Een selectie van zomerse berichten 5: divers

Img_0976Een selectie van enkele berichten van de afgelopen weken over o.a. onderwijs, gescheiden inburgering, het anti-terrorismebeleid, Nederlandse Turken die de crisis vrezen, autochtonen die zelf dreigen op te treden tegen Marokkanen,  Marokkanen die niet welkom zijn bij de AH-to go, de As Siddieq moet misschien dicht, de NIO en NMO krijgen nog een jaar respijt en Mohammed is populair in de grote steden.

Kamer hekelt voortrekken allochtonen bij examen Nederlands
De soepeler examenregels voor allochtone leerlingen bij het vak Nederlands zijn in de Tweede Kamer slecht gevallen. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) is door vrijwel alle partijen om opheldering gevraagd.

VVD en PVV willen de laatste examenuitslagen terugdraaien. Het voordeel voor de allochtone leerlingen moet ongedaan worden gemaakt. ,,Dat is beter voor de allochtone leerlingen die nu een diploma hebben op basis van een dubieuze beoordeling. Ze hebben recht op een volwaardig examen,xe2x80x99xe2x80x99 zegt Ineke Dezentjxc3xa9 (VVD). Ze eist ook opheffing van de landelijke examencommissie (CEVO), die de regels opstelde. Lees verder in het AD

Ministerie van Onderwijs biedt Turkse jongeren meer kansen
Staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Dijksmaen Van Bijsterveld willen ervoor zorgen dat iedere leerling op dejuiste plek in het onderwijs terecht komt. De staatssecretarissenreageerden op twee onderzoeksrapporten over de tweede generatie Turksejongeren in het Nederlandse onderwijs. Deze rapporten, uitgevoerd doorIMES en het NICIS Institute, richtten zich op de tweede generatieTurkse jongeren in het Nederlandse onderwijs in vergelijking met andereEuropese landen. Lees verder hier

Islamitische school mogelijk dicht
De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (Onderwijs) heeft geschokt gereageerd op een brief van een oud-lerares van de islamitische basisschool As Siddieq. Zij stelt dat op deze onderwijsinstelling geen ruimte is voor andere culturen. Asscher liet maandag weten dat de school zo nodig dicht moet als blijkt dat hier integratie wordt tegengewerkt, bevestigde zijn woordvoerder naar aanleiding van een bericht in Het Parool.

De school staat al enkele jaren onder verscherpt toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Volgens de wethouder is meer actie nodig. ”Ik sluit geen enkel scenario uit, ook sluiting van de school niet.” Lees verder op NU.nl

Zie ook: As Siddieq sluit andere culturen uit"

Van der Laan botst  met Utrecht over gescheiden inburgering
Minister Van der Laan (Inburgering) verwacht van de gemeenten diegescheiden inburgeringslessen aanbieden, dat ze daarmee per 1 januaristoppen. De 43 gemeenten die dit doen, 15 procent van het totaal,ontvangen hierover deze week een brief. De minister had enkele wekengeleden besloten dat er een einde moet komen aan gescheideninburgering, met klassen met alleen vrouwelijke of mannelijkecursisten. De Utrechtse PvdA-wethouder Marka Spit liet maandag in deVolkskrant weten niets te zien in een verbod op gescheideninburgeringsklassen. Zij wil dat ook na 1 januari In Utrecht gescheidenlessen worden aangeboden. Spit hoopt de minister van haar standpuntte kunnen overtuigen. xe2x80x98Slechts vijftien van de honderdinburgeringsklassen zijn gescheiden, waarvan er drie mannenklassenzijn. In Utrecht bestaat het merendeel van de cursisten, 68 procent,uit personen die niet verplicht hoeven in te burgeren, omdat ze allanger in Nederland zijn. De minister en ik hebben hetzelfde doel:zoveel mogelijk mensen moeten Nederlands en de Nederlandseomgangsvormen leren. En ik denk dat we voor een bepaalde groep eendrempel wegnemen met een vrouwenklas. Zoxe2x80x99n klas kan bovendien juistemanciperend werken.xe2x80x99 Lees verder hier

Ook in Nijmegen gescheiden inburgering
Naast Utrecht laat nu ook de gemeente Nijmegenduidelijk weten aan minister Eberhard van der Laan (PvdA, Integratie)niet van plan te zijn te stoppen met het aanbieden van gescheideninburgeringscursussen.
Dat meldt Trouw.Volgens GroenLinks-wethouder Lenie Scholten wordt tien procent vanlessen gescheiden gegeven voor mannen en vrouwen. xe2x80x98En dat blijven wedoen,xe2x80x99 aldus Scholten.

