xe2x80x9cDe mogelijkheid van een vrouwenklas vergroot instroomxe2x80x9d

Feminisme2xe2x80x9cIkpleit niet voor gescheiden inburgering, maar voor de mogelijkheid vaneen vrouwenklas. Het gaat mij er om dat daar geen verbod op komt.xe2x80x9d Aanhet woord is Marka Spit, PvdA-wethouder in Utrecht. Spit is het nieteens met de beslissing van Minister Van der Laan om gescheideninburgering vanaf 1 januari 2010 te verbieden. xe2x80x9cMet een verbod loop jeeen grote groep potentixc3xable inburgeraars mis. Deze groep bestaat vooreen groot deel uit analfabete vrouwen, die niet verplicht zijn om in teburgerenxe2x80x9d, aldus Spit.

Hetaantal inburgeringsbehoeftigen in Utrecht is momenteel ongeveer 17.000personen. Daarvan is grofweg de helft vrouw. Naar schatting gaat hetdan om ongeveer drieduizend tot zesduizend analfabete vrouwen. xe2x80x9cVeelvan deze vrouwen hebben nog nooit op school gezeten, zijn analfabeet,niet gewend om in gemengde groepen les te krijgen en voelen zich hierniet prettig bij. Daarnaast bepalen de vrouwen vaak niet zelf of zijnaar school gaan en of zij in een gemengde of aparte vrouwengroep leskrijgen. Veelal kiest de partner of familie van de vrouw voor hen. Deervaring leert ons dat het voor de sfeer toch uitmaakt of er alleenmannen of vrouwen in de klas zitten. Daarbij leren de vrouwen in deinburgeringscursus niet alleen de Nederlandse taal, maar ze leren ookover de Nederlandse gebruiken. Dan komt de relatie man/vrouw inNederland ook aan bod. Ze zullen er uiteindelijk aan moeten wennen datin Nederland mannen en vrouwen met elkaar in xc3xa9xc3xa9n klas zittenxe2x80x9d, vindtSpit.

Inburgeraars kunnen in Utrecht trouwens niet kiezen vooreen vrouwelijke of mannelijke docent of trajectbegeleider: xe2x80x9cOnzedocenten en trajectbegeleiders worden niet op basis van seksegeselecteerd. Op deze manier zijn docenten en trajectbegeleiders ookonderling vervangbaar. Als het dus voorkomt dat een vrouwelijkeinburgeraar per se een vrouw voor de klas wil hebben staan, is dit nietmogelijk. Dit hebben wij in ons aanbod uitgeslotenxe2x80x9d, aldus dewethouder.

Achterhaalde prognose   
Onlangs is bekend gemaakt dat 13 van de 52 gemeenten op schema lopenwat betreft het aantal inburgeraars dit jaar. Utrecht zat daar nietbij. Spit: xe2x80x9cDe vraag is wel of de cijfers van het ministerie van Wonen,Wijken en Integratie actueel zijn,xe2x80x9d relativeert Spit. xe2x80x9cIn Utrecht zijnveel meer inburgeringstrajecten gerealiseerd dan het ministerieaangeeft. Lees verder bij NICIS

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in emancipatie, integratie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s