De beste tactiek: Gun Wilders de macht (Mohammed Benzakour)

MobenzNu de PVV (vooralsnog virtueel) als onkruid welig blijft tieren, neemt bij de gevestigde partijen de paniek toe. Men weet geen raad met Wilders. In plaats van de man koeltjes met tegenargumenten te counteren, zoals o.a. Willem van der Does liet zien (Forum 16 mei) reageren de meeste partijen met afgrijzen, schouderophalen en minzame glimlachjes – xe2x80x98superieure stiltexe2x80x99 heet dat. En sinds D66, de ChristenUnie, SP en GroenLinks hun smetvrees hebben verklaard en zelfs Wouter Bos zijn rug rechtte is de schrik compleet. 
Maar opnieuw werd Wilders op zijn wenken bediend. De man die voortdurend verstoppertje speelt, wegloopt als het heet wordt onder zijn voeten, debatten mijdt, interviews weigert, deze dappere man kan opnieuw de slachtofferrol uitspelen: xe2x80x98Links cordon sanitair!xe2x80x99 xe2x80″ wat een contradictio in terminis is daar een cordon sanitair totaal is en nooit een links, rechts, boven of onder kent. Maar wie maalt nog om correct taalgebruik als een lawaaierige bangerik heel Den Haag in een comateuze toestand weet te dirigeren? 

Het unique sellingpoint van de PVV, xe2x80x98weg met de islam!xe2x80x99 heeft als niche  splendid isolation. Het laatste dus waar Wilders op zit te wachten is gezelschap. Dat het CDA en de VVD de deur niettemin op een kier zetten is moreel bedenkelijk, maar is het ook onverstandig?   

De vraag die namelijk brandt: wat is strategisch slim op termijn?
Tot nog toe blijkt geen enkel antidotum werkzaam. Voor (ludieke) protestacties is Wilders doof, voor feiten en argumenten uit intellectuele en wetenschappelijke hoek is hij (incluis sympathisanten) immuun. Negeren levert niets op omdat Wilders meer media-aandacht genereert dan alle partijen bij elkaar. Debatteren werkt evenmin, omdat Wilders telkens wegduikt en bovendien een opponent nodig is die met dezelfde vurigheid duelleert. Vooralsnog heeft Pechthold als enige die moed en gave getoond, hetgeen weliswaar D66 zetels oplevert maar niet ten koste van de PVV. 

Voorwaar, de geest is uit de fles en we krijgen hem er met geen knuffel of knuppel meer in. Om de Wilders-gezinde burgerbevolking niettemin ervan te doordringen dat de PVV niet de oplossing is voor hun (ingebeelde) noden moet de aanpak dus over een andere boeg. Dan rest xc3xa9xc3xa9n laatste middel: wens de man alle succes, gun hem het hoogste bestuurlijke mandaat. Niemand anders dan premier Wilders zxc3xa9lf kan immers bewijzen dat premier Wilders niet de oplossing is. De tijd is rijp dat na mei 2011 ultra-rechts ongehinderd zijn programma maar moet kunnen uitvoeren, zonder de smoes dat ze gehinderd wordt door linkse coalitiegenoten. Laat Wilders maar de daad bij het woord proberen te voegen en moslims het leven zuur maken door moskeexc3xabn te sluiten, boeken te verbieden, hoofddoeken te weren. Laat Wilders maar zijn gang gaan in zijn harde confrontaties met de islamitische wereld.   

We zullen zien dat niets wordt opgelost, en meemaken hoe kilheid,onvrijheid en radicalisme juist in de hand wordt gewerkt, terwijl hetPVV-electoraat steeds gefrustreerder raakt. Want Wilders zal zichplotseling gedwongen zien rekenschap te geven van de grondwet,handvesten, resoluties en al die andere afspraakteksten waar hij nooiteerder om maalde. Ineens zal blijken dat razen aan de zijlijn ietsanders is dan een land besturen en verantwoordelijkheid tonen.

