Voor- en tegenstanders over Tariq Ramadan

Ramadan2De laatste weken is de discussie over Tariq Ramadan weer in volle heftigheid losgebarsten. Is de islamwetenschapper een bruggenbouwer die een positieve bijdrage kan leveren aan de integratie van moslims in West-Europa of is hij een ‘wolf-in-schaapskleren’ die met een dubbele tong spreekt en eigenlijk een fundamentalist is die Europa wil islamiseren?

De afgelopen weken werd de discussie over Ramadan actueel nadat de Gaykrant een artikel plaatste waarin vrouw- en homo-onvriendelijke uitspraken van ramadan werden geciteerd. De gemeente Rotterdam, waarvan Ramadan adviseur is, stelde een onderzoek in en SP kamerlid Karabulut vroeg de subsidie aan Ramadan stop te zetten. Ramadan ontkende overigens in een persbericht de uitspraken te hebben gedaan. Er volgde een gesprek tussen Ramadan en Henk Krol (Gaykrant) die zich liet vergezellen door een assistent van Frits Bolkestein. Het gesprek was geen succes. In de Volkskrant deden Ramadan (Stop die aanvallen op mij) en Krol (Ramadan, stop met dreigen) ieder op eigen wijze verslag van dat gesprek.Henk Krol voelde zich tijdens het gesprek zodanig bedreigd dat hij inmiddels aangifte tegen Ramadan heeft gedaan.

Tegenstanders

Vervolgens waren er diverse columnisten die – vooral in de Volkskrant, maar ook op websites als hoeiboei – hun visie op Ramadan gaven. Zonder uitzondering toonden ze zich een tegenstander van Ramadan. Hun kritiek op Tariq Ramadan gaat vooral over de dubbele tong waarmee hij zou spreken over vrouwen en homoseksuelen. Ze baseren zich hierbij behalve op de citaten uit de Gaykrant ook vaak op het boek Frxc3xa8re Tariq (in het Engels: Brother Tariq) van Caroline Fourest uit 2004. Dit boek zou volgens Ramadan 200 feitelijke onjuistheden bevatten. Daarnaast wordt soms verwezen naar de 40 reasons why Tariq Ramadan is a reactionary van de marxist Yves Coleman, waarin verschillende omstreden uitspraken van Ramadan op een rij worden gezet.
Inhoudelijk waren de columns over Ramadan de afgelopen week allemaal wat zwak, waarschijnlijk omdat de schrijvers er geenblijk van konden geven zich te hebben verdiept in werk en leven van Ramadan. Zo wijdde Volkskrant-columniste Amanda Kluveld twee onbenullige columns aan Tariq Ramadan: Ramadan, de grote verlosser en Tariq Ramadan, kom maar op en columniste Nausicaa Marbe schreef Met Ramadan terug naar af.
Wat lezenswaardiger zijn twee kritische stukken van Bernadette de Wit op de website Frontaal Naakt, weliswaar 2 jaar oud, uit 2007. Zij gaat vooral in op de (vermeende) banden van de familie Ramadan met terroristische organisaties en de Moslim Broederschap, waarvan zijn opa xc3xa9xc3xa9n van de oprichters was en waarbinnen ook zijn oom en broer een rol spelen. Hoewel De Wit met een aardig lijstje beschuldigingen en verdachtmakingen komt, vraag je je na lezing wel af waarom Tariq Ramadan dan nooit achter slot en grendel is gezet als hij echt zo gevaarlijk is. Overigens is het wel zo Ramadan nog steeds niet welkom is in de Verenigde Staten vanwege vermeende banden met terroristische organisaties. Tegelijkertijd is hij trouwens ook persona non grata in Saoudi-Arabie.
Ook Arabist Simon Admiraal schreef vorig jaar een kritisch artikel over het gedachtengoed van Tariq Ramadan in de Volkskrant (Tariq Ramadan wil omgekeerde integratie). Volgens Admiraal zou Ramadan de seculiere samenleving willen transformeren, te beginnen met het openbaar onderwijs.

En tenslotte is er het stuk dat deze week op de site van de Rotterdamse VVD verscheen. Hierop is een oud Youtube-filmpje (met Nederlandse vertaling) te zien waarop Ramadan de strijd van islamitische groepen in Palestina, Afghanistan, Algerije, Soedan, Tsjetsjenixc3xab en Kashmir steunt.

