Amsterdams Marokkaans Forum verontwaardigd over dreigende uitzetting Marokkaanse jongeren

Het Amsterdams Marokkaans Forum (AMF), een platform van 17 Marokkaans-Nederlandse organisaties, is woensdag 23 april bijeen gekomen om te spreken over de dreigende uitzetting van twee  Amsterdamse jongens van Marokkaanse afkomst. Tijdens dit overleg bleek volgens het AMF dat veel Marokkaanse Amsterdammers verontwaardigd en gekwetst zijn over het besluit twee Amsterdammers, die al zo lang in de stad wonen, naar Marokko te sturen.

In een verklaring stelt het AMF:

Teleurgesteld zijn wij in stadsdeelvoorzitter die de rol van minister van Justitie speelt. Hij kiest voor de gemakkelijkste weg en maakt gebruik van een toevallige loop van een omstandigheden. Hij geeft geen blijk van visie en verantwoordelijkheidsgevoel. Wij hadden liever gezien dat hij met oplossingen was gekomen die voortkomen uit een analyse van het probleem, die wat doen aan de oorzaken van het probleem en die leiden tot structurele verbeteringen van de hele groep waartoe deze jongens behoren.

Wij vinden het besluit de jongens het land uit te zetten onacceptabel, omdat het geen structurele oplossing biedt en de jongens in Marokko geen enkel perspectief hebben. Ook vinden wij het tragisch voor hun zieke moeder. (..) Wij vinden dat het besluit tot uitzetting vernietigd moet worden en datdeze twee jongens de kans moeten krijgen om hun leven in Nederland weerop te kunnen pakken.(..) Tenslotte zien wij dit niet als een oplossing voor de criminaliteit in Slotervaart, waarover ook wij ons zorgen maken."

Het AMF heeft een werkgroep gevormd die de zaak op de voet zal volgen en die de familie van de jongens zal bijstaan.

Exc3xa9n broer mag blijven

Een van de twee broers uit Slotervaart krijgttoch een nieuwe verblijfsvergunning. Dat heeft PvdA-fractievoorzitterManon van der Garde volgens het Parool gisteren in de gemeenteraad gezegd.

VolgensVan der Garde heeft de Marokkaanse man gisteren een zaak tegen deImmigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gewonnen. De zaak van zijn broer,die in eenzelfde situatie zit, zou nog in behandeling zijn.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in jeugdcriminaliteit, migrantenorganisaties. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s