Besturen moslimomroepen zijn volstrekt incapabel (Hassnae Bouazza en Nuweira Youskine)

WolkenDe berichten over de bestuurlijke ruziesbinnen de Stichting Verzorging Islamitische Zendtijd (SVIZ) brengen onshet schaamrood op de kaken. Voor de zoveelste keer zijn de islamitischeomroepen in het nieuws door interne ruzies en machtsstrijd. Terwijl deredacties van NIO (Nederlandse Islamitische Omroep) en NMO (NederlandseMoslim Omroep) hun best doen om programmaxe2x80x99s te maken, rollen debestuursleden vechtend over straat. Je vraagt je af hoe juist dezemensen naar voren werden geschoven als vertegenwoordigers van deislamitische gemeenschap. Met zulke bestuurders is alle hoop op eengoede beeldvorming rondom de islamitische gemeenschap in Nederlandvervlogen.

Het bestaansrecht van de beide omroepen staat inmiddels terdiscussie. Voor ons, als onderdeel van een redactie over wier hoofd ditconflict wordt uitgevochten, is dit onverteerbaar. In een tijd vanmaatschappelijke verharding en politieke verschuivingen waarbij deislamitische gemeenschap een bepalende rol speelt, verkwanselen debesturen van de beide islamitische omroepen hun kostbare nationalepodium.

Het is bijna onmogelijk te schetsen wat er gaande is. De bovenstemachtslagen bevinden zich in een houdgreep van sektarisch gedrag,nationalisme en een bedroevende visie op de islam als godsdienst. Hetis een kluwen van botsende egoxe2x80x99s, nationalistischemigrantenorganisaties en een falende leiding: allemaal vechtend voor deeigen positie, voor de eigen mensen op de juiste plekken en vooral voorde eigen macht.

Dit is dan ook precies waar de schoen wringt: de besturen hebbengeen enkele affiniteit met het leiden van een organisatie. Ook hebbenze weinig verstand van het vak van journalist. Voor de verdeling vanbaantjes wordt veelal gekeken naar afkomst in plaats van kwaliteit. Alsde onderwerpkeuze van de redactie een van de achterbanorganisaties nietbevalt, krijgen we dat steevast te horen van een van devertegenwoordigers.

Minister Plasterk (Media, PvdA) heeft de bestuursleden opgeroepen omde geschillen binnen zes weken op te lossen, anders wordt de stekkereruit getrokken. Voor ons betekent het dat we met lede ogen aanzien dathet binnenkort dan ook daadwerkelijk afgelopen zal zijn. Het stemt onsintriest, maar we verwachten niet anders dan dat de bestuursleden inhun verzengende geldingsdrang alles en iedereen zullen meeslepen.

De integere redactieleden van de beide omroepen die vol idealismeaan hun programmaxe2x80x99s werken en aan een betere beeldvorming van deislamitische gemeenschap hun krachten wijden, zijn de dupe. Tegen ditsoort beschamende conflicten is geen kruid gewassen, geen uitzendingbestand. Natuurlijk, ook als medewerkers moeten we de hand in eigenboezem steken: er is inhoudelijk nog uitputtend veel voor verbeteringvatbaar.

Maar we kunnen ook stellen dat de werkvloer het nog verbazingwekkendlang heeft weten uit te houden: zonder functionerend hoofd immersmeestal ook geen functionerend lichaam. Dat is ook niet zo gek als jekijkt naar grote en kleinere organisaties als Diyanet, Milli Gxc3xb6rxc3xbcs, de Nederlandse Moslim Raadof schimmige imambonden, die vaak maar xc3xa9xc3xa9n ding willen: het liefst huneigen mensen op de belangrijke posities en als het even kan ook nog hetherkomstland tevreden stellen.

Als minister Plasterk en het Commissariaat voor de Media dezebeschamende praktijken willen voorkomen, dan moeten ze bij de topbeginnen. Het heeft geen zin de bestuursleden en de verschillendeorganisaties tot de orde te roepen: zij zijn de oorzaak van alleproblemen. Wat moet je als omroep met een organisatie die je deopdracht geeft om een hoofdredacteur aan te stellen met een bepaaldeetnische achtergrond en die je, als je daarop niet ingaat, dreigt haarsteun op te zeggen?

Wat moet je als redactie als ex-bestuursleden intimiderende mailssturen om de moraal in te trappen en al op voorhand dreigen xe2x80x98de stekkereruit te trekkenxe2x80x99?

En wat moet je als redactie met een bestuur dat bestaat uitsemi-alfabeten die hun eigen posities belangrijker vinden dan hetalgemeen belang, te weten een goed functionerende omroep? Als we in detoekomst gevrijwaard willen blijven van dit soort geldverspilling,vragen we de minister en het Commissariaat de omroepen te bevrijden uitde tentakels van de machtsbeluste migrantenorganisaties met hungespleten tongen en dubbele agendaxe2x80x99s.

Laten we ophouden ons vertrouwen te schenken aan deze dubieuze clubsdie alleen maar zoveel mogelijk bestuurlijke posities willen bekledenengemeenschapsgeld verkwisten aan alles, behalve aan inhoudelijkeprogrammaxe2x80x99s. Dat die organisaties en die xe2x80x98vertegenwoordigersxe2x80x99 nietcapabel zijn, hebben ze ruimschoots bewezen.

Hassnae Bouazza is schrijfster/journalist en op freelancebasis werkzaam bij de NIO, Nuweira Youskine islamoloog en radiopresentatrice bij de NIO. Dit artikel verscheen eerder in NRC Handelsblad en op het  weblog Frontaal Naakt en is met toestemming van de auteurs geplaatst.

Zie ook:

Het is weer hommeles bij de moslimomroepen
NIO ontkent juridische zaken te hebben gevoerd

Meer media, kijk in het dossier media

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in media, migrantenorganisaties, opinie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s