Bolkestein: 'Vrijheid van onderwijs geldt niet voor moslims'

MolenbenccDe vrijheid van onderwijs die aan christenen het recht op eigen scholen geeft, biedt moslims niet automatisch hetzelfde recht. Dat stelt Frits Bolkestein in het Nederlands Dagblad. Volgens de voormalige leider van de VVD is de vrijheid van onderwijs door jarenlange schoolstrijd nauwverweven met de Nederlandse samenleving. ,,Er is geen enkele reden omdat recht ook aan andere scholen zoals islamitische te gunnen.”Bolkestein: ,,Wijleven in een gelijkheidscultuur. Maar mensen zijn ongelijk. Engodsdiensten ook.”

Bolkestein maakt zich zorgen over de toekomst van Europazonder christendom. ,,Wij kunnen wel zeggen: ‘hiep hoi’, we zijn geenchristenen meer’. Maar houdt dat op de lange duur? Hoe staan we er overvijftig tot tachtig jaar voor?”, aldus de liberaal.Bolkestein maakt zich verder zorgen over het lagegeboortecijfer in Europa. Weerzin tegen gezinspolitiek die het krijgenvan kinderen stimuleert, noemt hij ,,struisvogelpolitiek van de huidigepolitieke elite”.

Dat het christendom in West-Europa,,bloedeloos” is, bewijst het feit dat de Vrije Universiteit inmiddelseen imamopleiding aanbiedt. ,,Dat is belachelijk. Niet zo lang geledenmoest je nog een geloofsbelijdenis afleggen als je op de VU wildestuderen.”

Bron: Nederlands dagblad

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in islam, onderwijs, Politiek. Bookmark the permalink.

1 Response to Bolkestein: 'Vrijheid van onderwijs geldt niet voor moslims'

 1. Bernadette de Wit says:

  Goed punt van Bolkestein. Hij schetst met 1 voorbeeld haarfijn hoe ver de multiculturele dwaalleer al in onze samenleving is doorgedrongen. Zelfs de gristenen cijferen zichzelf weg voor een politiek-religieuze leer waarvan nooit is aangetoond dat die in onze cultuur ooit echt wortel kan schieten.
  Want de opdringerigheid van de overheid om ons dat te laten geloven, is geforceerd. Zo ook de veeleisende moslimimmigranten, die zich bekwamen in het tegen ons gebruiken van de godsdienstvrijheid.

  De heel specifieke geschiedenis (christelijk-seculier compromis) van dit inmiddels omstreden grondrecht lappen zowel overheid als moslims aan hun laars.

  Welnu. Hoe zetten we dit weer recht? Jan Beerenhout schrijft altijd (en daar ben ik het mee eens): mensen worden gelijk behandeld in gelijke omstandigheden, hieruit volgt dat mensen in ongelijke omstandigheden ook ongelijk behandeld worden.
  Mijn interpretatie van zijn woorden: de islam heeft mbt scholen, moskeeen enz. niet dezelfde rechten op ‘godsdienstvrijheid’ als christendom en jodendom, die onze cultuur samen met humanisme en de seculiere Verlichting hebben gevormd.

  We moeten ermee ophouden, het is een schadelijke illusie. Schadelijk voor onze samenleving, maar ook niet eerlijk t.o. de moslims. In hun geloof bestaat tolerantie niet (ondanks hun zoetsappige, struisvogelachtige pogingen om hun heilige boeken selectief apologetisch aan elkaar en aan ons voor te schotelen).
  Vrijheid van meningsuiting, waar godsdienstvrijheid strikt genomen onder valt, ook niet.
  Waarom zouden wij een minderheidsgroep die hier is gekomen zonder dat de bevolking ooit per referendum heeft mogen meestemmen over de wenselijkheid en ongewenste gevolgen van het Eurabia-immigratiebeleid meteen alle rechten geven?
  Zeker nu is gebleken dat van wederkerigheid geen sprake is, laat staan van oprechte betrokkenheid bij onze cultuur.

  Mino’s zijn te wankel om dit laatste stevig vorm te geven, laat dit zich eerst maar uitkristalliseren voordat we allemaal dankbaar & hoopvol gaan huppelen. Gematigde moslims staan ook on hold voor mij zolang ze geen afstand nemen van de jodenhaat en oproepen tot geweld tegen afvalligen en andersdenkenden in de koran.

  Alleen uitgetreden moslims zoals Afshin Ellian zijn waardevol in dit debat, ze zijn zelfs een voorloper omdat ze ons naieve westerlingen een spiegel voorhouden.
  (Lees bv. zijn sublieme column over ‘het koranproces’ tegen Geert Wilders, geschrveen vanuit zijn ervaring in Iran met politieke processen)

  En onderschat niet de ontnuchterende, disciplinerende werking van het sluiten van slechts een paar niet-functionende korandril-basisscholen op het brein van de moslims!
  Plotseling ontdekken ze dat niet alles kan, dat ook die domme kafirs grenzen en principes hebben.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s