Trix eert vooral witte mannen uit het zuiden

TrixHet heeft de Koningin behaagd om ook dit jaar weer een hoop (3572) lintjes uit te delen. En net als voorgaande jaren gaan er onevenredig veel lintjes naar mannen, autochtonen en mensen uit de zuidelijke provincies. Nou is het niet zo dat de Koningin vindt dat witte mannen uit Brabant en Limburg zich het hardste voor de samenleving inzetten. Wel worden in Nederland relatief veel mannen uit de zuidelijke provincies door burgers voorgedragen.

In 1996 werd het decoratiestelsel gewijzigd, ook om meer vrijwilligers, vrouwen en personen uit minderheidsgroepen voor een onderscheiding in aanmerking te laten komen, maar tot nu toe is vooral het aantal vrijwilligers toegenomen.

Jan van Ingen, secretaris van het Kapittel voor de Civiele Orden verklaart tegenover Binnenlands Bestuur:xe2x80x98Allochtonen vinden het vaak vanzelfsprekend dat zij zich inzetten voorde samenleving. En bij vrouwen op topposities leeft juist het idee datzij voor hun hoofdfunctie niet onderscheiden kunnen worden.xe2x80x99 Het Kapittel spant zich in om zijn beleidswijzigingen onder deaandacht te brengen.  Van Ingen: xe2x80x98Wij hebben contact met het LandelijkOverleg Minderheden, we organiseerden het seminar xe2x80x9cLintje zoekt vrouwxe2x80x9d.We stimuleren burgemeesters om gericht te zoeken naar mensen in deondervertegenwoordigde categoriexc3xabn. Soms levert dat wat op. Deburgemeester van Gouda, bijvoorbeeld, heeft zich sterk ingespannen omeen jonge Marokkaanse vrouw te laten onderscheiden voor haarjongerenwerk in de wijk.xe2x80x99

Het Inspraak Orgaan Turken in Nederland   (IOT) kondigde vorig jaar aan veertig Turken voor te dragen. Directeur van   het IOT, Ahmet Azdural zegt in de Volkskrant dat hij geprobeerd heeft mensen te   enthousiasmeren om kandidaten voor te dragen. Een aantal organisaties heeft   de aanvraag niet op tijd ingediend.xe2x80x98 De formulieren en de vaardigheden om   het goed in te vullen, ontbraken. Azarkan (SMN) verklaart in de Volkskrant dat zijn organisatie mensen had moeten vrijmaken. xe2x80x98Maar we   hebben belangrijkere dingen aan ons hoofd gehad. Dit moet echt nog gaan   groeien.xe2x80x99

De lintjesregen is dit jaar op 3572 paar schouders neergedaald, 24 meer dan vorig jaar. In de exclusieve Orde van de Nederlandse Leeuwzijn twaalf mensen gedecoreerd en in de Orde van Oranje-Nassau 3560personen. Op de Nederlandse Antillen en Aruba kregen 39 mensen eenonderscheiding. Er zijn 1181 vrouwen gedecoreerd, 21 minder dan in 2008. Onder deuitverkorenen zitten dit jaar 3489 vrijwilligers, een stijging van 56mensen die belangeloos de handen uit de mouwen steken.

Wilt u voor volgend jaar bijvoorbeeld een allochtone vrouw voordragen voor een lintje, dan dient u voor 1 september een goed onderbouwd voorstel in te dienen bij uw burgemeester.

Links:
lintjes.nl
koninklijke onderscheidingen (wikipedia)

Van Kooten en De Bie vroegen jaren geleden al aandacht voor lintjes voor allochtonen. Kees van Kooten in de rol van de Turkse gastarbeider Pamuk.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in Diversen. Bookmark the permalink.

1 Response to Trix eert vooral witte mannen uit het zuiden

  1. Scottie says:

    Wilt u voor volgend jaar bijvoorbeeld een allochtone vrouw voordragen voor een lintje, dan dient u voor 1 september een goed onderbouwd voorstel in te dienen bij uw burgemeester.

    Misschien moet degene die iemand voordraagt zelf ook voorgedragen worden voor een lintje.

    Ik weet zeker dat als er bijvoorbeeld een Nederlander met een Marokkaanse achtergrond ge-eerd en gedecoreerd wordt die persoon voor verrader wordt uigemaakt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s