Nieuwsbrief ACB Kenniscentrum verschenen

Bij ACB Kenniscentrum is een nieuwsbrief verschenen met onder andere aandacht voor de conferentie Nieuwe Nederlanders, Nieuwe Zorg, empowermenttrajecten voor mannen en vrouwen, eergerelateerd geweld, het provinciale project Polarisatie, radicalisering en discriminatie en nieuwe publicaties. Hieronder korte beschrijvingen en links.

<p><p>Nieuwe pagina 1</p></p>

Conferentie Nieuwe Nederlanders Nieuwe Zorg

Donderdag 28 mei 2009 organiseert ACB Kenniscentrum de conferentie Nieuwe Nederlanders Nieuwe Zorg. Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opent de dag die in het teken staat van interculturalisatie van de zorgsector. Ze krijgt het eerste exemplaar overhandigd van het onderzoek door ACB Kenniscentrum naar de interculturalisatie van de zorgsector in Noord-Holland. Naast plenaire toespraken en interactie zijn er acht workshops. (Lees meerxe2x80xa6)

 

Nieuws Empowerment van allochtone mannen en vrouwen

ACB Kenniscentrum is aandeelhouder van het Kennisnetwerk Amsterdam. Voor de jaarlijkse Veiling van ideexc3xabn is een video gemaakt over de empowermenttrajecten die ACB Kenniscentrum heeft ontwikkeld voor allochtone mannen en vrouwen. In dit filmpje hoort u van twee deelnemers wat zij hebben geleerd. (Bekijk de video xe2x80xa6) (Lees meerxe2x80xa6)

 

Nieuws Traject op maat

ACB Kenniscentrum heeft een landelijke patixc3xabntenvereniging begeleid in een traject om een nieuwe visie en missie en een meerjarig werkplan op te stellen. De resultaten van dit traject op maat zijn aan de leden voorgelegd tijdens een lagerhuisdebat onder leiding van Miep van Diggelen, directeur van ACB Kenniscentrum. (Lees meerxe2x80xa6)

 

Project Polarisatie, radicalisering en discriminatie

Het project Polradis is een onderzoek naar polarisatie, radicalisering en discriminatie in Noord-Holland. Of liever: de stand van zaken in het voorkomen en bestrijden van deze ontwikkelingen door jongerenwerk, politie, gemeentes en allochtone zelforganisaties. (Lees meerxe2x80xa6)

 

Nieuws Download nieuwe publicaties

Regelmatig publiceert ACB Kenniscentrum handleidingen en methodieken die u kunt downloaden van de website. In Hink Stap Sprong leest u het verslag van een project om allochtone vrouwen te bereiken die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Vertel het gerust is een handleiding in het opzetten van een netwerk van vertrouwenspersonen huiselijk geweld. Opkomen voor jezelf is een assertiviteitstraining voor allochtone vrouwen.

 

Workshop Eergerelateerd geweld onder Hindoestanen

ACB Kenniscentrum houdt een workshop voor vrijwilligers en sleutelfiguren binnen de Hindoestaanse gemeenschap om het onderwerp eergerelateerd geweld bespreekbaar te maken. De sociale druk binnen deze gemeenschap kan groot zijn en leidt tot relatief veel pogingen tot zelfmoord onder met name jonge vrouwen. (Lees meerxe2x80xa6)

 

Conferentie Eervol Geweldloos

Op dinsdag 3 maart is de conferentie Eervol Geweldloos gehouden in Zaandam. Bijna 150 professionals kwamen bijeen rondom het thema eergerelateerd geweld. Op onze website kunt u het hele programma nog eens bekijken, presentaties downloaden en doorklikken naar artikelen uit de media over deze conferentie. (Lees meerxe2x80xa6)

 

Nieuws Nieuwe gezichten bij ACB Kenniscentrum

Het team van ACB Kenniscentrum is versterkt met twee nieuwe gezichten. Seda xc3–nce is adviseur en werkt aan de projecten Allochtone jongeren en mediawijsheid, Eervol Geweldloos, Homoseksualiteit en identiteit en Monitor Diversiteit. John Goring houdt zich bezig met acquisitie
. Voor alle vragen over wat ACB Kenniscentrum voor u kan betekenen, kunt u met hem contact opnemen. 

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in Diversen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s