Motie van wantrouwen tegen Geert Wilders

MotievanwantrouwenMaandag 15 juni 2009

Ondergetekenden,

gehoord en gezien het interview met dhr. Wilders voor de Deense televisie,

overwegende, dat uitspraken van een lid van het Nederlandse parlement het aanzien van Nederland kunnen schaden;

constaterende, dat dhr. Wilders in genoemd interview zegt ‘miljoenen’Europese moslims te willen uitzetten en/of hun nationaliteit te willenontnemen;

voorts constaterende, dat Europa bijna 490 miljoen inwoners kent, waarvan zo’n 16 miljoen moslims;

overwegende, dat dhr. Wilders hiermee in feite aangeeft Europa te willen zuiveren van moslims en de Islam;

constaterende, dat dhr. Wilders aangeeft "als je begint tedenken over jihad en sharia, dan is er maar xc3xa9xc3xa9n oplossing: dan sturenwe je dezelfde dag nog weg, dan kun je je koffers pakken en we zullenje je nationaliteit ontnemen";

constaterende, dat dhr. Wilders hiermee indruist tegen de vrijheid vanmeningsuiting zoals verankerd in de Nederlandse Grondwet, de UniverseleVerklaring van de Rechten van de Mens en de beginselen van dedemocratische rechtstaat;

spreken als hun mening uit, dat dhr. Wilders hiermee het aanzien van Nederland ernstig heeft geschaad;

spreken nogmaals als hun mening uit, geen vertrouwen te hebben in debescherming van de Nederlandse Grondwet en de democratische rechtstaatdoor (leden van) de Partij voor de Vrijheid

en zijn jammer genoeg gedwongen over te gaan tot de orde van de dag.

Teken hier

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in wilders pvv. Bookmark the permalink.

1 Response to Motie van wantrouwen tegen Geert Wilders

  1. Liesbeth says:

    Ehm, nationaliteit ontnemen? Ik ben moslima en Nederlands, wat ben ik dan als ze mijn nationaliteit ontnemen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s