Een plek vinden voor homoseksualiteit in de islam

MarochomoMarokkaans socioloog Abdessamad Dialmy gaf een progressieve en zeervooruitstrevende lezing in het Arabisch over de plaats vanhomoseksualiteit in de Islamitische samenleving. De reacties vanuit hetpubliek maakten het duidelijk dat het verschil in interpretaties van deKoran nog een struikelblok blijven. Een verslag van maroc.nl

Tussen het publiek zat een zichtbaar opgewonden Youssef, die zichduidelijk had voorbereid met een stapeltje spiekbriefjes. Youssef, die24 jaar in Nederland heeft gewoond, vond dat de professor onvoldoendewist over de situatie in Nederland. Geweld tegen homo’s keurt hijabsoluut af, zei hij tegen de professor. Maar dan kwam de "maar":

"Ik kan niet iets goedkeuren dat de Koran niet goedkeurd," aldusYoussef. Volgens hem is er geen discussie mogelijk over interpretatie;er xc3xads al overeenstemming over hoe de Koran homoseksualiteit ziet.Dialmy gaf toe dat er oudere interpretaties zijn van de Koran diehomoseksualiteit afkeuren.

"Traditioneel gezien ja," antwoordde Dialmy plotseling in het Engels."Maar wij zijn hier om een plek te vinden voor homoseksualiteit in deIslam, als moslim ben ik hier om dat te doen." Zelfs de traditioneleIslamitische opvattingen zijn "waarschuwingen en geen verbod", zei hij,en die waarschuwing is bestemt voor een bevolkingsgroep, niet deindividu. De homoseksuele relatie zelf is iets privaat, en diediscussie is alleen tussen de persoon en god.

De voordracht, die donderdagmiddag 17 april plaatsvond in de raadzaalvan Slotervaart’s Stadsdeelkantoor, was een initiatief van voorzitterAhmed Marcouch. Marcouch, die zelf afwezig was tijdens de lezing, hadde 61-jarige Dialmy uitgenodigd als deel van het nieuwe homobeleid vanSlotervaart. De volle zaal kreeg een heuze taalles, want behalve deArabische lezing van Dialmy kwam er ook Frans, Engels en natuurlijkNederlands langs vliegen.

Dialmy zei dat seksuele opvoeding in Marokko alleen seculair kangebeuren, het christendom en de islam zijn beiden belemmerend op ditvlak. De kern van seksuele opvoeding moet bestaan uit gelijkheid tussende geslachten, gelijkheid tussen getrouwde en ongetrouwde mensen engelijkheid tussen hetero’s en homo’s.

Hij legde uit dat de publieke discussie in Marokko nog niet even vergevorderd is als in Nederland, maar dat het Noord-Afrikaanse land zekerop weg is om vooruitgang te boeken op het gebied van seksuele rechtenvan mensen.

"In Marokko is er geen recht om buiten het huwelijk seks te hebben,"zei hij. Het recht tot vrije heteroseksuele relaties moet nog komen.Het recht tot vrije homoseksuele relaties zoals het in Nederlandbestaat kan daarna pas ter discussie komen. "[In Marokko] zijn we nogniet gekomen aan de post-moderne discussie over vrije en onbelemmerdehomoseksuele relaties." De strijd voor meer rechten voor de vrouw inMarokko vormt een belangrijk onderdeel van deze ontwikkelingen.

De machtspositie van de man heeft geleid tot een sterk patriarchalesamenleving in Marokko. Dialmy ziet deze sociale, politieke enculturele machtspositie als een verlengstuk van de mannelijkemachtspositie tijdens de heteroseksuele daad, geslachtsgemeenschap. Ditheeft invloed op hoe de ondergeschikte is gezien door de samenleving,zij het nu een vrouw of een homoseksuele man.
"Acceptatie is hoog voor diegene die penetreert, maar niet voor degene die gepenetreerd wordt," stelde Dialmy.

Hij bood ook een interessante anekdote aan, want in Marokko gebeurtiets heel bijzonders. Dialmy ondervroeg een groot aantal hoogopgeleidemannen. Veel van deze mannen, vaak zonder werk, bieden hun lichaam aantegen geld. Het is sociaal meer geaccepteerd om een homoseksueleervaring te hebben tegen betaling, dan als deze zou geschieden alsgevolg van verleiding of een liefdesrelatie.

Niet dat Nederland voor hem perfect is op het gebied van homo-rechten,ook al is het hier al jaren niet meer taboe. Dialmy stelde dat mensenzelfs gedwongen moeten worden om de plaats van homoseksualiteit in deNederlandse samenleving volledig te accepteren.

Jonge moslims die met lastige persoonlijke vragen zitten moetenterechtkunnen bij moderne imams die een genuanceerde opvatting hebbenover homoseksualiteit, en niet belanden bij imams die ferventvasthouden aan achterhaalde manieren van denken. De rol van de imam isdus essentieel als de houding tegenover homoseksualiteit moetveranderen.Homoseksualiteit tolereren is niet voldoende. "Het is heel belangrijkdat het opgelost wordt binnen de Islamitische leer," zei Dialmy. "Alleseksuele orixc3xabntaties zijn correct, zijn politisch correct, zijnseksueel correct."

