Religie in een liberale democratie: routes en attitudes

Het debat over de plaats van religie in de samenleving wordt intensiever gevoerd door de toename van verschillende religieuze geluiden in het publieke domein.
De aanwezigheid van zowel islamitische als christelijke migrantengroepen speelt hierin een belangrijke rol. De manier waarop deze, maar ook gevestigde religieuze groepen zich presenteren is zeer verschillend, varixc3xabrend van assertief tot gexc3xafsoleerd.

Tijdens de studiedag Religie in een liberale democratie worden een aantal van deze groepen nader beschouwd, evenals de betekenis die zij hebben voor de Nederlandse samenleving. De eerste hoofdspreker, prof. Fred van Lieburg, zal de theologische en maatschappelijke spanningen binnen het bevindelijke gereformeerde volksdeel duiden. De ontwikkeling van de Islam in Nederland vanaf de jaren zestig is het onderwerp van prof. Thijl Sunier, de tweede hoofdspreker. xe2x80x98s Middags wordt in een drietal sessies actueel onderzoek gepresenteerd, zoals de start van een nieuw project over xe2x80x98religie in de stadxe2x80x99, xe2x80x98jongeren, religie en populaire cultuurxe2x80x99 en xe2x80x98de pedagogische rol van migrantenkerken en kerkopbouw in nieuwbouwwijkenxe2x80x99.

De studiedag wordt georganiseerd door het tijdschrift Religie & Samenleving en de Vlaams-Nederlandse Werkgroep Godsdienstsociologie i.s.m. VISOR (VU Amsterdam). Aanmelden kan door overmaken van xe2x82xac15 op rekeningnummer 29.64.28.159 t.n.v. werkgroep godsdienstsociologie te Amsterdam, o.v.v. naam en e-mailadres.
Tijd 15 mei, 9.30-16.30 uur
Plaats Vrije Universiteit Amsterdam
12.30: lunch op eigen gelegenheid

Zie het programma hieronder

Plaats: Auditorium

9.30 koffie         
10.00 welkom door Martien Brinkman
10.05 lezing Fred van Lieburg, hoogleraar geschiedenis van hetProtestantisme (VU): xe2x80x98Bevindelijk gereformeerden, maatschappelijkhandelen en secularisatiexe2x80x99
10.45 vragen
10.50 lezing Thijl Sunier, hoogleraar Islam in West-Europa (VU): xe2x80x98Islam in Nederland vanaf de jaren zestigxe2x80x99
11.30 vragen
11.35 discussant xe2x80″ stellingen per groep
11.50 plenair – stellingen en vragen vanuit de groep

12.30 lunch (eigen kosten)    Vanwege de drukte op dit tijdstip wordtaangeraden zoveel mogelijk gebruik te maken van de anderelunchgelegenheden buiten de mensa. Naast het hoofdgebouw vindt u dePieper en op het midden van het campusplein bevindt zich The Basket.Eventueel kunt u ook een stukje doorlopen en gebruik maken van dekantine van de Medische faculteit (Van Boechorststraat 5).

13.30 parallelsessies 1                                    2A-02, 2A-06, 6A-04
14.30 theepauze
15.00 parallelsessies 2                                    2A-02, 2A-06, 6A-04
16.00 borrel                        Auditorium

1.1.    Sessie: Religie, identiteit en maatschappelijk handelen
(2A-02)

13.30 uur
John Exalto (VU Amsterdam) xe2x80″ Het pedagogisch ideaal van de reformatorische PABO de Driestar (1950-heden)
Josxc3xa9 Baars-Blom (Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, Zwolle) xe2x80″ Eenonderzoek naar religie en sociale cohesie in de gemeente Nunspeet

15.00
Peter Versteeg (VISOR) xe2x80″ Goden in Gouda: een interdisciplinair onderzoek naar religie in de stad
Susan Ketner (stichting Varya) – Marokkaanse wortels, Nederlandsegrond. Identiteitsvorming, islamisering en integratie van jongeren vanMarokkaanse afkomst.

1.2. Sessie: Jongeren, populaire cultuur, religie en authenticiteit
(2A-06)

13.30
– Paneldiscussie met Martijn de Koning (Radboud Universiteit Nijmegen),Johan Roeland (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Daan Beekers (VrijeUniversiteit Amsterdam), o.l.v. Thijl Sunier.

15.00
– Mattijs van de Port xe2x80″ Populaire religie en authenticiteit

1.3. Sessie: Kerken in de lokale context
(6A-04)

13.30
Veerle Rooze – Processen van religieuze gemeenschapsvorming in situaties van transitie
Sjoukje Wartena xe2x80″ De pedagogische rol van migrantenkerken in Amsterdam Zuidoost

15.00
Gert Jonker xe2x80″ Kerkelijke gemeenteopbouw in nieuwbouwwijken
Rein Brouwer xe2x80″ Geloven in gemeenschap: Koinonia en sociaal kapitaal van een lokale protestantse geloofsgemeenschap

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in bijeenkomst/debat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s