Hoezo, Ramadan geen wetenschapper? (Mohammed Benzakour en Stine Jensen)

Mobenz Stinejensen Volkskrantcolumniste Amanda Kluveld heeft de afgelopen maanden een ware campagne gevoerd tegen Tariq Ramadan. Mohammed Benzakour en Stine Jensen dienen Kluveld van repliek. Hieronder de ongecensureerde versie van het stuk dat vandaag ook op de website van de Volkskrant verschijnt.

Amanda Kluveld heeft ons via de Volkskrant getrakteerd op zoxe2x80x99n vijfentwintig columns over Marokkanen en een stuk of twaalf over Tariq Ramadan. Een dwangneurotische blikvernauwing die nauwelijks een prxc3xa9 is in de journalistiek maar razend nieuwsgierig maakt naar de mens en diens diepere drijfveren. Volgens goed Kluvelds gebruik vragen we ons af: wie is haar opa? Wat zijn haar nevenfuncties? Haar vrienden? Is zij wel een xe2x80x98echtexe2x80x99 wetenschapper of kent ze verborgen agendaxe2x80x99s en dubbele rollen die haar in de weg staan? Is het bijvoorbeeld interessant om te weten dat Kluveld onlangs is gevraagd voor het PVV-senaatslidmaatschap? En dat ze heeft geweigerd vanwege xc3xa9xc3xa9n programmapunt: koranverbanning. En wat zou haar nieuwe werkgever, de universiteit van Maastricht, van deze ‘nevenfunctie’ hebben gevonden?
Intussen zit Kluveld niet stil. In de Volkskrant  Forum, 25 augustus) beticht ze, samen met arabist Hans Jansen (Nova, 21 augustus) dat Tariq Ramadan geen wetenschapper is maar een xe2x80x98predikantxe2x80x99, immers: zijn geloof legt hem beperkingen op. Als dat het criterium is mogen de werken van Isaac Newton, Blaise Pasal en Immanuel Kant ook meteen maar naar de prullenmand. Toch menen Kluveld en Jansen beter dan alle gerenommeerde universiteiten en onderzoeksinstituten waar Ramadan doceert (en gaat doceren) op de hoogte te zijn van wat echte wetenschap behelst. We nodigen Kluveld en Jansen daarom graag uit om een avondje samen met ons Ramadans verhandelingen over Nietzschexe2x80x99s xe2x80x98Zur Genealogie der Moralxe2x80x99 door te spitten.

Kluveld toont zich een echte ontdekker. Zo ontdekte ze dat de leerstoel van Ramadan aan de Oxford University wordt bekostigd door de Qatar Foundation for Education, Science and Community Development. Ook ontdekte ze dat de Oxford-leerstoel deels werkzaamheden betreffen aan de Qatar Faculty of Islamic studies. Maar nu het ei van Columbus: bij deze faculteit zijn xc3xb3xc3xb3k de scholarships van Yusuf Al-Qaradawi ondergebracht en Qaradawi is een heel naar want hij houdt niet van joden en hij xe2x80x98badxe2x80x99 voor xe2x80x98de ondergang van Israxc3xablxe2x80x99. Kortom: Ramaden deugt niet.

Zie hier het soort onderzoekswetenschap die Kluveld voorstaat. 
Het klopt overigens dat Al-Qaradawi (o.a. president van de Euopean Council For Fatwa and Research) niet zo dol is op Israxc3xabl. Maar dat zijn steeds vaker de VN, Amnesty International en Human Rights Watch ook niet erg meer. Tussen haakjes: Israxc3xabl bidt nooit voor de ondergang van Palestina, Israxc3xabl is veel praktischer: die voert het gewoon uit.    

Kluveld blijft ontdekkingen doen: de Qatar Foundaton zit in Qatar en Qatar onderhoudt contact met het enge Iran! Opnieuw een staaltje hogere wetenschap. Volgens deze redenering zijn ook Georgetown University (VS) en Human Rights Watch onmiddellijk verdacht xe2x80″ ook zij ontvangen gelden van dezelfde Qatar Foundation.
Wist Kluveld trouwens niet dat onderhand al onze bondgenoten – Engeland, Duitsland, Frankrijk, etc. xe2x80″ dagelijks contact onderhouden met dat enge Iran? Waaronder ook, het zal Kluveld verbazen, ons lieve Nederland. Den haag belt trouwens ook erg graag met Rusland en die andere fijne mensenrechtenkampioen, China. Tot het kruiperige toe: Balkenende weigert de Dalai Lama te ontvangen uit angst voor Chinese toorn. Diplomatie heet dat. Of preciezer: Itxe2x80x99s the economy, stupid.   