Voorts valt te verwachten dat de sterk hixc3xabrarchische structuur van eenuit zijn jasje gegroeide PVV door interne trammelant en gebrek aancompetente politici zichzelf aanvreet. In Oostenrijk werd de FPxc3– vanJxc3xb6rg Haider in de coalitie al snel vermorzeld. Ook de werdegang vanLeefbaar Nederland en later de LPF zijn voorbeelden van partijen dieeen solide, capabele basis ontbeerden en alles ophingen aan xc3xa9xc3xa9ngezicht.

Ook vanuit het buitenland doemen grote complicatie op. Met Wilders aande macht slaat Nederland internationaal een pleefiguur; enormeimagoschade loert. Een boycot van de Verenigde Naties is nietdenkbeeldig. Mensenrechtenorganisaties gaan overuren draaien. DeEuropese Commissie en buitenlandse regeringsleiders, ook Barack Obama,zullen moeilijk accepteren zaken te moeten doen met een premier dieFitna-filmpjes in elkaar knutselt. Handelsrelaties met Noord-Afrikaanseen Arabische werelddelen belanden in onzeker vaarwater, terwijlambassadeurs vriendelijk wordt verzocht de biezen te pakken. Politiek,cultureel en economisch zal Nederland klappen moeten incasseren enmogelijk zelfs gexc3xafsoleerd raken, wat funest is in onze sterkgeglobaliseerde wereld. Als uitgesproken Israxc3xablivriend zal Wilders hetvooral moeten hebben van de autoriteiten in Jeruzalem xe2x80″ en welke fijnevrienden dat zijn weten ze bij de VN en Amnesty International goed uitte leggen.      

De nieuwe status quo zal op allerlei manieren voelbaar zijn, maar hetsterkst op de gevoeligste plek: de portemonnee. Gemor zal opklinken.Oppositie en coalitiegenoten zullen bloed ruiken zodat het wachten isop wanneer en wie de stekker eruit haalt.

Nederland zal dus eerst door deze fase heen moeten voordat het zich kanherstellen. Pas na een Kabinetsval zal het electoraat inzien dat dekeuze voor ultra-rechts een vergissing was; dat de slogans van de PVVonwerkbare en onhoudbare flauwekul zijn. Men zal ontwaken uit een bozedroom. Maar daarvoor is dus eerst een boze droom nodig, een schok.Precies zoals Obama pas mogelijk was na Bush. Zonder duisternis geenlicht. Daarom: Laat Wilders fijn premier worden.   

Mohammed Benzakour, columnist en publicist,
een ingekorte versie van dit artikel verscheen op 25 mei 2009 in de Volkskrant
Zie www.benzakour.eu

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in mohammed benzakour. Bookmark the permalink.

2 Responses to De beste tactiek: Gun Wilders de macht (Mohammed Benzakour)

  1. hp berkman says:

    daar zit wel wat in, in die optie, en dat hoor ik nu onder mijn vrienden (allemaal ‘elitair’en ‘knettergek’) ook steeds vaker: laat Wilders het maar proberen. Ik loop me al te verkneukelen, want dat wordt een afgang zoals we zelden hebben gezien.

    Overigens: terwijl al die andere politici in Den Haag zich weer geen raad weten met Wilders’ laatste uitspraken (met als grootste blunderaar natuurlijk Mark Rutte), is Huib Riethof op zijn blog begonnen met een reeks columns waarin hij toch nog -mooie- argumenten tegen Wilders produceert. Aanbevolen!
    http://huibslog.huibs.net/

  2. thysja says:

    Alsof de vorige kabinetten en de vorige minister presidenten ons land zoveel goeds gedaan hebben….En nog altijd zijn er mensen die hun kop in het zand steken. Ik zou zeggen, kom maar op Wilders. Laat maar eens zien hoe het wel kan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s