”
    Hoezo? Bij deze mensen bestaat niet het gevaar van radicalisering, en ze streven ook niet naar een christelijke heilstaat.
    Als een imam zich wil bijscholen, laat hij dit op eigen kosten doen zeg.De nederlandse belastingbetaler betaald al genoeg aan die islam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s