Wereldjournalisten presenteert factsheet Europese Verkiezingen

WereldjournalistenOp 4 juni worden in Nederland de verkiezingen voorhet Europees Parlement gehouden. De uitslag van die verkiezingen zalook van invloed zijn op de wijze waarop de komende jaren gestalte wordtgegeven aan het asielbeleid en het voorkomen en bestrijden vandiscriminatie. De website wereldjournalisten heeft een factsheet samengesteld met een overzicht vanpartijstandpunten, informatie over kandidaten en verwijzingennaar veel andere bronnen.

Inhoud

De factsheet is ook als PDF te downloaden.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in Politiek, Van onze correspondent uit Allochtonixc3xab. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s