Dakira 40 jaar migratiegeschiedenis in Nederland

DakiraposterMarokkaans-Nederlandse organisaties vieren dit jaar dat 40 jaargeleden de wervingsakkoorden werden gesloten tussen Nederland enMarokko.

xe2x80x9cDakiraxe2x80x9d ( Arabisch voor herdenking) is de naam van het platform vanverschillende Marokkaanse organisaties die zich hebben verenigd voor deviering van de Marokkaanse geschiedenis in Nederland. De formeleaanleiding is de ondertekening op 14 mei 1969 van het wervingsverdragtussen Marokko en Nederland.

Wij dachten handen te hebben gexc3xafmporteerd, achterafblijken het mensen die met hun eigen cultuur, hun geschiedenis en hungeheugen naar Nederland zijn geemigreerd.

Dit beroemde citaat in de literatuur over de komst van dexe2x80x98gastarbeidersxe2x80x99 naar Nederland vat de beleving van de Marokkaansegeschiedenis in Nederland samen. Voor xe2x80x9cDakiraxe2x80x9d is het belangrijk omstil te staan bij deze ontwikkeling en een schets te geven van deverschillende fasen van deze geschiedenis, waarin Marokkanen vanxe2x80x98gastarbeidersxe2x80x99 Nederlandse burgers zijn geworden. De geschiedenis vande eerste generatie Marokkanen in Nederland staat niet los van deNederlandse naoorlogse geschiedenis. Reden temeer voor Dakira om dezeherdenking met de tweede en derde opgroeiende Nederlandse Marokkanen enNederlandse burgers uitbundig te vieren en memoriseren.

Meer informatie zie website: Dakira – 40 jaar Marokkanen in Nederland

Het programma van Dakira

De herdenking bestaat uit diverse activiteiten die van juni tot enmet december 2009 in verschillende steden zullen gehouden worden.

  • Op 5 juni (13.00 uur – 23.00 uur) wordt de start gegeven aan dezeactiviteiten in de Amsterdamse Mozes & Axc3xa4ronkerk. Deze kerk diendeals uitvalsbasis voor de 182 Marokkaanse hongerstakers (de kerk-Marokkanen)in de tweede helft van de jaren xe2x80x9870. Het programma bestaat uit eenfoto-expositie over de leefsituatie van de Marokkaanse pioniers, deactie van de hongersstakers, een filmdocumentaire over de geschiedenisvan de Marokkaanse migratie, debatten over recente publicaties naaraanleiding van 40 jaar migratiegeschiedenis en toespraken van diversemaatschappelijke organisaties. Twee speciaal uit Marokko afkomstigemuziekgroepen zullen de avond muzikaal begeleiden. De minister vanjustitie, de heer Hirsch Ballin, en de ambassadeur van Marokko inNederland, de heer Jawad El Himdi zullen bij het avondprogrammaaanwezig zijn.
  • Op 6 juni in Naarden, op 7 juni in Utrecht, Zaanstad en deRivierenbuurt te Amsterdam, op 8 juni in Slotervaart te Amsterdam en op19 en 20 juni in Alkmaar. In de zomermaanden juli en augustus kunnen erexposities, debatten, conferenties en culturele dagen worden bezocht inde Marokkaanse steden Al Hoceima, Tanger, Larache, Rabat en Casablanca,Agadir.
  • Op 11, 12 en 13 december wordt het herdenkingsjaar afgesloten meteen groot festival in Amsterdam. Tijdens dit festival is er eenkinderprogramma, treden er verscheidende muziekgroepen op, zijn erexposities en theatervoorstellingen te bezichtigen en debatten enlezingen te volgen

Lees het programma van 5 juni hieronder.

Programma in de Mozes & Aaronkerk
Vrijdag 5 juni 2009 van 13.00  tot 23.00 uur
=====================

13.30 uur Inloop middagprogramma.
14.00 uur Opening en verwelkoming door dhr. Cor Bon directeur Mozeshuis / Mozes & Aaronkerk
14.10 uur Opening van de foto-expositie door eregasten.
14. 20 uur       Vertoning van Filmdocumentaire 40 jaar Marokkaanse geschiedenis, in geleidt door
Bart Rxc3xb6mer(Directeur/hoofdredacteur MTNL), Regie Karim Traida, Productie Multiculturele Televisie Nederland(MTNL).
15.30 uur Pauze
15.45 uur Rosalie Smit interviewt drie schrijfsters van drie recentepublicaties over het thema Migratiegeschiedenis over hun boeken enmotieven.

16.35 uur Pauze
17.00 uur Debat onder leiding van Fenna Ulichki met kopstukken uit depolitiek, kerk, moskee, wetenschap, migranten en maatschappelijkeorganisaties
Herman Obdeijn; Ineke van der Valk; Mient Jan Faber(onder voorbehoud);Rene Danen; Abdou Menebhi; Fatima EL Atik; Mohammed Charrouti; NoraAzerkan;
Centrale punten in het debat:

  1. De motieven van de arbeidsmigratie en leefomstandigheden in Nederland.
  2. Regulering en vreemdelingenwetgeving. xe2x80x9cvan gastarbeid naar vreemdelingxe2x80x9d
  3. Sociale strijd en opkomst van Marokkaanse organisaties.

18.00 uur Marokkaans culinaire buffet
19.00 uur Inloop avondprogramma
19.10 uur Start avondprogramma: Welkom en toelichting van het programma
door  Rachid Jamari en Ibtissam Gzouny
19.15 uur Eerste ronde.

  • Dhr. Abdou Menebhi namens de Dakira Platform
  • De Minister van justitie de heer Hirsch Ballin.
  • De ambassadeur van Marokko. Dhr. Jawad El Himdi

19.50 uur Verering van vertegenwoordigers van de eerste pionieren Marokkanen in Nederland
20.05 uur Marokkaanse vrouwen muziekgroep Al Ikhlass uit Tetouan.
20.25 uur Tweede ronde toespraken van Maatschappelijke organisaties

20.50 uur Start van muzikaal en cultureel gedeelte met de Riffijnse muziekgroep van  Tarwa N Cheikh Mohand.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in bijeenkomst/debat, migrantenorganisaties. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s