Alexander Pechtold: PvdA heeft niet veel te bieden

PechtoldWouter Bos richtte na de verkiezingsnederlaag zijn pijlen ook op D66. Ten onrechte. Dat stelt Alexander Pechtold, partijleider van D66. Hieronder zijn artikel dat vandaag ook in de Volkskrant is verschenen.

Na de verkiezingsnederlaag van de PvdA verwachtte ik vooral zelfreflectie. Maar de pijlen richten zich op mij. Bos weet dat ik Wilders bestrijd, maar niet waarom. Uit de Volkskrant van zaterdag 13 juni begrijp ik dat hij mijn veelvuldig geuite opvattingen over integratie niet kent. Om hem en zijn PvdA-vrienden te verlossen van hun opdracht zich dagelijks publiekelijk over deze kennisachterstand te beklagen, hier wat ik vind:

Verloedering

1. Als voormalig wethouder, burgemeester, en minister voor het Grotestedenbeleid weet ik wat mensen chagrijnig maakt en kwaad. Verloedering van buurten, pesterij, intimidatie of erger. En heb ik enige ervaring in de omgang met en aanpak van jeugd, inclusief Marokkaans-Nederlandse, die maar niet wil deugen.

Ik hoef dan ook niet op stel en sprong voor het oog van de camera naar Venlo of Dordrecht af te reizen of thee te drinken in een koffiehuis om te weten wat er speelt in de samenleving.

Aanpakken
2. Veroorzakers van ongerief en leed moeten worden aangepakt door hulpverleners, politie en justitie, zonder verschil. Dat gebeurt met meer of minder succes, al naar gelang de kwaliteit en inzet van lokale bestuurders.

De stedelijke democratie, waarin de PvdA overigens al decennia domineert, is als eerste aanspreekbaar op tekortschietende huisvesting, rellen in buurten, overlast en criminaliteit, ontspoorde jongeren en ouders die niet weten hoe hun betrokkenheid te tonen.

Misverstand
3. De gedachte dat de staat integratie kan forceren is een misverstand. De kern van de PvdA-integratienota is aanpassen en aanleren, het xe2x80x98wegpoetsenxe2x80x99 van cultuurverschillen door dwang en drang. De PvdA ziet integratie, net als Wilders, vooral als een cultureel probleem.

Ook als je je aan de wet houdt en werkt, ben je nog niet gexc3xafntegreerd. Bos bepleit xe2x80x98beschaafd nationalismexe2x80x99, wat zo veel betekent als een door de staat opgedrongen meerderheidscultuur.

De nieuwbakken euroscepsis van de PvdA is een loot aan dezelfde boom. Bos stemde zelf niet op zesde-keus-lijsttrekker Berman, maar op euroscepticus Cuperus. Blijkbaar is er binnen de sociaal-democratie geen ruimte om je zowel Nederlander als Europeaan te voelen, zowel Turk als Nederlander, of Rotterdammer en Nederlander.

Mislukken
Dit integratiebeleid is tot mislukken gedoemd. Want het zet mensen tegen elkaar op en reduceert een individu tot een ondergeschikt deel van een groep. Orthodoxe imams voelen zich hier prima bij, maar vrijzinnige moslims worden in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Niet de staat, maar mensen zelf gaan over wie zij zijn en willen worden.

Geen spielerei
4. Het gaat om gelijke kansen en daarbij heeft de overheid wxc3xa9l een rol.In het onderwijs: serieuze investeringen, ervoor zorgen dat iedereengoed Nederlands leert, maximaal profiteert van ons onderwijs en eendiploma haalt. Geen spielerei als gratis schoolboeken ofmaatschappelijke stages.

Wat heeft een jongere xe2x80″ allochtoon of autochtoon xe2x80″ aan gratisschoolboeken van 300 miljoen euro per jaar, als hij niet meekomt doortaalachterstand? Hiernaast is het bestrijden van schooluitval cruciaal,met name in het vmbo.

In mijn visie op integratie speelt de arbeidsmarkt een hoofdrol. Nietvoor niets zorgt het D66-programma voor de meeste banen, volgens hetCentraal Planbureau. Het ontslagrecht bijvoorbeeld, dat uit de jarenveertig van de vorige eeuw stamt, houdt jongeren, vrouwen enallochtonen buiten.

Vooral kleine bedrijven zijn huiverig om mensen aan te nemen.Nieuwkomers krijgen zo geen eerlijke kans om zichzelf te bewijzen. Deliberaal Bos uit 2006 was dit met mij eens, maar heeft elke hervormingonder druk van zijn partij ingeslikt.

Hervorming
5. D66 heeft eerder verantwoordelijkheid gedragen voor de hervormingvan de WAO en de WW. Tijdens twintig jaar wegkijken, kwam het aantalarbeidsongeschikten soms dicht bij xc3xa9xc3xa9n miljoen mensen. Waaronderrelatief veel allochtonen. Door uit te gaan van wat mensen wxc3xa9l kunnen,zijn velen van hen nu weer aan het werk. Oppositieleider Bos noemdedeze hervormingen destijds asociaal. Ik noem dit integratie: vanverzorgingsstaat naar kansenmaatschappij.

In de analyse van Bos xe2x80″ we werden op veel zelfkastijding getrakteerd xe2x80″is de nederlaag van de PvdA vooral te wijten aan gebrekkigecommunicatie. De PvdA heeft op het vlak van integratie immersxe2x80x98verschrikkelijk veel te biedenxe2x80x99 volgens Bos.

Geen zicht
De PvdA biedt mensen geen zicht op een baan of een opleiding, maarbemoeit zich wel met hun identiteit. Misschien moet Bos toch eensoverwegen of het hier niet gaat om een communicatief, maar eeninhoudelijk probleem.

Alexander Pechtold is partijleider van D66. Dit artikel is vandaag ook verschenen in de Volkskrant en met toestemming van Pechtold ook op het Allochtonenweblog geplaatst.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie, Politiek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s