Maak vrome moslim niet op voorhand verdacht

Moslimas In de strijd tegen terrorisme worden veelvuldig etnische en religieuze stereotypen gebruikt om vroegtijdig radicalisering te kunnen signaleren. Dit werkt averechts. Je vervreemdt mensen van je die mogelijk de beste informatiebron zouden kunnen zijn. Dat schrijven Rebekah Delsol en Rachel Neild, die werkzaam zijn bij de mensenrechtenorganisatie Open Society Justice Initiative in Trouw.

Zij stellen dat de xe2x80x99indicatorenxe2x80x99 waarop de radicaliseringsbestrijders zich in Nederland richten, vooral uiterlijke verschijningsvormen van de conservatieve Islam zijn. Het probleem daarbij is volgens de auteurs dat je mensen in groepen indeelt die niets met terrorismedreiging te maken hebben. Ze noemen dat xe2x80x99etnisch en religieus profilerenxe2x80x99.

Criteria die politiediensten gebruiken om verdachten te identificeren zijn toegestaan zolang die criteria objectief, individueel en aan de hand van relevante statistische gegevens aanwijzingen verschaffen over gepleegde strafbare feiten. Etnische en religieuze profielen voldoen daar volgens Delsol en Neild niet aan.

Vrome geloofsbelijdenis van moslims wordt door het gebruik van religieuze profielen gelijkgesteld aan de geneigdheid tot het gebruik van geweld. Hierdoor richten de xe2x80x99radicaliseringsindicatorenxe2x80x99 zich op een zeer brede groep moslims die zich keurig aan de Nederlandse wet houdt. Zij voelen zich in een dergelijk systeem bedreigd door de overheid, waardoor zij minder geneigd zullen zijn om dezelfde overheid bij te staan in de strijd tegen het terrorisme.

Delsol en Neild pleiten voor een verbod op ethnic profiling.

Rebekah Delsol en Rachel Neild zijn werkzaam bij mensenrechtenorganisatie Open Society Justice Initiative.

Links:

Hoe herken je facedepolitiek van salafistische organisaties?
Verwar othodoxie niet met extremisme
Mijn vader kwam te voet
Repressief politiewerk richt zich in Nederland disproportioneel op etnische en religieuze minderheden (word).

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in extremisme, islam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s