Niemand houdt van kutjochies (Thomas van Aalten)

ManeudaldccKomt de massale steun voor de PVV niet vanwege de groeiende overlastdoor Kutjochies? Kutjochies leek me een betere term dan Rotjochies (tePietje Bell) of Kutmarokkanen (want vraag aan het gemiddelde Kutjochieom Rabat aan te wijzen op een kaart en je bent al een bledder),laat staan een Kutmoslim. Mensen zijn graag geneigd verschillendeonderbuikgevoelens aaneen te schakelen, meestal dankzij hetmedia-infuus. Islam xe2x80″ Mohammed B xe2x80″ WTC xe2x80″ 9/11 xe2x80″ Terrorisme xe2x80″ Van Gogh xe2x80″Wilders xe2x80″ Marokkanen. De waarheid is veel banaler. In ons dagelijksleven hebben we te maken met het schimmige winkelcentrum, diefstal, hetgetreiter in het portiek en overlast op het plein. Niks geen radicaleislam. Aldus schrijver Thomas van Aalten. Hieronder het vervolg van zijn artikel dat eerder op weblog Sargasso is verschenen.

Als we nu eens hardop zeiden dat de oorzaak van een hoop overlast inde publieke ruimte gewoon door Kutjochies komt. Of ze nu van autochtoneof allochtone komaf zijn. Ik ben van mening dat we niemand tegen deschenen schoppen als we ons de komende jaren zouden richten op deKutjochies. Radicaal? Ja. Geradicaliseerde moslims? Ik dacht niet datTante Bep daar iets van merkt in het winkelcentrum in Vlaardingen.Gewoon, Kutjochies.

Wie twijfelt aan de basisprincipes van de multiculturelesamenleving, moet eens een kijkje nemen in xe2x80x98Prachtwijkxe2x80x99 De Baarsjes inAmsterdam-West. Op een zonnige dag is er op het Columbusplein een bontemengeling van culturen zichtbaar. Kinderen en volwassenen dartelen doorelkaar, met en zonder hoofddoeken, halal- en niet-halal sandwiches.Niets naargeestigs aan. Daar kan niemand zich een buil aan vallen, ookgeen PVV-er. Maar buiten het zicht, op de hoeken van de minder vrolijkestraten drommen de Kutjochies samen.

In de Veiligheidsmonitorvan het CBS staat: xe2x80x98Inwoners voelen zich het meest onveilig op plekkenwaar jongeren rondhangen.xe2x80x99 Relschoppers en veelplegers zijn bijnaaltijd jonge mannen. In het Jaarrapport Integratie 2008 zijn het vooralde jongere niet-westerse vrouwen (18xe2x80″34 jaar) die zich het vaakst xe2x80x98weleens onveiligxe2x80x99 voelen.

De nieuwe goddelozen
De problematiek van de Kutjochies is, veronderstel ik, de grootstedoorn in het oog van veel Nederlanders, maar vooral van PVV-aanhangers.Het lijkt erop alsof Wilders er xe2x80x98eindelijkxe2x80x99 iets van zegt. Gebruikttermen als xe2x80x99straatterroristenxe2x80x99. Als je boven een jongerencentrum woontin een arbeiderswijk wxc3xadl je misschien diep van binnen ook wel eens dater een tank van het leger het plein schoonveegt. Dat gevoel is helemaalniet zo gek als mensen zijn weggepest of ondergerocheld. Maar het zijnwel altijd Kutjochies. Hun moeders en zussen kijken toe, soms uitmachteloosheid maar vaak ook uit argeloosheid of een gebrek aanbetrokkenheid voor het leven buiten hun vier muren.

Met name Wildersxe2x80x99 voorstellen om jeugdcriminaliteit tegen te gaanbestaan uit tijdelijke of onmogelijke oplossingen. Hoe dan ookveroorzaakt het de hetze door altijd maar die Islam erbij te halen. Alser nu een Islamiet stilletjes in een hoekje bidt of een plaatje vanmoslimhippie Youssef (voorheen Cat Stevens) draait, zal niemand zichdaar aan storen. Zodra een horde bontkragen op scooters een heel pleinterroriseert, of op een Pinksterdag een zwembad verziekt, dxc3¡n zijn derapen gaar. En dat is terecht. Maar die Kutjochies hebben net zoveelmet de Islam als met vader Abraham. Het zijn eerder de nieuwegoddelozen, die elke wet overschrijden en xc3¡ls ze al hun geloof erbijhalen, barsten van de hypocrisie.

Hoe dan ook: Kutjochies, welke kleur ze ook hebben, daar wil iedereen van af. Van links tot rechts. Als we kijken naar de slachtoffers van geweld is de groep met de grootste kans op slachtofferschap jongeren tussen 18 tot 25 jaar (42 procent) en de groep met de kleinste kans zijn ouderen vanaf 75 jaar (8 procent). Het is dus echt een jongerenprobleem volgens het Jaarrapport Integratie 2008. Saillant detail uit dit Jaarrapport: in vergelijking met autochtonen is het aandeel niet-westerse allochtonen met onveiligheidsgevoelens echter ook hoog in matig en vooral niet-stedelijke gebieden.

