Aandacht voor integratie en probleemwijken in troonrede

Ondanks de economisch crisis, wil de regering aandacht blijvenschenken aan een samenleving waarin ‘mensen zich verbonden weten, invrijheid elkaar respecteren en samen verantwoordelijkheid dragen’,aldus koningin Beatrix in de Troonrede.

Om de sociale cohesie te waarborgen wil deregering haar huidige aanpak voortzetten. Goede opvoeding en goedonderwijs liggen ten grondslag aan verantwoordelijk burgerschap, steltde regering in de Troonrede.
Ze blijft dan ook bijzondere aandacht schenken aan jeugd en jongeren,aan inburgering en aan kwetsbare wijken in grote steden. Dewijkenaanpak ingezet door de vorige integratieminister Ella Vogelaarwordt dus voortgezet en zoals het nu lijkt ook het grotestedenbeleid.

Lees verder bij wereldjournalisten

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in Politiek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s