Sluit migrantenperiode af

MarcouchanjameulenbeltMinister Verhagen, laat de Marokkaanseoverheid namens ons Nederlanders weten dat die Nederlandse Marokkanenna veertig jaar moet loslaten. Dat schrijft Ahmed Marcouch.

xe2x80x98Welkom in Marokkoxe2x80x99 staat er aan de havenbij Melilla/Beni Nsar. Ik ben hier om mijn vader te begraven in BeniBouyafar, ons geboortedorp aan de Noord-Marokkaanse kust langs deMiddellandse Zee, van waaruit mijn vader bijna veertig jaar geledenemigreerde naar Nederland. Het idee van deze tocht is dat mijn vaderbegraven wordt te midden van de zijnen.

Islamitische begraafplaats
Maardie zijn merendeels overleden of wonen bij hun kinderen enkleinkinderen in Nederland. Na veertig jaar wordt het tijd voor eenislamitische begraafplaats in Amsterdam.

En zo sta ik in de rijvoor de douane om mijn auto in te voeren. De tweedaagse autoreis doorFrankrijk en Spanje, en de zeereis per boot, zit de rij wachtenden nogin de benen. Daar aan de haven bij Melilla krijg ik maar liefst drieuur de tijd om nauwkeurig te bekijken wat hier aan de poort van Europanou precies gebeurt tussen ons, met onze Nederlandse paspoorten enNederlandse kentekenbewijzen, en de Marokkaanse gezagsdragers.

Ommetjes
Alseerste blijkt dat andere mensen veel sneller aan de beurt zijn dan ik.Ze lopen ommetjes, gaan deurtjes binnen, overhandigen briefjes. Zijbetalen smeergeld voor diensten waar zij recht op hebben. Zij gevengeen fooien als vrije giften, maar zij leveren betalingen onder dwang,op straffe van urenlange onzekerheid in de hitte. Alle zeven douaniersdie ik zie, doen mee. Ook hun commandanten.

Uiteindelijk komentwee van hen naar mij toe en vragen: xe2x80x98Mogen wij koffie van joukrijgen?xe2x80x99 Dit is de code voor: xe2x80x98Geef mij geld, of wij laten jou hierstaan.xe2x80x99 Ik wil niet betalen en dat is kennelijk heel bijzonder want erontstaat een enorme verwarring onder de douaniers. En als ik dan mijnweigering nog laat vergezellen van wat duidelijke statements, is dechaos compleet.

Stempels
De gezagsdragers gaan heen en weer rennen en ik krijg in recordtempo de vereiste stempels.
Nade versnelde stempelactie herstelt zich de orde. En ook daaruit blijkthoe gewoon de corruptie is: de douaniers ontkenden de verzoeken omgeldbedragen niet, ze bedachten smoesjes voor hun corrupte gedrag. Datis wat zo veel immoraliteit kweekt, de alledaagsheid van de corruptie.

Gelukkigzijn er steeds meer mensen die het nxc3xadxc3xa9t gewoon vinden. Op YouTube doenfilmpjes de ronde en mijn eigen protest is meteen de dag daaropopgepikt door maar liefst drie Marokkaanse kranten.

Decorruptie treft naar schatting jaarlijks twee miljoen gexc3xabmigreerdeMarokkanen die op bezoek komen in hun vaderland, onder wie circa 200duizend Nederlandse Marokkanen. Vooral van mei tot en met augustus isde jacht op de wandelende portemonnees geopend, vooral op de emigrantenmet Berberse voorouders.

Moraal
Watdoet de corruptie van de Marokkaanse overheid met het besef van gezagen moraal onder de Marokkaanse burgers? Alle investeringen van deMarokkaanse overheid zijn tevergeefs zolang de Marokkaanse koning decorruptie van zijn gezagsdragers niet aanpakt. Eerst de corruptie uithet overheidsapparaat, daarna volgt het beschavingsoffensief onder debevolking.

Hoeveel democratie en mondigheid hebben wij vanuitNederland nu eigenlijk gexc3xabxporteerd naar Marokko, in veertig jaaremigratie? Dat blijkt tegen te vallen. Wat Marokko nodig heeft, is eenmentaliteitsverandering met vrijheid van meningsuiting voor de burgerals waarborg voor democratie. Beiden zitten fout, degene die omkoopt endegene die zich laat omkopen.

Dus Nederlandse Marokkanen, komin opstand tegen smeergeld betalen. Wijs het van de hand, protesteerertegen. Na veertig jaar melkkoe te zijn geweest voor de Marokkaanseoverheid, is het genoeg geweest.

In Amsterdam zijn wij opvrijdag 5 juni begonnen met de serie feestelijkheden waarmee wijveertig jaar Marokkaanse emigratie naar Nederland herdenken.Slotervaart is op 8 juni aan de beurt. Laten wij daarmee dan eindelijkde migrantenperiode afsluiten. Het is onze opdracht om met elkaar eennieuwe identiteit te ontwikkelen en neer te zetten.

Verhouding
Daarhoort bij dat wij nadenken over onze verhouding tot Marokko. AlsNederlandse burgers zijn wij in Marokko bezoekers, wij zijn alsNederlandse reizigers beschermd door de Nederlandse staat.

MinisterVerhagen, mijn voorstel is dat u als minister van Buitenlandse Zaken deMarokkaanse ambassadeur bij u ontbiedt. Zo kunt u namens ons alsNederlanders duidelijk maken dat u als vertegenwoordiger van deNederlandse overheid verwacht dat de Marokkaanse overheid zijn klauwnaar uw Nederlandse Marokkanen nu eindelijk eens, na veertig jaar,ontspant.

Zo kunt u uw onderdanen beschermen bij debuitenlandse grenzen, zodat zij dezelfde bejegening krijgen als wij inNederland geven aan reizigers die aan onze Nederlandse grenzen staan.Na veertig jaar is het over met de Marokkaanse emigrant als melkkoe.

Hart
Veertigjaar relatie vieren okxc3xa9, maar laat de gastarbeiderperiode nu echtvoorbij zijn, niet alleen juridisch, maar ook in het hoofd en het hart.De Marokkanen die Nederlander zijn geworden en een Nederlands paspoorthebben, horen zich actieve burgers te voelen.

Anders dangastarbeiders volstaan zij niet met een arbeidsrelatie of anderefinancixc3xable relatie en anders dan onderdanen vinden zij het niet genoegom zich aan de wet te houden xe2x80″ een actief burger heeft rechten enplichten, houdt van zijn land en voelt zich verantwoordelijk voor desamenleving. 

Ahmed Marcouch is namens de PvdA voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart. Dit artikel verscheen eerder in de Volkskrant en is met toestemming van Ahmed Marcouch ook op het Allochtonenweblog geplaatst. De foto is van Anja Meulenbelt

links;
Sniper stelt corruptie in Marokko aan de kaak met filmpjes

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in marokko, opinie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s