Misdragingen Israelische soldaten structureel probleem

StrandAlle Israxc3xablische soldaten dragen een boekje met ethische codes bij zich. Het boekje schijnt niet het gewenste effect te hebben. Afgelopen woensdag promoveerde de Israxc3xablische Erella Grassiani aan de Vrije Universiteit op een proefschriftwaarin ze processen van xe2x80x98moral numbingxe2x80x99  analyseert onder Israxc3xablischesoldaten die in de bezette gebieden hebben gediend. Uit haar onderzoek blijkt dat de misdragingen van de soldaten structureel zijn. Zij wijt dit aan de omstandigheden waaronder soldaten moeten werken en de contextvan het leger en de Israxc3xablische Staat.Het gaat volgens haar niet om een paar rotte appels die de ethischecodes overtreden, maar om structurele omstandigheden waarin een gezondmoreel besef langzaam erodeert. Zij spreekt van eenxe2x80x98instrumentele moraliteitxe2x80x99: soldaten voelen zich verplicht jegens hetleger en hun eigen groep om zich goed te gedragen, maar niet tenopzichte van de Palestijnen in de gebieden die zij controleren. Bron: standplaats wereld

Grassiani signaleert fysieke en emotionele vervlakking onder demilitairen. Zij staan urenlang in de kou of de brandende zon, ze zijnmoe, gefrustreerd en ze vervelen zich. Hierdoor treedt een sterk gevoelvan onverschilligheid op. Ook de onzichtbaarheid van hun vijand, deangst voor aanslagen en de macht die zij hebben kunnen bijdragen aanmorele vervlakking en daarmee tot gewelddadig of respectloos gedrag.

">De promotie van Grassiani heeft opvallend weinig media-aandacht gekregen.Alleen Peter Breedveld, de hoofdredacteur van het onvolprezen weblog Frontaal Naakt besteedt er een blog aan. Zie hier. Breedveld interviewde Erella Grassiani eerder voor Ad Valvas, het universiteitsblad van de VU. Zie hier.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in palestina israel. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s