Kabinet versterkt positie homoseksuele leerkrachten

Racisme3De zogeheten enkele-feitconstructie verdwijnt uit de Algemene wetgelijke behandeling. Hierdoor moet een eind worden gemaakt aan de onduidelijkheid diedit wetsartikel veroorzaakt over de positie van homoseksuele leraren. Dat schrijftminister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) dinsdag in eenbrief aan de Tweede Kamer.

Het artikel bepaalt dat homo’s nietmogen worden gediscrimineerd vanwege het ‘enkele feit’ dat ze homozijn. Maar de bepaling blijkt wel ruimte te bieden voor scholen op religieuze basis om homoseksuele leraren te ontslaan als die openlijk homoseksueel gedrag vertonen en bijvoorbeeld samenwonenmet hun partner.

"De manier waarop de’enkele-feitconstructie’ in de wet is verwoord, blijkt in de praktijktelkens opnieuw misverstanden op te roepen", verwoordt Ter Horst het.Het kabinet heeft daarom aan de Raad van State gevraagd of de’enkele-feitconstructie’ kan worden geschrapt ‘met behoud van de balanstussen de grondrechten’. Volgens het adviescollege is het goed mogelijkde bepaling te vervangen door Europese regels op dit gebied zonder datdit ten koste gaat van de verschillende grondrechten, zoals de vrijheidvan godsdienst en onderwijs maar ook het nondiscriminatiebeginsel.

"Als de bewoordingen van de Europese regels in de wet wordenovergenomen, verandert de bescherming van individuen tegendiscriminatie niet, net zo min als de ruimte voor instellingen oplevensbeschouwelijke en godsdienstige grondslag om eisen te stellen terverwezenlijking van hun grondslag", aldus de bewindsvrouw.

verzoekschrift
De TweedeKamer debatteert woensdag over het homo-emancipatiebeleid.Vooruitlopend daarop overhandigden dinsdag twee homoseksuele scholiereneen petitie van het COC over deze kwestie aan de parlementarixc3xabrs.

Hetverzoekschrift is ondertekend door ruim 22 duizend mensen die pleitenvoor de afschaffing van het ‘discriminerende wetsartikel’. "Aan de enekant wil het kabinet dat iedereen op school gewoon homo kan zijn, aande andere kant steunt men nog altijd een wetsartikel waardoor je alsopenlijke homo of lesbo van school kan worden gestuurd," aldusCOC-voorzitter Wouter Neerings.

Bron: Nu.NL / Beeld: redactie Maroc.NL

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in discriminatie, onderwijs. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s