Triomfantelijk verklaart Kluveld dat het werken voor PressTV de redenis voor het ontslag van Ramadan en dat hij dit xe2x80x98officieelxe2x80x99 had moetenmelden aan de universiteit.
Maar wist Kluveld niet dat de meldingsplicht van nevenfuncties opuniversiteiten doorgaans niet op elk willekeurig moment geldt dochslechts 1 keer per jaar, tijdens het functioneringsgesprek? Wanneer deuniversiteit eerder kennis heeft van een nevenfunctie (en Erasmus haddat kunnen zijn: het stond al 9,5 maanden vermeld op de frontpage vanRamadans website) kan ze een gesprek aangaan als ze problemen voorzien.De reden voor een nevenfunctie-opgave is overigens niet om denevenactiviteiten te toetsen op hun politieke, religieuze of morelebetekenis, maar heeft een puur financixc3xable achtergrond: bijverdienstenvloeien in de universiteitspot. Daarnaast maakt de universiteit graaggebruik van de naamsbekendheid die sommige medewerkers via hunnevenfuncties genereren om zich zo publicitair te profileren, omstudenten te trekken, en om een brug te slaan tussen maatschappij enwetenschap. Nu iets pikants: voor deeltijdhoogleraren, zoals TariqRamadan, geldt xc3xbcberhaupt geen xe2x80x98meldingsplichtxe2x80x99.

Kluveld vindt het niet gek dat Ramadan is ontslagen op politiekegronden, want Ramadan is op politieke gronden aangenomen, immers:Rotterdam bekostigde zijn leerstoel. Dit klinkt logisch maar is hetniet. Ramadan is door het gemeentecollege aangetrokken als adviseur enmoderator van de stadsdialogen. Daarop greep Erasmus zijn kans om dezebegeerde professor een leerstoel aan te bieden voor gastcolleges enandere wetenschappelijke activiteiten. De gemeente was bereid dezeleerstoel te bekostigen maar beloofde geen bemoeienis te hebben met deinhoud van de lesprogrammaxe2x80x99s xe2x80″ zoals het hoort. Maar nu Ramadan door degemeente is ontslagen op politieke gronden (die uiterst discutabelblijken) had de EUR als xe2x80x98onafhankelijk wetenschappelijk instituutxe2x80x99nooit mee mogen huilen met de wolven in het politieke bos. De EUR hadmet de gemeente moeten onderhandelen over de verdere financiering vande leerstoel. Dat was zuiver geweest.   

Tot slot: Tariq Ramadan bevestigt per email dat in een eerder stadiumal gesprekken zijn geweest tussen hem en de rector magnificus overmogelijke herplaatsing op een andere universiteit. Er werd geopteerdvoor een plaats in Amsterdam, naast Erasmus, met als voorwaarde dat hijdan wel zijn stedelijke activiteiten opgeeft. Ramadan is hier niet opingegaan. Dit sterkt het vermoeden dat de universiteit onderpolitiek-maatschappelijke druk bezweek en de eerste de beste stokaangreep om Ramadan te slaan. Nota bene: zxc3xb3nder hoor en wederhoor. Eenzwarte pagina in de annalen van Rotterdam en Erasmus die niet zomaaromgeslagen mag worden.
Niettemin, het waren natuurlijk hoogdravende woorden die burgemeesterAhmed Aboutaleb predikte ( xe2x80x98de universiteit als ultieme vrijplaats voorwetenschapxe2x80x99, etc.) tijdens de opening van het academisch jaar volgendeweek maandag. Treffender kon het thema niet gekozen worden: deverbondenheid tussen stad en universiteit.

Mohammed Benzakour, socioloog en schrijver van het boek Stinkende Heelmeesters
Stine Jensen, filosoof en universitair docent VU

Dit artikel is ook verschenen op de website van de Volkskrant en met instemming van Mohammed Benzakour in ongecensureerde vorm ook op het Allochtonenweblog geplaatst

Links:

De meest recente artikelen van A
manda Kluveld:

College Rotterdam moet vallen
Tariq Ramadan is geen wetenschapper
De schande van Rotterdam heet Tariq Ramadan
De ontkennende elite

Ook nog recent:
Wantrouw Ramadan: zo gek nog niet
Ramadan kiest niet
GroenLinks is niet groen en niet links

Rotterdam houdt van Ramadan

Ramadan, de grote Verlosser
Tariq Ramadan, kom maar op!
Moslim-guru pakt Rotterdam in

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie. Bookmark the permalink.

1 Response to Hoezo, Ramadan geen wetenschapper? (Mohammed Benzakour en Stine Jensen)

 1. Abjectief says:

  Wat ik onlangs las, een mijnsinziens schokkende en onmogelijk houdbare grondgedachte voor een wetenschapper, namelijk:

  “Tariq Ramadan stelt dat wetenschap ondergeschikt is aan de islam. ”

  dus….
  Dat zou betekenen dat de wetenschap haar grenzen zou moeten ontlenen aan de islam, en die nooit of te nimmer mag overschrijden, absurd en absoluut onacceptabel, de verlichting heeft ons van het vergelijkbare christelijke juk verlost, de strijd van Galileo Galilexc3xaf en Copernicus hebben dit al beslecht, nooit of te nimmer mag dat juk terug op onze schouders vallen, dat is de dood van onze samenleving. De aarde is rond en zal nooit meer plat worden.
  Wie die mening van Ramadan deelt heeft in de verdere ontwikkeling van het westen niets meer te zoeken, gnosis staat boven dogma, en dogma zal door gnosis keer op keer herschreven worden, ongeacht de inspanningen die daar voor nodig zijn is het offer het altijd waard.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s