Criminalisering van de islam?

Belleblaas_hansDe Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam organiseert op 18 juni van 14 tot 17 uur het symposium: Juridische ontwikkelingen sinds 9/11: Criminalisering van islam?; Erasmus Universiteit Expo- en Congrescentrum;Forumzaal M3-15

Zou het in een democratische rechtsstaat mogelijk moeten zijn omaanslagen te verheerlijken? Hoe ver mag de Nederlandse overheid gaan inhet opleggen van kledingvoorschriften ten aanzien van moslims? Zijn ergronden waarop men verbodsbepalingen ten aanzien van uitingsvormen vanislam kan legitimeren? Dit zijn vragen die tijdens dit symposium aan deorde zullen komen.

De afgelopen jaren heeft islam in Nederland in de spotlights gestaanvan media en politiek. De dominante toon in het debat over islam was ereen van zorg over xe2x80x98radicale islamxe2x80x99 die een opstap zou zijn naarislamitisch terrorisme. Bij het dreigingsbeeld heeft de AIVD in oktober2007 in het bijzonder haar pijlen op het xe2x80x98salafismexe2x80x99 gericht dat alsgevaarlijk wordt aangemerkt vanwege een anti-democratische houding diedaarin verscholen zou liggen. Politici als Wilders en Verdonk hebbendit beeld in versterkte vorm overgenomen en het indammen vanislamitische uitingsvormen als een speerpunt in hun programma verwerkt.

De angst voor radicale islam heeft echter ook weerslag gehad opwetgeving en rechtspraak. De processen tegen de Hofstadgroep hebbenlaten zien dat een radicale interpretatie van het geloof met de nieuwewet terroristische misdrijven bewijs kan vormen voor het deelnemen aaneen terroristische organisatie. Naast het strafbaar stellen van meerextreme denkbeelden staat een aantal islamitische uitingsvormen op denominatie om verboden te worden. Zo is er een wetsvoorstel op komst omhet dragen van een burqa in de publieke ruimte te verbieden en pleitWildersxe2x80x99 PVV voor een hoofddoekenverbod in publieke functies en eenverbod voor het bouwen van nieuwe moskeexc3xabn.

Deze recente ontwikkelingen roepen de vraag op of Nederland alsdemocratische rechtsstaat xe2x80″ waarin godsdienstvrijheid een belangrijkgrondrecht vormt xe2x80″ niet bepaalde grenzen (dreigt te) overschrijd(t)(en)en of er geen sprake is van een ongewenste vorm van problematisering enzelfs criminalisering van bepaalde religieuze denkbeelden. Het is opdeze kwesties dat de sprekers tijdens dit symposium in zullen gaan.Daarmee zullen ze de volgende vragen beantwoorden:

  1. In hoeverre zijn de veronderstellingen die aan de verboden tengrondslag liggen juist? (dus: in hoeverre zijn deze problemen met islamer?)
  2. In hoeverre worden islamitische geloofsuitingen (legitiem of illegitiem) gecriminaliseerd?

Zie hieronder het programma en link om je aan te melden.


Programma

14.00

Welkom en registratie

14.30

Opening door Mr. Fiore Geelhoed, promovenda aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

14.35

Introductie door debatleider Prof. Maurits Berger, hoogleraar Islam in de hedendaagse Westerse wereld aan de Universiteit Leiden

14.50

Islam, radicalisation and radical Muslims
Prof. Tariq Ramadan, professor in islamstudies aan Oxford University engasthoogleraar Identiteit en burgerschap aan de Erasmus UniversiteitRotterdam

15.10

Vanuit compassie de ander zien
Mevr. Maimunah van der Heide, columniste voor Islamwijzer.nl enoprichtster van Stichting Vangnet. Ze heeft als missie het bouwen vanbruggen tussen praktiserende moslims en niet-moslims.

15.30

Piranhaxe2x80x99s in de Hofstadvijver: De Nederlandse strafrechter en radicale moslims
Mr. Victor Koppe, strafrechtadvocaat te Amsterdam die onder meer Samir A. heeft verdedigd

15.50

Plenaire discussie met het publiek

16.50

Afsluiting en borrel

Aanmelden

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in bijeenkomst/debat, islam, islamisering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s