Ministerie trekt zich terug uit moskeeproject

Het Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) trekt zich teruguit het project ‘De rol van de moskee’. Dat project zou in 2010 en 2011als proef draaien in de Oosterhoutse Almohsininmoskee en EindhovenseArrahmaanmoskee. Dat melden de moskee en organisatie voor diversiteitPalet. Het project hield onder meer in dat Palet in moskeexc3xabnvoorlichting en trainingen zou verzorgen om zorgwekkende ontwikkelingenonder Marokkaanse jongeren – zoals relatief hoge criminaliteits- enwerkloosheidscijfers – tegen te gaan. Het ministerie zegt nu dat hetproject strijdig is met de scheiding van kerk en staat, aldus Palet. Ineen vroeg stadium van de voorbereiding hebben WWI-ambtenaren echtergesteld dat scheiding van kerk en staat gxc3xa9xc3xa9n issue was.Zowel het Almohsininbestuur als Palet-directeur Han Rijgersberg meentdat aan de omslag politieke gevoeligheden ten grondslag liggen.Rijgersberg: "Ik heb niet eerder meegemaakt dat het ministerie zich indit stadium terugtrekt uit een project.""We hebben welwillendheid getoond. We willen transparant zijn, een rolspelen in de maatschappij. Maar de angst voor wat Geert Wilders met dezetelaantallen kan doen, weegt in Den Haag blijkbaar zwaarder." Leesverder bij BN De Stem

Lees meer in het dossier scheiding kerk staat

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in scheiding kerk staat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s