Amsterdamse moskeexc3xabn willen transparanter worden en radicalisering tegen gaan

RvmTien Marokkaanse moskeexc3xabn die zijn aangesloten bij de Raad van Moskeeen Noord-Holland willen activiteiten organiseren om polarisatie tussen bevolkingsgroepen en radicalisering van moslimjongeren tegen te gaan. Dat staat in het plan’Voorkomen is beter dan genezen’ van de Unie van Marokkaanse MoslimOrganisaties Nederland (UMMON), de Raad van Marokkaanse Moskeexc3xabnNoord-Holland (RVM) en ACB Kenniscentrum.

De organisaties willen de contacten metbuurtbewoners verbeteren en buitenstaanders een beter beeld geven vanwat er allemaal gebeurt in de moskee. Een ander onderdeel van het project is datmoskeebestuurders trainingen krijgen in het herkennen van en omgaan metradicalisering. Ook komen er voorlichtingsavonden voor ouders,gesprekken tussen ouderen en jongeren over gevoelige onderwerpen enbijeenkomsten voor mensen met verschillende religies.

Verdermoeten moskeexc3xabn betere contacten gaan opbouwen met onderwijs- enjeugdzorginstellingen. Die kunnen immers helpen om jongeren aan eendiploma of baan te helpen. De kans dat ze radicaliseren, wordt dankleiner. Daarom moeten bestuursleden en imams op bezoek gaan bij dezeinstellingen.

Het project duurt twee jaar. De gemeente Amsterdamgeeft 112.000 euro uit de pot die zij van het ministerie vanBinnenlandse Zaken heeft gekregen om onder meer radicalisering tegen tegaan.
In tegenstelling tot berichten in de pers wordt in het projectplan geen subsidie aangevraagd voor het opzetten van websites. Die bekostigen de moskeexc3xabn zelf.


About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in extremisme, integratie, islam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s