Kamervragen: psychiater voor Geert Wilders

Wilders_pigVragen aan de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Gerdi Verbeet naar aanleiding van de uitspraak van Geert Wilders dat de profeet Mohammed zich gedroeg als een varken.

1.)
Klopt het bericht in Elsevier: Wilders: Profeet Mohammed gedroeg zich als een varken en klopt het dat de heer Wilders kamervragen aan de heer Verhagen heeft gesteld met een vergelijkbare strekking?

2.)
Zo ja, deelt u mijn afschuw over deze vergelijking? Zo neen, waarom niet?

3.)
Deelt u mijn mening dat het punt dat de heer Wilders wil maken (het terecht veroordelen van het uithuwelijken van minderjarige kinderen) geheel overschaduwd wordt door de grofheid van de woorden die de heer Wilders kiest? Zo neen, waarom niet?

4.)
Zo ja, deelt u de mening dat de fractievoorzitter van de PVV met dezeuitspraken op geen enkele manier bijdraagt aan welk inhoudelijk debatdan ook en daarom van nul en generlei waarde zijn?

5.)
Deelt u mijn analyse dat de heer Wilders met zijn woordkeus daarom vooral laat blijken dat hij wil kwetsen en provoceren en dat hij een pathologische behoefte heeft aan aandacht?
Zo nee, waarom niet?

6.)
Zo ja, bent u bereid uw collegae in de Kamer en uw vrienden in de media, op te roepen zo min mogelijk aandacht aan deze uitspraken te besteden en bent u bereid tegelijkertijd voor de heer Wilders passende hulp, in de vorm van een geschikte psychiater te zoeken? Zo neen, waarom niet?

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in wilders pvv. Bookmark the permalink.

1 Response to Kamervragen: psychiater voor Geert Wilders

  1. Gerard says:

    Kamerleden, die “waarom” vragen stellen zijn net kleine kinderen. Te lui of te dom om zelf na te denken (als ze uberhaupt al buiten hun eigen beperkte denkkaders kunnen stappen) of willen alleen een bevestiging van wat ze al weten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s