Voorlopig geen islamlessen op openbare scholen in Slotervaart

Marchouch4anja_meulenbeltOp openbare scholen in Slotervaart wordt voorlopig geen islamlesgegeven. Ruim een jaar geleden bracht stadsdeelvoorzitter AhmedMarcouch met nadruk de mogelijkheid naar voren dat islamles wordtgegeven op openbare scholen als ouders daar om vragen. Zo zouKoranscholen de pas kunnen worden afgesneden.

Het voorstel vanMarcouch is nooit van de grond gekomen. Volgens een directeur van eenopenbare school is er zelfs niets aan gedaan.

Dennis Bode,directeur van het scholenbestuur in de Westelijke Tuinsteden, voelt erniets voor op xc3xa9xc3xa9n of twee scholen in Slotervaart islamles te latengeven. ”Dat is te eenzijdig. Ik ga niet in mijn eentje de wereldhervormen. Dit onderwerp moet in heel Amsterdam worden opgepakt. En hetmoet breder dan alleen de islam.”

Ouders in Slotervaarthebben niet om de islamles gevraagd. Het stadsdeel zal nu onderzoekenof ouders er toch behoefte aan hebben. Marcouch: ”We houden eenenquxc3xaate in opdracht van het stadsdeel. Heel veel ouders hebben geenidee dat ze dit kunnen afdwingen.”

Lees verder in Het Parool.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in islam, onderwijs. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s