PVV-stemmer is vooral solidair met zichzelf

Uit de vier onderzoeken naar de PVV-stemmer van het afgelopen halfjaar rijst het beeld op van de PVV’er als iemand die vooral solidair entevreden is met zichzelf.  NRC-Handelsblad publiceerde 26september jl. het laatste onderzoek naar de PVV-achterban. Het opvallendste gegeven: integratie blijkt niet meer voldoende voorallochtonen, assimilatie is nu de eis.

Begin dit jaar (in februari) deed TNS Nipo al onderzoek voor de Volkskrantnaar de PVV-stemmer. De belangrijkste uitkomst: de PVV slaat steedsmeer aan bij alle lagen van de bevolking. Het onderzoek liet ook ziendat de PVV meer hoogopgeleiden aantrekt. In 2006 was nog maar 9% van dePVVxe2x80x99ers hoger opgeleid, nu is dat 13%. Onder de nieuwe PVV-stemmersis het percentage hoogopgeleiden zelfs 16. En veel VVD-stemmers zijnovergestapt naar de PVV. De onderzoekers geven als verklaring voor dezeverschuivingen de toevoeging van het onderwerp de vrijheid vanmeningsuiting aan de politieke agenda van de PVV-voorman. 

Lees verder bij Wereldjournalisten

Meer over de PVV in de categorie wilders/PVV

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in wilders pvv. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s