Fatwa van de Dag: xe2x80x9cIslamitische en westerse waarden kunnen niet botsenxe2x80x9d

"Ik geloof in universele waarden, zoals rechtvaardigheid en vrijheid. Ikkan me dus heel boos maken als mensen zeggen dat islamitische waardenen westerse waarden met elkaar botsen. Dat is echt onzin. Het enige watkan botsen zijn de manieren waarop we de universele waarden vertalen ineen norm. Een hand geven bij een begroeting is in veel culturen denorm. De waarde erachter kan vriendelijkheid of respect zijn. Dat wilniet zeggen dat iemand die geen hand geeft deze waarden niet kent. Alshij echter niet duidelijk maakt dat hij op een andere manier groet, zalhet contact met de ander bij voorbaat mislukken. Wat ik wel door mijnstudie en onderzoek constateer, is dat oosterse en westerse culturenbepaalde waarden dominant stellen in contact met de ander. Zo staatxe2x80x98respectxe2x80x99 in de islamitische wereld boven xe2x80x98vrijheidxe2x80x99. Dat betekent inde praktijk dat harmonie bewaren meer gewaardeerd wordt danconfrontatie zoeken. Vandaar dat gedoe met de Deense cartoonrellen."

en

xe2x80x9cDe europaisering van de islam is een onontkoombaar proces. In geenenkel islamitisch land wordt het geloof op dezelfde maniergepraktiseerd. Om een concrete voorstelling te maken van hoe deEuropese islam eruit ziet, moeten we vooruit in de tijd denken. Overpakweg vijftig jaar zal de islam hier heel anders beleefd gaan wordendan in de traditionele moslimlanden. Misschien dat er meer vrouwen imamzullen zijn. Ik denk dat moslims in Europa net als de katholiekensoepeler zullen omgaan met hun geloof, door bijvoorbeeld minder strengde regels voor het vasten en bidden in acht te nemen. Ook zal hetmoskeebezoek drastisch dalen op termijn. Moslimjongeren zullen op eenandere manier omgaan met hun de islam. Minder religieus en meercultureel.xe2x80x9d

Uitspraken van Youssef Azghari op de website Nieuwwij. Lees hier

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in fatwa van de dag. Bookmark the permalink.

1 Response to Fatwa van de Dag: xe2x80x9cIslamitische en westerse waarden kunnen niet botsenxe2x80x9d

 1. Bernadette de Wit says:

  Y. Azghari is meer bezig met het verdedigen van de islam dan met een analyse over botsende waarden. Ik snap dat wel gezien de grote dwang om loyaal te zijn met de oemma. Het beeld dat Azghari van zijn godsdienst schetst is aan de rozige kant, de minder leuke kanten laat hij weg. Dus hoezo “onderzoek”?

  Het eerste stukje:
  1. Universele waarden: dit begrip betekent in de islamitische wereld iets anders dan in de westerse samenlevingen. De islam kent slechts xc3xa9xc3xa9n universeel principe: de tegenstelling tussen gelovige moslims en de rest, de Untermenschen.
  Om een voorbeeld te noemen: vrede in de westerse betekenis is een toestand tussen twee oorlogen, een toestand om naar te streven.
  In de moslimwereld is er pas sprake van vrede als de hele wereld vrijwillig (via het betalen van de jizya, de schatting voor dhimmi’s/tweederangsburgers) of met geweld tot de islam is bekeerd. Het nog niet geislamiseerde deel van de wereld wordt veelzeggend het huis van de oorlog (dar al-harb) genoemd.

  2. Vrijheid is helemaal geen centraal begrip in de islamische wereld. Islam betekent onderwerping.
  Rechtvaardigheid wel, daar heeft Azghari gelijk in. Maar in onze cultuur staat vrijheid hoger dan rechtvaardigheid en van links tot rechts wordt erkend dat er een spanning tussen beide bestaat.

  3. Respect boven vrijheid om dat harmonie hoger staat dan confrontatie (concurrentie, competitie, rivaliteit): Azghari praat eromheen als hij Deense-cartoonrellen zo verklaart.
  Daar ging het niet om, het ging om gekrenkte moslim-eer en om de sharia, de kern van de islamitische leer, waarin het verboden is om de profeet Mohammed af te beelden, plaatjes van Allah mogen ook niet.
  De gekrenkte moslim-eer: volgens de hadieth is men in de baarmoeder al moslim en mag men nooit meer uit dit geloof stappen, op straffe van verstoting, gevangenis, executie – de toepassing van de sharia verschilt in dezen per land.
  Welnu, de moslims die door hun ayatollah’s werdn opgestookt om te gaan “emonstreren” tegen westerse ambassades, beschouwden de cartoons als een aanval op hun moslimse eergevoel. En in tribale culturen als de arabische (incl. de gearabiseerden zoals de Berbers) is dat het ergste wat er bestaat, geweld tegen de ongelovigen die dit hebben geflikt, is dan volgens de koran gerechtvaardigd.

  Het tweede stukje:
  Azghari maakt de europeanisering van de islam niet aannemelijk. Hij komt niet tot de kern, hoe om te gaan met de sharia en de jihad. Hij schetst vooral en oppervlaktefenomeen: moslims die de shariaregels voor vasten en bidden minder letterlijk navolgen.
  Heel interesant! Hier merk je weer dat de islam vergeleken met het jodendom en christendom weinig spiritueels heeft, het is vooral een totalitair regiem met voorschriften om het gehele dagelijks leven van de aanhangers te reguleren, met als doel hun onderwerping te perpetueren.

  Meer vrouwelijke imams (voorgangers in het vrijdaggebed in de moskee, meer doet een imam niet) is zeker een hele verandering, maar Azghari’s vergelijking met de RK kerk gaat niet helemaal op. Immers, de RK kerk heeft een Canossa en een reformatie meegemaakt en en aggiornamento omhelsd. Dat ging vele malen verder dan niet meer strikt met de vasten meedoen om niet meer elke dag naar de mis.

  Bij de islam ben ik pas overtuigd van de eerste tekenen van europeanisering ik in het openbaar zou vernemen: “Wij Nederlandse moslims abrogeren bij dezen alle soera’s waaruit haat tegen ongelovigen, joden, christenen, hindoes spreekt en tevens alle soera’s die oproepen tot geweld en oorlog tegen ongelovigen.”

  En dat is nogal een lange lijst. Ik noem er een paar: soera 5:51, neemt de joden en christen niet tot helpers (vriendschap).
  Soera 9:29 bestrijd de ongelovigen totdat zij onderdanig de schatting (jizya) betalen.
  In 4:76 worden de ongelovigen vrienden van Satan genoemd.
  Enzovoorts.

  Iets voor u, heer Azghari, om uw “onderzoek” even te staken en een dergelijke publieke verklaring op te stellen? Mijn steun heeft u, zeg maar of ik iets kan doen om te helpen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s