Twee kenners in debat over de As Siddieq: Bart Voorzanger en Edu Dumasy

Stijger"Angstwekkend velen menen dat het op school ook moet gaan om overdracht van xe2x80x99Nederlandsexe2x80x99 waarden en normen, ook en zeker waar die haaks staan op de normen en waarden van de eigen groep. Dat nu is een misverstand. De wet legt gedragsregels op xe2x80″ regels die langs democratische weg tot stand kwamen en langs democratische weg veranderd kunnen worden. Leerlingen moeten die kennen en beseffen dat ze zich daaraan te houden hebben. Maar de wet schrijft niemand voor het met de wet eens te zijn. De wet garandeert de vrijheid van geweten. Als burgerschapsvorming in het onderwijs morele vorming wordt, wordt het onderwijs waarin een staatsideologie wordt overgedragen. Dat gebeurt in wel meer landen, maar de leukste landen zijn dat niet. Misschien moeten we er eerst toch nog even over nadenken of we dat wel echt willen."

Dat schreef Bart Voorzanger op 2 september in Trouw naar aanleiding van de perikelen rond de As Siddieqscholen. Voorzanger weet waar hij het over heeft: hij is docent geweest aan verschillende islamitische scholen en beschreef zijn ervaringen in xe2x80x99De ongelukkige klasxe2x80x99, dat als e-book beschikbaar is via zijn website www.voorzanger.nl.

Via de mail reageerde Edu Dumasy op het artikel van Bart Voorzanger.

Ook Dumasy weet waar hij het over heeft: de onderwijskundige werd in 2004 bij de As Siddieq als bovenschoolsmanager aangesteld. Dumasy begon enthousiast, maar liep vast op een orthodox en onderwijsbestuur. In het Parool verklaarde hij over de As siddieq: ‘Het gaat ze niet om de kwaliteitsverbetering van het onderwijs, hoewel ze dat als window dressing wel zo presenteren, maar om de verbreiding van hun interpretatie van de islam.” (..) ”Deze school is uitzonderlijk. Het is de meest orthodoxe in Nederland, hoewel er enkele andere zijn in dezelfde hoek. Er wordt niet vanuit het belang van kinderen gedacht. Hun ideologie is het politieke salafisme. Ze hangen enclavedenken aan en vinden dat de islamitische gemeenschap zich moet isoleren van de rest van de samenleving. De meeste islamitische scholen zijn daar niet van gediend.” In Kwaliteitsdilemma’s van islamitische scholen analyseert Edu Dumasy ontwikkelingen in het hedendaagse islamitische onderwijs vanuit historisch en transcultureel perspectief.

Tussen de twee kenners van het islamitisch onderwijs ontstond per mail een levendige discussie. Met toestemming van beide betrokkenen wordt deze discussie in bijgaand pdf document op het Allochtonenweblog weergegeven.

Download dumasy_en_voorzanger_over_assiddieq_2_2.pdf

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in islam, onderwijs, opinie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s