Steun circusartiesten uit Braziliaanse favela's

Eind mei 2009 komen 12 enthousiaste circusartiesten uit de Braziliaanse favela’s naar Nederland! Zij repeteren dagelijks om straks in Nederland de nieuwe show te laten zien. AMAZONIAFOLIA belooft een prachtige voorstelling te worden waar met hart en ziel aan is gewerkt. Van eind mei tot begin juli zullen zij weer te bewonderen zijn!

Arricirco bestaat uit een groep zeer getalenteerde jongeren uit de favelaxe2x80x99s (krottenwijken) van Recife, een stad met ca. vijf miljoen mensen in het noordoosten van Brazilixc3xab. De armoede is groot, veel mensen zijn werkloos en kinderen gaan niet of weinig naar school. Een van de projecten om de kansarme jongeren uit deze situatie te halen is de oprichting van het straatcircus Arricirco. Deze stichting laat kinderen uit achterstandswijken kennis maken met het circus. Door het aanleren van de diverse circustechnieken ontwikkelen de kinderen hun aanleg en talent, krijgen ze meer zelfvertrouwen en een groter gevoel van eigenwaarde. Dit is erg belangrijk voor hun toekomst.

Met het kleine beetje geld dat met de voorstellingen wordt verdiend, voorziet men in het eigen levensonderhoud xc3xa9n stellen ze ook andere kinderen in staat een toekomst op te bouwen. De groep bestaat in totaal uit 60 jongeren, in de leeftijd van 8 tot 24 jaar. De ouderen zijn al vanaf de leeftijd van 8 jaar opgenomen in het project. Zij zijn inmiddels weer de mentoren van de kleinere kinderen.

Succesvolle eerste tournee Arricirco 2008
Vorig jaar organiseerden wij, stichting UPA Arricirco Holanda, de eerste tournee door Nederland. Er werden voorstellingen en workshops gegeven op scholen, festivals en ook in zwembaden en sporthallen. De tournee was zeer succesvol: de groep werd overal met groot enthousiasme ontvangen. Doordat het niveau van de voorstelling dermate hoog was, resulteerde dit in stageplekken bij circus Elleboog in Amsterdam. Twee leden van de groep hebben tijdens deze unieke stage lessen gegeven aan cursusgroepen van circus Elleboog, namen deel aan workshops luchtacrobatiek voor medewerkers van circus Elleboog en verzorgden optredens met circus Elleboog.

Financieel gezien was het succes minder. De optredens brachten weliswaar geld op in de vorm van donaties maar de reis- en verblijfskosten, verzekering en transport werden gefinancierd met geleend geld. Na verrekening van alle kosten was de kas leeg. Om de tournee van dit jaar door te kunnen laten gaan vragen wij om uw steun.

Wat kan uw bijdrage betekenen?

Als de inkomsten uit de voorstellingen besteedt worden aan het project in Recife kunnen zij:

1.    Elke dag een warme maaltijd aanbieden aan de deelnemers van het project;
2.    Materialen kopen om meer circusattributen te maken;
3.    Investeren in de opleiding van de kinderen;
4.    De oefenruimte opknappen waar nu wordt gerepeteerd. Dit ligt op braakliggend terrein van de universiteit van Recife. Als de groep dit opknapt mogen zij er gratis gebruik van maken. Alleen energie- en waterkosten zijn dan voor rekening van UPA Arricirco. Zo kunnen zij in de toekomst vanuit deze ruimte zelfstandig opereren;
5.    Een betere tweedehandse auto kopen voor het transport naar de publieke scholen waar zij lessencycli geven van 6 weken. De overjarige combi-bus kan dan worden uitgezwaaid.                         

Steun Arricirco!
Spreekt ons project u aan dan zijn wij heel blij met elke donatie. Met uw bijdrage kan de Stichting in Recife een aantal broodnodige zaken realiseren zodat de toekomst van deze sympathieke groep jongeren zekerder wordt.
Stichting UPA Arricirco is een door de belasting erkend goed doel (fiscaal nr. 819172029/ dossiernr. 56811). Uw gift is welkom op girorekeningnummer 4153981 van Stichting UPA Arricirco Holanda. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34297358. Wilt u meer informatie over de Stichting laat het weten a.u.b., dan sturen wij u graag uitgebreide informatie toe.

Hartelijk dank namens alle deelnemers, 

Jacqueline ten Cate
Eimert Vermeulen
Bert Verkoelen
Stichting UPA ARRICIRCO-Holand
info@upa-arricirco.nl          

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in cultuur. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s