Voorstanders

Voorstanders van Ramadan laten over het algemeen zich weinig horen of hun reacties worden niet geplaatst. In het NRC laat onderzoeker Markha Valenta, zelf lesbienne, dit weekend weten: xe2x80x9dHet is paternalistisch en dogmatisch om teeisen dat moslims als goed getrainde apen ons nazeggen dathomoseksualiteit goed en natuurlijk is, als ze dat niet denken.xe2x80x9d MochtTariq Ramadan ooit gezegd hebben wat hem verweten wordt, dan is hij volgens haar infeite representatiever voor het Westen dan de Gay Krant: xe2x80x9cDeAmerikaanse president Obama keurt het homohuwelijk af, onder meer omreligieuze redenen, terwijl de rechten die homoseksuelen in Nederlandhebben lang niet in heel Europa gelden.xe2x80x9d Het gaat er om dat moslims (en homoxe2x80x99s) zich houden aan de regels vande publieke ruimte en de democratische rechtsstaat, vindt Valenta, xe2x80x9cdatheeft Tariq Ramadan altijd gedaan, daarvoor pleit hij en daarin is hijconsequent. Wat een moslim daarnaast persoonlijk vindt, gaat ons infeite niets aan.xe2x80x9d

Verder neemt Anja Meulenbelt het met regelmaat op voor Tariq Ramadan. Zij volgt Ramadan al enige jaren en heeft niet alleen zijn boeken gelezen, maar is ook naar diverse lezingen geweest. Deze week besteedde ze twee blogs aan de hoogleraar islam. Ze schreef op grond van Ramadan’s boek een jihad van vertrouwen over de tegenstanders van Tariq Ramadan.

In een andere blog, Ramadan is niet de vijand, betoogt Anja Meulenbelt dat ze veel waarde aan hem hecht omdat hij moslims in Europaaanspreekt als volwaardige burgers, en van ze vraagt zich ook alszodanig te gedragen. "Hij laat zien dat de grondwet ook moslims nu juistde vrijheid geeft om zichzelf te mogen zijn, en vraagt van ze om actiefdeel te nemen aan die maatschappij, en op te houden zich defensief tegedragen als een minderheid. Ik was bij een interessant debat tussenhem en Dyan Abu Jahjah, (hier)die nu juist wil dat moslims zich als minderheid organiseren."
Volgens Anja Meulenbelt is hij geen grote vernieu
wer of hervormer van de islam, maar is hij wel een "belangrijke xe2x80x98vertalerxe2x80x99, iemand die de islam opnieuwinterpreteert in het licht van deze tijd, en daarmee spreekt hij grotegroepen Europese moslims aan. En helaas nog te weinig autochtonen, diezich liever verliezen in achterdocht en roddels dan in werkelijkeverdieping in wat hij nu eigenlijk te zeggen heeft."

Meulenbelt:"Als je zijn boekenhebt gelezen (..) dan weet dat zijn stelling juist is dat er hier nietsxe2x80x98geislamiseerdxe2x80x99 hoeft te worden, dat er binnen de wetten en regels vaneen land als Nederland meer dan voldoende ruimte is om als moslim televen plus volwaardig burger te zijn. Meer dan in menig islamitischland, als we eerlijk zijn. Ramadan is behalve een moslim een democraaten een Europeaan. Er is helemaal geen reden voor xe2x80x98islamiseringxe2x80x99, zelfsniet stiekem. Dat beeld van die wolf die zich in de schaapsklerenverbergt is echt paranoxc3xafde – er is ook met naarstig speuren heel ergweinig wolf te vinden – ja, zeggen zijn tegenstanders dan, daar is hijook te slim voor – wat dan wel de vraag oproept wat die wolf danvoorstelt." Lees het artikel van Anja Meulenbelt en de vele reacties verder hier.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in islam. Bookmark the permalink.

2 Responses to Voor- en tegenstanders over Tariq Ramadan

 1. Bernadette de Wit says:

  Dat Ramadan niet wordt opgepakt, zegt erg weinig over hoe gevaarlijk hij is (heb je daar vragen over, dan moet je bij de slappe overheid zijn). Ramadan speelde het gewoon slim, hij is de lieveling van de politiek-correcte elite met zijn wensdenken. Feiten zijn in die kringen niet populair.

  Ik kwam niet met “beschuldigingen en verdachtmakingen”, ik gaf slechts een overzicht van onderzoek naar Ramadan weer zoals uitgevoerd door journalisten en terrorismeonderzoekers.

  Mijn eigen onderzoek voor dit artikel schoot juist tekort, vind ik nu: ik had veel duidelijker moeten uitleggen dat de Moslim Broederschap kort na het afschaffen van het kaliefaat (door Atatxc3xbcrk) is opgericht en een tegenreactie was op diens seculiere maatschappijopvattingen.

  Ik had ook veel duidelijker Ramadan als de zoveelste doe-het-zelf imam moeten schetsen, een man die alleen maar de kans krijgt dankzij het (sindsdien) ontbreken van centraal gezag in de moslimwereld.
  En dankzij de watjes in de oren van mensen als Anja Meulenbelt natuurlijk.

 2. Carel says:

  Het Gebed voor Palestina van Tariq Ramadan is echt schokkend, en zou dat ook moeten zijn voor moslims. Hij steunt daarin bijvoorbeeld ook de strijders in Soedan, Algerije, Tunesixc3xab en Marokko, landen waar moslimextremisten gewelddadige en terroristische campagnes voeren tegen andere moslims. Over bruggenbouwen gesproken. Het is inderdaad een oud filmpje. Dat geeft dus alleen maar aan hoe slecht de gemeente Rotterdam zich heeft verdiept in Ramadan, voordat men hem tot hoogleraar en adviseur benoemde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s