Onveiligheidsgevoelensvrouw_3

Onveiligheidsgevoelens_2

Oplossingen zijn er aan de lopende band bedacht met behulp vanwollige raden en adviescommissies, ellenlange ambtenaarsstukken enandere praatgroepen. Goed, al hebben we het over Kutjochies in hetalgemeen: we halen ze er toch weer bij, de Marokkaanse jongens. Juristen Forum-voorzitter Sadik Harchaoui had al snel door dat een heleboeloplossingen niet werken. In ditinterview in de Pers somt hij de grootste flops op tussen deverschillende werkwijzen, maar ook de succesnummers. xe2x80x9cHet is metafstand de belangrijkste maatregel: voorkom met alle mogelijke middelendat de jongeren hun school zonder diploma verlaten. Want: xe2x80x98Als ze eendiploma en een baan hebben reduceer je de kans dat ze in aanrakingkomen met de politie met vijftig procentxe2x80x99, weet Harchaoui. xe2x80x98Zorg voorstageplekken, zorg voor een soepele overgang van vmbo naar mbo, zorgvoor goede beroepskeuzevoorlichting, zorg dat jongens die goed met hunhanden zijn niet steeds in de klas hoeven te zitten.xe2x80x99 xe2x80x9c

Het kabinet lijkt het voorzichtig te begrijpen, getuige het plan Grenzen stellen en perspectief bieden.Dat mag ook wel eens worden gezegd. Het klinkt misschien minderheldhaftig dan verhalen over terugsturen naar het land van herkomst enstrafkampen, maar toch is het veel realistischer. Het gaat echter nogjaren duren voor dat een verbetering zal optreden.

Dat de sfeer van opgefokte tienerjongens in groepen met andere culturele achtergronden hetzelfde is, blijkt uit het plan van aanpak voor de aanwas van jonge skinheads in Winschotengedurende 2007 en 2008: xe2x80x98Uit onderzoek blijkt dat jongeren dietoetreden tot extreemrechtse groepen voordien vaak een vage xenofobeorixc3xabntatie hadden, maar geen uitgesproken racistische opvattingen.Latente racistische opvattingen worden echter manifester en sterkernaarmate de jongeren meer in de groep werden opgenomen.xe2x80x99

Iconen
De spijker op zijn kop. Vaak beg
int de orixc3xabntatie naar xe2x80x98de zelfkantxe2x80x99zwak, maar eenmaal in de groep is er geen houden meer aan. In elk gevalis de gemene deler: argwaan voor de gevestigde orde en devooringenomen, nihilistische houding. Niemand moet ons, en wij moetenniemand. Individuele gevoelens of ideexc3xabn kennen ze nauwelijks. Vraagxc3xa9xc3xa9n van hen bij de bushalte prompt naar hun toekomst en ze kijken jeaan alsof je ze vraagt naar de dichtst bijzijnde klaverjasclub. Ditbeeld zul je herkennen bij de meeste Kutjochies. Toch is het zaak omook de waarde van de groep voor zoxe2x80x99n Kutjoch te kunnen inschatten. Erzijn talloze studies naar gedaan: de status en de hixc3xabrarchie diekennelijk zoxe2x80x99n aantrekkingskracht vormen.

Uiteindelijk handelen de meeste jongens in beginsel vanuit een zeerlaag zelfbeeld. School vaak niet afgemaakt (of ze scoren slecht) laaggeschoolde ouders die geen clue hebben wat er zich op de straatafspeelt en het ook aan de straat overlaat, waar ze wordengrootgebracht met ellebogenwerk. Kortom, de identiteitsvorming is nul.Ze groeien op in een mal, een uniform. Ze zijn niet bandeloos of zonderregels in de groep, integendeel. Ze voelen continue de druk en vragenzich af of het wel in de smaak valt bij de groep.

Pas als Kutjochies hun ethiek niet meer hoeven te baseren op demores van de straat of het recht van de sterkste in de groep, zal hetlangzaam tot ze doordringen dat er in hen wellicht iets schuilt als eendoor de maatschappij aanvaarde moraal. Zodra de overlast bij de wortelwordt aangepakt en van bovenaf vooral wordt bijgestuurd door strenge,maar positieve en doortastende vader- en broerfiguren xe2x80″ jongens zijn nueenmaal erg ontvankelijk voor iconen xe2x80″ dan zou je die hele middenlaagvan zorginitiatieven die zich nooit hebben bewezen, gewoon terzijdekunnen schuiven. Dat is geen falen van een systeem, dat is geenfailliet van een heel land, dat is erachter komen dat iets gewoon nietwerkt, punt. Het zal jaren duren voor zoxe2x80x99n aanpak werkt, en misschiendat voor elke groep Kutjochies weer een andere aanpak nodig is. Maarlaten we het niet hebben over Kutmarokkanen, Turkse Boefjes,Antilliaanse bengels of Partyflock Gelkoppen. Het zijn gewoonKutjochies, en elke laag van de bevolking, allochtoon of autochtoon,links en rechts, heeft last van ze. Het gaat erom hoe je ermeeomspringt. De softe baardlullentechniek en bureaucratie bij de zorglaat ze ontsporen, maar stigmatisering en negatieve aandacht netzogoed.

Troost u: de chaos in de publieke ruimte zal altijd in enige mateaanwezig zijn. Er zijn ook nog altijd eikels op de weg die te hardrijden, bejaarden die hun hond laten kakken op het strand, lallendecorspballen tijdens de intreeweek van de universiteit en gezelligeconfrontaties tussen voetbalploegen. Er valt nog een hoop te leren voorde mensheid. Gekken zijn er altijd. Maar met een hoop jongeren gaat hetoverigens prima.

Thomas van Aalten is schrijver. Dit artikel is eerder verschenen op weblog Sargasso en met toestemming van Van aalten op het Allochtonenweblog geplaatst.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in jeugdcriminaliteit, opinie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s