Lees ook het artikel van Rogier van ‘t Rood in het NRC: Gescheiden inburgeren? Graag en het commentaar in Trouw: Van der laan is te snel met het afschaffen van aparte vrouwenklasjes

Jonge Marokkanen: Mohammed H. schuldig
Om iets te doen aan het cynisme onder Marokkaanse jongeren ten aanzien van het Nederlandse strafrecht is advocaat Khalid Kasem een discussierubriek gestart op de populaire website Marokko.nl. Bezoekers van de site bespreken waargebeurde zaken en discussixc3xabren over de vraag of de verdachte schuldig moet worden bevonden. Na twee weken maakt Kasem bekend welke uitspraak de rechter heeft gedaan. Lees verder op Nieuws uit Amsterdam.

Anti-terrorismebeleid onder de loep
Het kabinet laat onderzoek doen naar alle maatregelen die in de afgelopen jaren zijn genomen om terrorisme te bestrijden. Daaruit moet vooral blijken hoe effectief ze zijn, of er voldoende samenhang tussen de wetten en regels is en of de diverse maatregelen nog noodzakelijk zijn. Lees verder hier

Weinig studies naar dierenactivisme en rechtsextremisme
In Nederland wordt nauwelijks academisch onderzoek gedaan naar dierenactivisme en rechts-extremisme, terwijl dat volgens de AIVD opkomende bedreigingen zijn. Dit concludeert Beatrice de Graaf, die voor het Centre for Terrorism and Counterterrorism een onderzoeksdatabase heeft opgezet op het terrein van (contra-)terrorisme, radicalisering en polarisatie. De site is inmiddels online, maar wordt in november officieel gelanceerd. Vrijwel alle onderzoeken gaan over islamitisch extremisme. xe2x80x98Degene die gaan over dierenactivisme en rechts-extremisme zijn samen op een hand te tellenxe2x80x99, zegt De Graaf. Ze vindt dat opmerkelijk omdat xe2x80x98uit recente AIVD-rapporten blijkt dat de dienst de lokale jihadistische netwerken inmiddels wel onder controle heeft. En dat juist de netwerken van dierenactivisten en rechtsextremisten internationaliseren, zich beter organiseren en gewelddadiger worden.xe2x80x99 Lees verder in de Volkskrant

Nederlandse Turk vreest crisis het meest
Van alle i
nwoners van Nederland vrezen de Turken de crisis het meest. xe2x80x98De bijstand is geen optie.xe2x80x99 De Turken in ons land hebben buikpijn van de crisis, veel meer danautochtone Nederlanders, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Datblijkt uit het onderzoek Marktverkenningen Allochtonen dathalfjaarlijks door MCA Communicatie wordt uitgevoerd in de grotesteden. Meer dan de helft van de Turkse respondenten (56%) gaf aan zichxe2x80x98(heel) veelxe2x80x99 zorgen te maken. Voor de Nederlanders en Surinamers geldtdat al minder, met respectievelijk 39% en 37%. De Marokkanen enAntilianen slapen xe2x80x99s nachts het best met 28% en 24% aan serieuzecrisismalers. Lees verder in De Pers

Marokkanen niet welkom in AH-to go
Diverse filialen van Albert Heijn to go op treinstations willen medewerkers van Marokkaanse afkomst buiten de deur houden. Dat blijkt uit een recent overzicht van de afdeling personeelszaken waarin wordt opgesomd op welke tijden en dagen extra krachten nodig zijn. ‘Geen Marokkanen!’ staat er vetgedrukt bij de winkels Amsterdam- Westtunnel, Amsterdam Lelylaan en Den Haag Centraal Station. Lees verder in het AD

NMO en NIO krijgen jaar respijt
De twee moslimomroepen NMO en NIO moeten in staat gesteld worden tot volgend jaar hun programma’s te maken, zegt Tineke Bahlmann, voorzitter van het Commissariaat voor de Media. Lees verder bij Wereldjournalisten

Mohammed populairste naam in grote steden
Ouders in de vier grote steden geven hun kind relatief vaak de naamMohamed. De naam staat bovenaan in de ranglijst van nieuw aangemeldejongensnamen in de steden Amsterdam, Utrecht en Den Haag. In Rotterdamstaat Mohamed op een tweede plek en is Jayden de populairstejongensnaam.Lees verder hier

Autochtonen dreigen bij overlast steeds vaker met ingrijpen
Autochtone Nederlanders dreigen steeds vaker zelf met geweld in te grijpen bij wangedrag van Marokkaanse jongeren. Dat zegt politiecommissaris Ad Smit, districtschef in Amsterdam-Oost en Zuid-Oost.
Dat schrijft dagblad De Pers.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in zomerse berichten. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s