De democratie is in verwarring

Vrijmening"Het recht om te kwetsen is gewaarborgd in de wet(..)  De vrijheid om te beledigen en tebespotten is een teken van beschaving." Dat verklaarde Abdellah Tallal vanavond in een debat over de vrijheid van meningsuiting in Bos en Lommer. Het debat werd georganiseerd door Aknarij, de vereniging waar Tallal voorzitter van is.  Aan het debat nemen verder Eddy Terstall, Dick Pels, Rene Danen, Carel Brendel, Martin Verbeet, Asis Aynan en Marije Cornelissen deel. Aknarij is een vereniging van Amsterdamse Marokkanen die afkomstig zijn uit het zuiden van Marokko. Hieronder de gehele column van Abdellah Tallal.

Erik van Ree schreef in De Groene Amsterdammer: xe2x80x98Tolerantie is de aanvaarding van de afwezigheid van respect.xe2x80x99 En, andersom: xe2x80x98Respect eisen is de essentie van intolerantie.xe2x80x99
Is er een grens aan de vrijheid van meningsuiting? Voor individuen, intellectuelen, kunstenaars, schrijvers, denkers enzxe2x80xa6 is die grens er wat mij betreft niet, zolang ze maar niet oproepen tot geweld of haatzaaien.                                                                                                                                          

Voor politici en bestuurders is dat een ander verhaal. Zij horen in hun uitlatingen rekening te houden met verschillende bevolkingsgroepen. Zij zijn niet alleen de volksvertegenwoordigers van hun eigen kiezers, maar hebben in de Nederlandse polder ook de verantwoordelijkheid het land leefbaar en bestuurbaar te houden. In een beschaafd, democratisch land moet een politicus niet alleen pal staan voor zijn eigen achterban, maar ook pal staan voor de ruimte van anderen, meerheden en minderheden.  Een politicus of bestuurder die denkt ten koste van alles onbeperkte vrijheid van meningsuiting te kunnen hebben, moet dictatoriale trekjes hebben. 

Een van de pijlers  van de moderne democratie is de vrije toegang tot rechtspraak. Elk individu en elke groep moet gebruik kunnen maken van de rechtspraak om zijn recht te halen wanneer dat wordt geschonden. Vrijheid van meningsuiting mag geen belemmering zijn om de gang naar de rechter te maken.
Stel je voor dat Wilders premier wordt. Ik zou dan, als Nederlandse burger (die er uit ziet als de gemiddelde moslim) willen weten of hij ook mxc3xadjn premier wordtxe2x80xa6 In het wereldbeeld van Wilders zijn Nieuwe Nederlanders per definitie orthodoxe moslims. Ik herken mij daar niet in. Ik heb Wilders en de zijnen nooit mogen betrappen op ook maar een enkele handreiking naar die nieuwe Nederlanders die ook last hebben van uitwassen van (radicale) islam, die ook strijd voeren voor gelijk rechten tussen mannen en vrouwen, die ook geloven dat religie een individuele geloofsovertuiging is, die ook veel belang hechten aan de scheiding tussen kerk en staat, die het recht op seksuele diversiteit erkennen, die vrijheid van meningsuiting omarmen, die een open samenleving nastreven, diexe2x80xa6  en diexe2x80xa6 en diexe2x80xa6.

Nieuwe Nederlanders (die er voor een autochtoon uitzien als de gemiddelde moslim) hebben helaas te vaak het gevoel xe2x80x9c Ik hoort er niet bij, bastaxe2x80x9d.  Om toch erbij te horen (of ze wel of niet moslim zijn, maakt eigenlijk niets uit) moeten ze steeds weer zichtbaar maken hoe verlicht ze zijn, xe2x80xa6.wanneer het gaat om gaat om islamitische normen en waardenxe2x80xa6.maar bestaan die normen en waarden eigenlijk welxe2x80xa6.ik bedoel gewoon islamitische cultuurxe2x80xa6.of gewoon zeggen dat ze athexc3xafst zijnxe2x80xa6maar dat durven ze vaak niet of gewoon zeggenxe2x80xa6. godverdomme laat me met rustxe2x80xa6 accepteer dat ik er benxe2x80xa6accepteer ik er  anders uitzie en anders denkxe2x80xa6..help mexe2x80xa6ik wil vrij zijnxe2x80xa6ik wil De Verlichtingxe2x80xa6xe2x80xa6Wanneer kan ik op je hulp rekenen zonder dat ik mijn verleden en afkomst moet verloochenen?

Mohamed, Hassan en Fatima die nu woonachtig zijn in Vogelaar wijken hebben de aansluiting verloren met de gewone xe2x80x98autochtonexe2x80x99 mensen. De kloof is steeds groter geworden. Naarmate de buurten allochtoner werden, voelden de autochtonen zich niet meer thuis in de eigen wijk. Terwijl de problemen die allochtonen en autochtonen hebben grotendeels dezelfde zijn. Hoe zou het zijn als wij de allochtonen en autochtonen dezelfde gemeenschappelijke vijand zouden hebben gekozen? Het is helaas fout gegaan doordat veel allochtonen de zijde gekozen hebben van politieke partijen en een culturele elite die zich vervreemdde van haar eigen achterban.

