Bezuiniging Volksuniversiteit treft veel allochtonen

Img_2863Het College van Amsterdam heeft in de Voorjaarsnota van 26 mei jl., een groot aan voorstellen gedaan om de gevolgen van de economische crisis voor Amsterdam op te vangen. Een van de voorstellen is stopzetten van de gehele subsidie aan de Volksuniversiteit Amsterdam per 1 januari1 2010. Dat is in een keer een verlies van xe2x82xac 220.000,–.

De Volksuniversiteit laat in een persbericht weten dat door het wegvallen van de subsidie een gat dreigt te ontstaan van 15%, dat alleen kan worden opgevangen door een verhoging van de cursusprijzen. De Volksuniversiteit is bang dat de cursussen voor veel cursisten, waaronder veel allochtonen, dan te duur zullen worden.

De Volksuniversiteit Amsterdam biedt al bijna 100 jaar aan zoxe2x80x99n 9000 cursisten jaarlijks rond de  650 cursussen. Met dit aanbod speelt zij flexibel in op alle ontwikkelingen: Nederlands aan Anderstaligen, Schrijven zonder spelfouten, computercursussen voor 55+, Sociale vaardigheden en 20 verschillende talen.

NT2 cursussen vormen een belangrijk onderdeel van het aanbod van de Volksuniversiteit. Jaarlijks nemen zo’n 1200 cursisten uit 100 verschillende landen deel aan een cursus NT2. De Volksuniversiteit doet niet mee aan de inburgering. Toch kiezen veel mensen voor NT 2 lessen bij de Volksuniversiteit vanwege de puinhoop bij de inburgeringscursussen (lange wachttijden, alle niveaus door elkaar in de klas, geen goede lesvoorzieningen). Door het wegvallen van de subsidie moeten die cursussen zo’n 35% duurder worden.

Ook op de cursussen  Engels zitten veel Turkse en Marokkaanse studenten (vaak HBO), die op hun opleiding veel Engels moeten lezen en schrijven en daar op de middelbare school net te weinig aandacht aan hebben besteed.  Op DE cursussen Arabisch, Modern Standaard maar ook Marokkaans, zaten in het verleden vaak mensen die vanwege hun werk met Arabisch sprekenden, de taal wilden leren. Tegenwoordig zijn het vooral cursisten van de 2e en 3e generatie zijn, die naast de spreektaal die ze thuis hebben geleerd, de officixc3xable taal willen leren, niet alleen spreken maar ook lezen en schrijven.

De Gemeente Amsterdam heeft voor 220.000,– een instituut in huis dat al bijna 100 jaar zo’n breed en kwalitatief goed aanbod weet te realiseren..daarom dus , nee, tegen deze bezuiniging…

Oproep: – zeg: xe2x80x98 Neexe2x80x99 tegen deze bezuiniging! Voor behoud van de Volksuniversiteit Amsterdam!
Stuur uw reactie naar: secretariaat@volksuniversiteitamsterdam.nl

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in onderwijs. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s