Vrijheid van geloof en hoofddoek (Femke Halsema)

Femke_halsema_02_foto_groenlinksTsss, laat ik met mijn interview in De Pers een heus internetstormpje hebben veroorzaakt.

Helemaal verbazingwekkend is dat niet omdat, met dank aan GeertWilders, elke opmerking over de Islam inmiddels voor de hevigsteemoties zorgt. Dat tendentieuze samenvattingen in de Telegraaf enSpitsnieuws op internetfora tot xenofobe, onderbuikoprispingen leiden,beschouw ik inmiddels als een niet meer weg te denken (maar betreurd)onderdeel van het publieke debat. Deze laat ik onbesproken. Maar watmij  wel verbaast zijn sommige hevige, en soms zelfs ronduitkwaadaardige reacties uit progressieve kring. Temeer daar geen van deopvattingen die ik uitdraag nieuw is (alles heb ik al eens eerdergezegd), zij het dat het mogelijk wat scherper want bondiger isgesteld. Een paar opmerkingen van mij bij alle reacties.

1. Islamkritiek

Ik voel mij deel van een progressieve stroming die xe2x80″ ook tegenoverWilders en opkomende Islamofobie xe2x80″ de godsdienstvrijheid verdedigt. Watmij betreft komt aan de godsdienstvrijheid alleen een einde alsreligieuze organisaties criminele activiteiten ontplooien of degodsdienstvrijheid gebruiken als een argument om andere mensenrechtente schenden. Er kan dus geenberoep worden gedaan op degodsdienstvrijheid om vrouwen te mishandelen, te vernederen of achterte stellen, of om homoseksuelen te discrimineren.  Maar zo lang daargeen sprake van is, zijn mensen vrij om te geloven wat ze willen en datuit te dragen. Bij geloofsvrijheid hoort voor mij ook de vrijheid omdat geloof te bekritiseren. Juist in een beweging als GroenLinks, waarvan oudsher veel xe2x80″ buitengewoon xe2x80″ kritische christenen deel vanuitmaken, zijn godsdienstvrijheid en -kritiek, twee zijden van dezelfdemedaille (hoewel een enkeling dat nu lijkt te vergeten).

Mijn opmerkingen in De Pers zijn volledig in lijn met dezeopvatting. Ik verdedig het recht van mensen om orthodoxe islamitischeopvattingen te hebben en verdedig mijn recht om daar problemen mee tehebben. Sommige xe2x80x98close readersxe2x80x99 maken vooral heisa over het zinnetjexe2x80x98Ik merk het in mijn wijk: natuurlijk is de islam een probleemxe2x80x99, wantdaarmee zou ik een hele wereldgodsdienst diskwalificeren. Tsja, dat isvooral xe2x80x98bijziend lezenxe2x80x98,want uit elk bijgeleverd citaat blijkt dat het mij gaat om orthodoxe enconservatieve religieuze opvattingen die slecht zijn voor de vrijheiden emancipatie van vrouwen.

Mijn indruk is dat sommige van mijn critici, ook uitverontwaardiging tegen Geert Wilders, verdediging van de Islamitischegodsdienstvrijheid verwarren met kritiekloosheid. Neem iemand als AnjaMeulenbelt die mij op hoge toon de les leest.Ik ben er zeker van dat als ik in de Tweede Kamer de SGP en hungereformeerde achterban zou aanvallen op hun religieuze,discriminerende opvattingen over vrouwen en homoxe2x80x99s, zij vooraan staatte juichen. Maar als je vergelijkbare opmerkingen maakt oververgelijkbare Islamitische overtuigingen is het huis te klein.

Met haar en vele anderen vind ik de selectieve en discriminerendeverontwaardiging van Geert Wilders over de Islam weerzinwekkend. Maarik denk dat progressieve mensen een grote fout maken als zij datbeantwoorden met even selectieve kritiekloosheid. Moslims mogen nietgediscrimineerd worden om hun geloof, maar sommige Islamitische overtuigingen verdienen stevige kritiek. Wie daarover twijfelt, moet vooral eens het commentaar op mijn interview lezen van Sheikh Fawaz Jneid van de As-soennah moskee in den Haag.

De progressieve beweging in Nederland heeft een lange traditie in deverdediging van de mensenrechten en van vrouwenemancipatie. Wijbewijzen onszelf geen dienst als wij ons xe2x80″ in verweer tegen GeertWilders xe2x80″ politieke correctheid laten opdringen waarbij we goedpratenwat niet goed is. Dan wordt de ruimte voor progressief debat ook veelte klein.

2. Het hoofddoekje

In de 12 jaar dat ik in de politiek zit heb ik er altijd tegengevochten dat Islamitische vrouwen de toegang tot de arbeidsmarkt, hetonderwijs en soms zelfs de publieke sfeer werd geweigerd omdat zij eenhoofddoek dragen. Vrouwenemancipatie betekent voor mij in essentie datvrouwen overal toegang toe hebben en alle kansen krijgen. Dus heb ikook verdedigd dat vrouwen met een hoofddoek politie-agent kunnenworden, overigens als xc3xa9xc3xa9n van de heel weinigen in Nederland. Ditherhaal ik ook nog eens in het interview. Maar dat ik achterstellingvan gelovige vrouwen niet accepteer, maakt mij nog niet tot een fan vande hoofddoek.

Laat ik een vergelijkbaar voorbeeld geven. Lang was het in Nederlandzo dat getrouwde vrouwen de toegang tot de arbeidsmarkt werd geweigerdof dat zij na een huwelijk werden ontslagen. Als dat nu nog het gevalzou zijn dan zou ik daartegen de barricaden op gaan. Maar dat maakt menog geen fan van het huwelijk. Laat staan dat ik uit misplaatstesolidariteit zou trouwen. Solidariteit uit je door te vechten voor devrijheid en rechten van getrouwde of gesluierde vrouwen, niet door erzelf xc3xa9xc3xa9n te worden (waartoe in Trouw en door Meulenbelt absurd wordt opgeroepen).

Ik respecteer vanzelfsprekend de autonome keuze van veelIslamitische vrouwen om, zoals Fatima Elatik, een hoofddoek te dragenals deel van hun (religieuze) identiteit. Die zal ik ook nooitaantasten. Maar ik vind dat degenen die nu vooral de schoonheid van dehoofddoek verheerlijken, eens moeten nadenken over de opmerking van eenIslamitisch meisje in een mail aan mij: xe2x80x98zo dwing ik ook respect afxe2x80x99.En wie nog twijfelt over de vele keren dat het dragen van een hoofddoekvoortkomt uit sociale en religieuze dwang (of drang), moet vooral de retorische vraagvan Sheikh Fawaz Jneid eens op zich laten inwerken: xe2x80x98Welke vrouwen zijnvaker het doelwit van verkrachtingen en seksuele intimidaties in dewereld? Gesluierde vrouwen of niet-gesluierde?xe2x80x99

Dit artikel is eerder verschenen op het weblog van Femke Halsema en met haar toestemming ook op het Allochtonenweblog geplaatst.

Zie ook: overzicht van reacties op uitspraken van Femke Halsema over islam en hoofddoek

Meer over de hoofddoek, zie: Reacties op hoofddoekverbod Vlaanderen

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in emancipatie, islam, opinie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s