Ik wil graag meer Wilders, meer Jamixe2x80x99s en meer Ayaans, maar wel uiteigen gelederen. Wij hebben steken laten vallen, we hadden onze eigenproblemen zelf moeten benoemen, we hadden zelf misstanden aan de groteklok moeten hangen. Onze intellectuelen, schrijvers, politici, kadersen zelforganisaties hadden de hand in eigen boezem moeten steken. ToenAyaan de problemen van vrouwenemancipatie aan de orde stelde heb ik meer geklaag gehoord dan erkenning voor de situatie waarin deMarokkaanse vrouw(/moslima) zich bevindt. Toen Ehsan Jami het had overde problematiek van geloofsafval is er een bijeenkomst georganiseerd ineen moskee in Amsterdam om het probleem te bagatelliseren(ontkennen) inplaats van erkennen dat het inderdaad een probleem is. Toen Wilders defilm Fitna maakte, had ik willen horen vanuit de eigen gelederen hoeernstig de extremistische Islam is. In plaats daarvan werd de filmverboden, veroordeeld  en werd alles in het werk gesteld om degemeenschap tot rust brengen. Toen de cartoonrellen plaatsvonden had ikwillen horen dat god/Allah almachtig is om zijn profeet te verdedigen.Om de brug te laten slaan tussen diverse bevolkinggroepen moestRotterdam op zoek gaan naar Tarik Ramadan, Who the fuck is TariqRamadanxe2x80x9d. Ik had toen graag bruggenbouwers uit eigen gelederen zienopstaan.
Theodor Holman zegt in een van zijn columns in het parool(een krant die ik geregeld lees): xe2x80x9cde democratie is in verwarringxe2x80x9d. Dereden voor deze verwarring is volgens de column  de benoeming van deleger-imam Eddaoudi. Ik denk dat Theo een intelligente man is, maarvolgens mij was democratie in verwarring toen ik hoorde dat deuitlatingen van Ali Eddaoudi over de premier en de christelijke normenen waarden kwetsend werden genoemd.

Kent u dat gevoel dames en heren: je gekwetst voelen door uitsprakenvan anderenxe2x80xa6xe2x80xa6xe2x80xa6.BULLSHIT. Het recht om te kwetsen is gewaarborgd in dewet en het stond in de integratienota van de PvdA.  De vrijheid om tebeledigen en te bespotten is een teken van beschaving.

Beste Theo: als nieuwe Nederlander (die eruit ziet als de gemiddeldeMoslim) wil ik met jou en met alle Nederlanders die DE VERLICHTING eenwarm hart toedragen op de barricade voor de vrijheid om te beledigen ente bespotten.

Een echte democratie, een echte open samenleving, moet ruimte biedenvoor verschillende opvattingen. De enige die moet kunnen bepalen of jeopvatting wel of niet binnen het wettelijk kader van de samenlevingvalt, is de rechter.      

Abdellah Tallal is voorzitter van de stichting Aknarij.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in vrijheid van meningsuiting. Bookmark the permalink.

4 Responses to De democratie is in verwarring

 1. Miep says:

  Wil men het in “moslimkringen” niet zien of doet men maar alsof …? B.v.
  “Ik denk dat Theo een intelligente man is, maar volgens mij was democratie in verwarring toen ik hoorde dat de uitlatingen van Ali Eddaoudi over de premier en de christelijke normen en waarden kwetsend werden genoemd.”
  Hij mag alles uitkramen, Ali Eddaoudi, hij wordt niet vervolgd hiervoor.
  Dat je na de woorden:
  “Mijn opvatting dat christenen nog altijd met de islam in oorlog zijn, wordt nagenoeg met de dag bevestigd. Ik geloof dan ook steeds minder in hecht broederschap tussen christenen en moslims; we kunnen elkaar hooguit tolereren” naar een baan in het leger als geestelijk verzorger solliciteert is ronduit vreemd …..
  Als er xc3xa9xc3xa9n plaats is waar men elkaar (ongeacht welk geloof) moet vertrouwen, is het wel het leger.
  Dan is het niet elkaar “tolereren” maar voor elkaar door het vuur gaan, soms zelfs letterlijk.
  Dat Eddaoudi van deze (??) 3 jaar oude ideexc3xabn afgestapt is, hoorden we via, via …..
  Hoe snel verandert hij weer?

 2. Saifullah says:

  Het probleem met het ‘islamdebat’ is dat de participerende moslims niet vanuit Islamitisch perspectief spreken maar vanuit ongelovig/westers perspectief.

  Een uitspraak als “Beste Theo: als nieuwe Nederlander (die eruit ziet als de gemiddelde Moslim) wil ik met jou en met alle Nederlanders die DE VERLICHTING een warm hart toedragen op de barricade voor de vrijheid om te beledigen en te bespotten.” is alleen leuk voor de autochtonen die denken het recht hebben om ons te vertellen hoe wij moeten leven.

  Wanneer iemand het Islamdebat aangaat als moslim, dan moet er ook zonder schaamte gezegd kunnen worden dat homoseksualiteit een zonde is, en wie zich eraan schuldig maakt een kafir is. En dat de Shariah de doodstraf op afvalligheid geeft, maar dat deze alleen voltrokken mag worden door de Islamitische Staat. En dat wij niet gediend zijn van beledigingen aan het adres van onze Profeet (saws).

  Zo lang dit niet gebeurd is er geen sprake van debat, maar een gezamelijke kankerpartij door ongelovigen en misleidde moslims die gezamenlijk zeggen: we moeten Islam hervormen naar Nederlands model.

 3. Miep says:

  “Wanneer iemand het Islamdebat aangaat als moslim, dan moet er ook zonder schaamte gezegd kunnen worden dat homoseksualiteit een zonde is, en wie zich eraan schuldig maakt een kafir is.” “En dat wij niet gediend zijn van beledigingen aan het adres van onze Profeet (saws).”

  En elke kufar kan ook, in welk debat dan ook, zomaar zeggen dat godsdienst een verzinsel is en dat er dus ook geen god, allah of welke god dan ook, bestaat. Of u nu door deze woorden beledigd wordt of niet.

 4. Saifullah says:

  Dat roept echt geen gevoelens van belediging op hoor, eerder gevoelens van medelijden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s