Expertmeeting polarisatie, discriminatie en radicalisering in Noord-Holland

Acblogo2Polarisatie, radicalisering en discriminatie wordenlandelijk en lokaal als een breed maatschappelijk probleemgedefinieerd. Op verschillende manieren zoeken individuen en groepen deconfrontatie met elkaar en sluiten elkaar uit. In enkele gevallen looptdit zodanig uit de hand dat individuen of groepen zich afkeren van desamenleving en gexc3xafsoleerd raken.

Het is moeilijk iets te zeggen over de omvang van het probleem. Deprovincie Noord-Holland wil om die reden in kaart brengen wat dehuidige stand van zaken is met betrekking tot polarisatie,radicalisering en discriminatie in de provincie

Het ACB Kenniscentrum, PRIMO nh, Bureau DiscriminatiezakenKennemerland, Bureau Discriminatiezaken Gooi en Vechtstreek en Art. 1Noord Holland Noord voeren in opdracht van de provincie Noord-Hollandgezamenlijk deze monitor uit. In de monitor wordt o.a. duidelijk:

   1. In hoeverre er sprake is van radicalisering, polarisatie en discriminatie in de provincie Noord Holland;
   2. Op welke barrixc3xa8res het signaleren stuit;
   3. Wat voor beleid, projecten en good practices worden er ontwikkelddoor om polarisering, radicalisering en discriminatie te voorkomen, danwel  tegen te gaan?
   4. Waar hebben de betrokken professionals behoefte aan?

In een bescheiden expertmeeting willen we de voorlopige resultaten van de monitor graag aan een aantal experts voorleggen.

Wat kunt u verwachten?

Na een inleiding voor Amy Jane Gielen (Agadvies, gespecialiseerd invraagstukken rond radicalisering en jongeren), gaan we aan de slag.Gezamenlijk krijgen we meer grip op de aanpak van polarisatie,discriminatie en radicalisering en, bespreken we concrete casussen uitde praktijk en proberen we te komen tot heldere oplossingen vooringewikkelde problemen.

Wanneer en waar?

Dinsdag 23 juni 2009 van 13:00 tot 17:00 (zie programma)

De bijeenkomst vindt plaats bij Primo nh: Emmakade 4, 1441 ET, Purmerend. Voor een routebeschrijving, klik op onderstaande link:

http://www.primo-nh.nl/index.php?id=53

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naarreceptie@acbkenniscentrum.nl met hierin uw naam, organisatie,emailadres en evt. telefoonnummer. Aanmelden is kosteloos. U krijgtgeen bevestiging van uw aanmelding. Indien u zich aanmeldt, rekenen wijop uw komst.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Lisa Arts of Fenna Ulichki.

Meer informatie over projecten van ACB Kenniscentrum op het gebied van voorkomen radicalisering en polarisatie vindt u hier

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in bijeenkomst/debat, extremisme. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s