Veertig procent van de Nederlanders is het met Wilders eens

FractiepvvDe steun voor de opvattingen van Wilders, ook onder mensen die nxc3xadet vanplan zijn op hem te stemmen, is meer dan twee keer zo groot: ruimveertig procent. Tweexc3xabnveertig procent van de Nederlandersvindt dat Wilders verwoordt ‘wat gewone mensen denken en willen’. Dat is een van de conclusies van een onderzoek dat TNS NIPO heeft verricht op verzoek van Vrij Nederland naar de groeiende populariteit van de Partij voor de Vrijheid.

Zo vindt 35% procent van de Nederlandersvolgens de peiling dat Wilders niet te ver gaat in zijn uitspraken overmoslims en de islam en is 38% heteens met de stelling van Wilders dat de moslims gekomen zijn ‘om hierde boel over te nemen, om ons te onderwerpen’. Deze laatste uitspraak krijgt vooral steun van de aanhang van de VVD (47%) en minder bij PvdA (31%) en CDA (30%).

 

Nog meer steun krijgt Wilders met zijn standpunten over de aanpak van straatterroristen. Een overgrotemeerderheid van de Nederlanders xe2x80″ 61% xe2x80″ is het eens metWilders’ uitspraak dat ‘straatxe2x80″terroristen’ het land uit moeten wordengezet. Wilders deed die uitspraak naar aanleiding van de rellen inGouda, waarbij Marokkaans-Nederlandse jongeren betrokken waren. Deze uitspraak kanrekenen op brede steun binnen xc3¡lle grote partijen: zeventig procent vande VVD-stemmers, driexc3xabnzestig procent bij het CDA, zestig procent bijde SP en eenenvijftig procent bij de PvdA.

Uit eerder onderzoekvan TNS NIPO bleek dat het potentixc3xable electoraat van Geert Wilderssteeds meer opschuift naar het landelijk gemiddelde, in geografischespreiding en sociale herkomst. Zijn populariteit onder hoger opgeleidenvertoont een lichte groei. ‘Maar de PVV is nog steeds vooral een partijvan de gewone man die zich niet serieus genomen voelt door degevestigde partijen,’ zegt Peter Kanne van TNS NIPO. ‘Van die onvredemaakt Wilders handig gebruik.’

Zie ook:
Netwerk portretteert PVV-aanhang
Wie stemmen er PVV?

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in multicultureel onbehagen. Bookmark the permalink.

1 Response to Veertig procent van de Nederlanders is het met Wilders eens

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s