Antidiscriminatiecampagne van start

DiscriminatieMinister TerHorst heeft 23 juni het startsein gegeven voor een landelijkecampagne, gericht op het tegengaan van discriminatie.  Onderdeel van decampagne is onder meer een website (www.discriminatie.nl (extern))en een telefoonnummer (0900 xe2x80″ 2 354 354) waar iedereen terecht kan voorhulp en advies als het gaat om discriminatie of om (mogelijke) gevallenvan discriminatie te melden. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken op haar website. Hieronder het vervolg van het bericht.

Decentrale vraag van de campagne luidt: xe2x80x98Moet jij jezelf thuislaten alsje naar buiten gaat?xe2x80x99 Onder die vlag benadrukt de campagne de komendezes weken dat niemand zich anders voor hoeft te doen dan hij of zij is.Bovendien onderstreept de campagne dat het sinds dinsdag 23 juniwettelijk geregeld is dat iedereen in zijn of haar nabije omgevingterecht kan voor hulp en advies als het gaat om discriminatie of om(mogelijke) gevallen van discriminatie te melden. De campagne bestaatonder meer uit advertenties, abrixe2x80x99s, banners, radio- entelevisiespotjes.

De campagne wordtgevoerd in het kader van de Wet gemeentelijkeantidiscriminatievoorzieningen die op 23 juni is aangenomen. Nederlandis daarmee het eerste land in Europa dat deze mogelijkheden wettelijkregelt. De wet garandeert een landelijk netwerk van deze voorzieningen.

Tegelijkmet de campagne is voor het eerst landelijk cijfermateriaal beschikbaarvan het LECD, het landelijk expertisecentrum van de politie dat zichricht op diversiteit en de bestrijding van discriminatie.

Uit dit Criminaliteitsbeeld Discriminatie blijkt onder meer het volgende:

  • Erkomt zes keer per dag bij de politie een melding of aangifte binnen vandiscriminatie. In 2008 betekende dit dat 2240 incidenten zijnbinnengekomen bij de politie.
  • In 261 gevallen ging het om discriminatie van politieambtenaren.
  • Tien procent van de incidenten speelt zich af in de directe woonomgeving van het slachtoffer.
  • Het aantal incidenten gericht tegen homoseksuelen over 2008 vertoont een licht stijgende lijn.

Link:

zoek het discriminatiebureau bij jou in de buurt

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in discriminatie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s