PVV-stemmer niet onder de indruk van verwijten gevestigde partijen aan Wilders

BrugbenccVeel van de verwijten die de gevestigde partijen aan de PVV van Geert Wilders maken, zijn voor de PVV-stemmers geen reden om voor een andere partij te kiezen. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.

Vorige week stond er op de Forumpagina van de Volkskrant een artikel van de oud-strateeg van de PvdA, Jacques Monasch, met als titel xe2x80x9cDe elite heeft niet geleerd van Fortuynxe2x80x9d. Monasch stelt in dit artikel dat er een grote overeenkomst bestaat tussen de wijze waarop de gevestigde partijen nu met Wilders omgaan en destijds met Pim Fortuyn. Hij beschrijft een viertal strategiexc3xabn die de gevestigde partijen nu gebruiken en beargumenteert waarom deze niet werken. Opinie-onderzoeker Maurice de Hond heeft uit het artikel van Monasch stellingen gedestilleerd en deze voorgelegd aan meer dan 1200 mensen. Hieronder de resultaten.

1. Wilders heeft geen oplossingen voor de problemen die hij aansnijdt.
Volgens Monasch zijn er een aantal problemen die tot grote maatschappelijke ergernis hebben geleid. Deze problemen zijn ontstaan onder de verantwoordelijkheid van CDA, PvdA en/of VVD. Deze partijen hebben in de ogen van de PVV-stemmer zelf geen oplossing voor deze problemen; het verwijt dat de PVV geen oplossing biedt is voor hen daarom lachwekkend.
Uit onderzoek van De Hond blijkt dat slechts 8% van de PVV-kiezers meent dat Wilders geen oplossingen biedt voor de problemen die hij aansnijdt. Van de potentiele PVV-stemmers meent 43% dat hij geen oplossingen aandraagt.  Een overgrote meerderheid van de PVV-stemmers (90%) en van de potentixc3xable PVV-stemmers (58%) vinden dat PvdA, CDA, VVD en D66 de oorzaak zijn voor de problemen.Van de PVV stemmers verwacht 97% niet dat de gevestigde partijen wel een oplossing hebben voor de problemen die Wilders aansnijdt. Van de potentiele PVV-stemmers heeft 89% geen vertrouwen in Pvda, CDA, VVD en D66.

2. Wilders zou angst zaaien.
Volgens Monasch wordt het benoemen van problemen, als angst zaaien gezien.
Uit onderzoek van De Hond blijkt dat een meerderheid van de kiezers op andere partijen (ruim 70%) vindt dat Wilders angst zaait. Dit geldt niet voor de kiezers van de PVV: 7% van hen vindt dat Wilders angst zaait en 18% van de potentiele PVV-stemmers.  En de kiezers (99%) en potentiele kiezers op de PVV (96%) zijn het eens met de stelling dat Wilders de problemen benoemt die andere partijen ontkennen; dat wordt door circa een kwart van de kiezers op overige partijen beaamd.

3. De feiten van Wilders kloppen niet.
Monasch stelt dat het weerleggen van feiten bij de aanpak van Fortuyn al niet hielp; daarnaast zijn een aantal van de destijds omstreden uitspraken van Fortuyn volgens hem nu gemeengoed geworden. Het gaat niet om de getallen zelf vindt Monasch, maar om de emotie erachter.

Uit het onderzoek van De Hond blijkt dat er een groot verschil tussen de kiezers die PVV stemmen of het een kans geven en de andere kiezers. Slechts 4% van de PVV-stemmers denkt dat de feiten van Wilders niet kloppen en 30% van de potentixc3xable PVV-stemmers gelooft Wilders niet helemaal. Van de overige kiezers denkt 83% dat de verhalen van Wilders niet met feiten zijn onderbouwd.

4. PVV-ers krijgen het verwijt dat ze populisten zijn. Ze beloven veel maar kunnen niets
waarmaken.

Monasch stelt hier tegenover dat ook de PvdA en het CDA dingen hebben die ze in de regering niet waarmaken.

Uit het onderzoek van De Hond wordt duidelijk dat de kiezers van de PVV juist vinden dat PvdA en CDA veel beloven en het niet waarmaken; zij denken dat Wilders het wel kan waarmaken. Behalve de kiezers van
CDA en PvdA vinden kiezers van andere partijen ook dat CDA en PvdA zelf veel beloofd hebben en het niet
waarmaken…

De Hond heeft zijn respondenten enkele stellingen voorgelegd die door een ruime meerderheid van hen wordt gesteund:

  • Het is goed dat Wilders zaken aankaart, die andere partijen niet aankaarten (67% van de kiezers)
  • Kiezers die op Wilders stemmen hebben oprechte zorgen over de gang van zaken in Nederland (63%)
  • De bestuurlijke elite verwijdert zich steeds verder van de zorgen van de burgers (70%)

Conclusie
Volgens De Hond bevestigt zijn onderzoek deconclusie van Monasch dat "gevestigde politieke partijen het debat metWilders niet winnen door hem aan te vallen in een voor de potentixc3xableWilders-kiezer doorzichtige poging de eigen onmacht tecamoufleren."Maurice de Hond concludeert:

Het onderzoek bevestigt de inhoud van het artikel van Monasch. De percentuele verschillen in
beantwoordingtussen de PVV-kiezers en de kiezers van CDA, PvdA en VVD, zijn bijnamaximaal. Het geeft inderdaad weer dat de door Monasch beschrevenaanpak van dit moment, die volgens hem lijkt op de aanpak van Fortuyn,bij de bestaande PVV-kiezers niet werkt. Het lijkt wel een aanpak tezijn die bij een deel van de potentixc3xable PVV-kiezers aanslaat. Maar datzijn dan kiezers die op dit moment een andere partij van voorkeurnoemen dan de PVV, zodat het alleen de groei van de PVV zou kunnenbeperken.
Het lijkt bij CDA en PvdA niet veel meer te zijn hetpreken voor eigen parochie. De dingen over de PVV te zeggen die deeigen, duidelijk in omvang verminderde aanhang, ook vindt. Hetelectorale effect is echter nihil. De slotconclusie van Monasch wordtwel breed gedragen onder het electoraat: xe2x80x9cZij zullen met een nieuwe enovertuigende strategie moeten komen en het initiatief in het politiekedebat hernemen, met gezaghebbende politici, een geloofwaardige visie entastbare oplossingen."

Lees het volledige onderzoek hier

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in wilders pvv. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s