Jan Beerenhout en Eddy Terstall over de As Siddieq

VrijmeningVia de mail voeren de (kritische) PvdA’ers Jan Beerenhout en Eddy Terstall een discussie over de As Siddieq school. Met toestemming van beide heren hieronder hun mening.

Jan Beerenhout:

Met de wijze waarop de Islamitische Basisschool As Siddieq zich segregerend opstelt ben ik het niet eens.
Zoals dat het recht van alle orthodoxe scholen van alle gezindten is. Het is het gevolg van de Grondwettelijke Vrijheid van Godsdienst en Onderwijs.

WIE BETAALT, BEPAALT . Deze financixc3xable maatregel van een overheid die de aangesprokene NIET benadert in een taal die men verstaat, is zo vreselijke ouderwets, en confronterend. Een uiting van machteloosheid,
zoals  heel , heel vroeger  ook  de Heerser, De Vorst, het religieuze leven van zijn onderdanen bepaalde.

Wat geheel buiten beeld blijft is het antwoord op de vraag waarom de 2000 ouders van de 1000 leerlingen van deze basisschool, ondanks de slechte naam en de ondermaatse resultaten, toch deze school frequenteren.

Is er misschien iets loos met het xc2xb4andere onderwijsxc2xb4, waardoor zoveel ouders deze school xc2xb4beterxc2xb4 voor hun kinderen en henzelf achten?

En wat een slechte xc2xb4timingxc2xb4om deze maatregelen midden in de Vastenmaand Ramadan af te kondigen.
Aldus doende schoffeert men alle belijdende en xc2xb4culturelexc2xb4moslims.

Aldus is dit niet alleen een poging om dit schoolbestuur te corrigeren, maar een aanval op xc2xb4de moslimsxc2xb4 in stad & land. Want in het bijzonder in de thans  gaande zijnde Islamitische Vastenmaand Ramadan
hebben moslims de plicht hun conflicten op vreedzame wijze op te lossen.
Ook het Bestuur en de ouders van de As Siddieqschool. 

Men zal nu nog meer dan voorheen met de hakken in het zand gaan staan, den vanuit die xc3xbanderdogxc2xb4positie
brede steun daarvoor verwerven. Wat een misser !

Jan Beerenhout azn
(Mahmood Naiem-ul-Islam)

Eddy Terstall:

Toch… wanneer er een groep machtsbeluste volwassenen kinderen indoctrineren met theoriexc3xabn die neerkomen op intolerantie, segregatie, ongelijkheid en superioriteit van de gedachtengang van die groep volwassen, dan hebben die volwassenen een zieke mentaliteit.

Alle types die groepsdenken en segregatie bevorderen moeten alle invloed op kinderen worden ontnomen. Tweeduizend kinderen onder ideologische invloed van intolerante superioriteitsdenkers…

Op weg naar het openbaar onderwijs voor allen. Zodat kinderen objectieve en wetenschappelijk verantwoord, neutraal lesmateriaal krijgen. Zodat kinderen niet in een cocon opgroeien met een opgelegde van te voren vaststaande mening over de mens en het leven, maar dat ze die zelf kunnen vormen. Zodat we meer een multiculturele gemeenschap kunnen vormen en geen gepolariseerde samenleving met grote delen van de stad gesloten en monocultureel. Dat is funest voor de stad en voor de individuen in die kunstmatig monocultureel gehouden groep. Religieus onderwijs mogen ouders buiten lestijd uiteraard zelf organiseren.

Weg met het groepsdenken. De sociaal-democratie zou zich met hand en tand moeten verzetten naar alles wat daar ook maar op lijkt. Het bestuur direct op inburgeringcursus. Gemengd het liefst. En meteen een andere hobby zoeken.

Eddy Terstall

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in onderwijs. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s