Multiculturele campagne xe2x80x98gxc3xaanantxe2x80x99

Floris Mxc3xbcller heeft een proefschrift geschreven waarin hijmulticulturele campagnes van de gemeente Amsterdam bekritiseert. Zezouden het beeld oproepen van een apolitiek xe2x80x98gepacificeerd utopiaxe2x80x99, datlosstaat van de conflicten in het echte leven. Hij is optimistischerover de multiculturele reality soap West Side van AT5.

Na de moord op Theo van Gogh in 2004 verspreidde de gemeenteAmsterdam posters met de slogan xe2x80x98Wat doe jij voor de stadxe2x80x99, met fotoxe2x80x99svan vrijwilligers met verschillende etnische achtergronden. Binnen 48uur na de bomaanslag op de metro op 7 juli 2005 lanceerde Londen eenvergelijkbare xe2x80x98We are Londonersxe2x80x99-campagne.

Mxc3xbcller besprak beide campagnes met focusgroepen. Hij constateert datmensen er met achterdocht op reageren en ze soms expliciet afwijzen.Een Irakese vrouw noemde de xe2x80x98We Are Londonersxe2x80x99-campagne xe2x80x98gxc3xaanantxe2x80x99. xe2x80x9cZehebben bewust zoiets van xe2x80x98Ik zet een paar multiculturele mensen opdezelfde fotoxe2x80x99 en dan zeggen ze xe2x80x98Wij zijn Londenxe2x80x99! Nee! Omdat er zoveelshit is gebeurd sinds 9/11 en 7/7 dat is waarom ze dit doen. Gelul.xe2x80x9d

Een inclusieve gemeenschap breng je niet tot stand door een idealesamenleving te verzinnen en die dan van bovenaf te communiceren,concludeert Mxc3xbcller.

Mxc3xbcller deed ook mee aan vrijwilligersinitiatieven die als doelhebben om mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contactte brengen. De initiatieven kregen subsidie in het kader van de xe2x80x98WijAmsterdammersxe2x80x99-campagne. De meeste projecten zijn opgezet door hoogopgeleide autochtonen die een sterke behoefte voelden om iets te doenaan de polarisatie na de moord op Van Gogh.

In sommige projecten bleek er nauwelijks contact te zijn tussenmensen met verschillende achtergronden. Zo werd de Spreeksteen xe2x80″ eenNederlandse versie van de Hyde Park speakersxe2x80x99 corner, in het Oosterparkxe2x80″ bezocht door een stuk of zes vaste bezoekers, allemaal autochtoon.Daarnaast kwamen er mensen even kijken wat er aan de hand was, maar dieliepen na een paar minuten weer verder.

Andere initiatieven, zoals kookclubs, zorgden wel voor contacttussen bevolkingsgroepen. Vaak kwam dit er echter op neer datallochtonen hun eigen culturele achtergrond mochten uitleggen, iets watniet werd verwacht van blanke deelnemers.

Mxc3xbcller is positiever over de multiculturele reality soap West Side,die te zien was op AT5. In een experiment bleek dat proefpersonen dietwee afleveringen van West Side hebben gezien positiever denken overmensen met een andere achtergrond dan proefpersonen die tweeafleveringen hebben gezien van Onderweg naar morgen. Of het effectduurzaam is, is niet bekend.

Floris Mxc3xbcller, Communicating Anti-Racism

dit artikel is eerder verschenen op Nieuws uit Amsterdam en met toestemming overgenomen

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in integratie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s