xe2x80x9cOok voor Antilliaanse en Arubaanse Nederlanders kan de Nederlandse taal een barrixc3xa8re zijnxe2x80x9d

Curaxe2x80x9cAntillianen enArubanen in Nederland hebben de Nederlandse taal al van jongs af aangeleerd, maar het is voor veel mensen een passieve taal geweest. InNederland moeten ze het opeens heel actief spreken. Daar kunnen ze bestwat ondersteuning bij gebruiken.xe2x80x9d Aan het woord is Maritza Wernet,directrice van Stichting MAMA. Stichting MAMA is een zelforganisatiegericht op Antilliaanse en Arubaanse vrouwen in Nederland en isgevestigd in Amsterdam Zuid-Oost. Omdat Stichting MAMA geen structurelesubsidie van de gemeente meer krijgt, heeft zij besloten mee te doenmet de aanbesteding voor officixc3xable taalcursussen in het kader van deinburgering. De stichting heeft de subsidie gekregen en biedt nu eeninburgeringscursus aan. xe2x80x9cDe inburgeringscursus is open voor allenationaliteiten. Via de gemeente krijgen we leerlingen binnen, maar wewerven ook zelf en dan vooral onder onze doelgroep. Wij vormen degroepen grotendeels op basis van etniciteit. Volgens ons is het eenvoordeel dat de leerlingen in hun eigen taal les krijgen en het liefstvan iemand die bekend is met de culturele achtergrond van de groep,xe2x80x9dvertelt Wernet.

 

Op de Antillen leert iedereen op de basisschool al Nederlands.Antillianen die naar Nederland komen kennen de taal dus al, maarmeestal is het latente kennis vertelt Wernet: xe2x80x9cZe hebben buiten schoolde taal weinig actief gebruikt. In Nederland is het toch belangrijk,zeker als je hogerop wilt komen, om de Nederlandse taal heel goed tebeheersen. Nu merk je vaak dat Antilliaanse Nederlanders wel gewoon eenpraatje maken, maar dat ze discussixc3xabren in het Nederlands of sprekenvoor een groep in het Nederlands soms wel lastig vinden.xe2x80x9d Al voordatStichting MAMA met de inburgeringscursus begon bood de stichting aanAntilliaanse en Arubaanse Nederlanders de mogelijkheid om de kennis vande Nederlandse taal te vergroten door middel van NT2-lessen.
     

Lees verder bij Nicis

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in immigratie, integratie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s