Na de soms vurige kritiek van conservatieven uit het publiek, kreeg Fatima Zohra van Stichting Kinderen in Achterstands Positiesals laatste het woord: "Welke religie zegt dat een minderheidgediscrimineerd mag worden?"En aan het einde van de dag komt het neer op de Gulden Regel, die inalle grote religies in xc3xa9xc3xa9n of andere vorm terug te vinden is. "Ik wilgraag mensen behandelen zoals ikzelf behandeld wil worden," aldusDialmy. We zijn allemaal door god geschapen, mxc3xa9t verschillen, en doorelkaar te respecteren respecteren we god.

Bron: redactie Maroc.NL / Beeld: Thomas Lundberg

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in emancipatie. Bookmark the permalink.

8 Responses to Een plek vinden voor homoseksualiteit in de islam

 1. B.Simons says:

  Youssef zegt: ik kan niet iets goedkeuren dat de koran niet goedkeurt.
  Na al die jaren kan ik nog steeds niet begrijpen dat zegge en schrijve 1,2 miljard
  aanbidders van de maangod kritiekloos aannemen wat te vinden is in een verzonnen boekje.

 2. B.Simons says:

  Hoe krijgen ze het verzonnen…
  http://tinyurl.com/crln7j

 3. Bernadette de Wit says:

  Heel sneu voor de heer Dialmy en de piepkleine minderheid van hervormingsgezinde moslims, maar het christendom is sinds de aggiornamento (de aanpassing van de katholieke leer aan de moderne tijd, in de jaren ’60) geen enkel beletsel meer voor homo’s en voor goede seksuele opvoeding. De eerste homohuwelijken werden in de remonstratse (progtestantse) kerk gesloten, enz. enz.
  Ik zou een overweldigend aantal voorbeelden kunnen noemen, maar iedere moslim kan naar de bieb of googlen.

  Daarentegen is van de zijde van de islam geen vooruitgang te melden. Wel veel wensdenken van apologeten en interessante praktijkverhalen van moslims die zelf grenzen oprekken.
  Maar dat doen ze ondanks en niet dankzij de islam. (Godzijdank zijn de meeste moslims doodgewone aardige mensen die de islam niet letterlijk nemen.)

 4. Bernadette de Wit says:

  Sorry voor de tikfouten:
  remonstrants
  protestants

 5. B.Simons says:

  @Bernadette: ik ken ook doodgewone aardige moslims, maar die leveren wel kritiek als sommige vrouwen een(in hun ogen)te korte rok aan hebben. En als ik dat soort kritiek hoor gaan bij mij alle alarmbellen rinkelen.

 6. Yuba says:

  Het is een groffe leugen dat de lezing in het arabisch was. de lezing was in het frans.

 7. Scottie says:

  De islam kende al vanaf haar ontstaan een plek voor de liefde tussen mannen. Lees het boek: “Islamic Homosexualiteies” van Stephen O. Murray en Will Roscoe. Jammer genoeg in het Engels. Dat boek is het waard vertaald te worden, eventueel in het Marokkaans.

  Het kan heel goed zijn dat moslimlanden die werden gekoloniseerd de anti-homohouding, anti-homowetgeving en straffen voor homomannen gewoon hebben overgenomen van de kolonisator. En handhaafden.

  Van Marcouch en eerder van Aboutaleb hoorde ik dat de acceptatie van homoliefde tussen mannen bij Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond nog zeker 40 kan duren.

  Dat scheelt in ieder geval 10 jaar met Nederland waar naar verluidt altijd alles 50 jaar later gebeurt.

  Hoe dan ook, er kunnen weer miljoenen aan belastinggeld om die Nederlandse Marokkanen een verdere schop onder hun achterste de democratie en de gedachte van de mensenrechten in te leiden. En, dat houdt voorlopig weer een heleboel mensen aan het werk.

 8. Scottie says:

  Citaat:Ik kan niet iets goedkeuren dat de Koran niet goedkeurd,” aldus Youssef. Volgens hem is er geen discussie mogelijk over interpretatie; er xc3xads al overeenstemming over hoe de Koran homoseksualiteit ziet. Dialmy gaf toe dat er oudere interpretaties zijn van de Koran die homoseksualiteit afkeuren. Einde citaat.

  Youssef zegt iets niet te kunnen goedkeuren … Dat is nu precies het probleem met mensen met een houding zoals hij. Die houding getuigt van hoogmoed er vanuit te gaan dat hij in de positie is iets al dan niet goed te keuren. Is het goed dan mag het blijven, van mensen zoals Youssef, is het naar zijn opvatting niet goed dan keurt hij het af.

  Hij doet maar. Waar het om gaat is dat mensen zoals Youssef anderen respecteert. En wat die mensen eventueel op de deurmat in of bed doen gaat hem helemaal niets aan.

  Hij hoort gewoon de mensenrechten zoals die in Nederland als waardevol worden gezien en de handhaving en uitbreiding ervan als nastrevenswaardig te ondersteunen en te accepteren. Er zijn namelijk hele volksstammen die bij ons willen wonen enkel en alleen vanwege die mensenrechten.

  Voor mij mag hij van homoliefdesmannen vinden wat hij maar wil, of althans wat hij denkt dat er in zijn Boek staat maar ernaar handelen is absoluut verwerpelijk. Ik zeg niet dat hij dat doet maar de een belijdt afkeuring met de mond, de ander met zijn handen. Ik had graag gezien dat iemand in de zaal aan zo iemand als Youssef had gevraag wat hij dan vindt van de slachtoffers EN de daders die homomensen uit hun huis terroriseren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s