Allautoon (Jerry Straub)

Jerry9_thumb_13269Recent publiceerde het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) het rapport xe2x80x98Ervaringen allochtone raadsledenxe2x80x99.
Een opmerkelijke conclusie uit het rapport is dat 80% van de allochtone raadsleden vindt dat de houding ten opzichte van migranten is verhard  en 51% vindt dat hun raadswerk daardoor moeilijker is geworden.

Zorgelijk
Ronduit zorgelijk, tenminste zo typeer ik bovenstaande conclusie. Het zeldzame allochtone raadslid xe2x80″van alle raadsleden is 0.03% (!) van allochtone komaf- lijkt na nu al tot uitsterven gedoemd. De kans is namelijk levensgroot dat het raadslid er de brui aangeeft. Als dat zou gebeuren dan is dat voor bijvoorbeeld het debat over integratie maar zeker ook vele andere themaxe2x80x99s funest. Het leidt tot onvolledige inschattingen en analyses en daardoor oplossingen die niet werken. Net als een dure mobiele telefoon met alles erop en eraan. Zonder bereik heb je er niets aan. Complexe problemen vragen om vernieuwing en creativiteit en daarvoor heb je gemengde teams nodig. 

Participatie en Diversiteit
Al heel lang bezetten veel migranten de laagstbetaalde banen en zijn meer en langer werkloos. Die groepen en kwetsbare autochtone groepen zijn net zo goed xe2x80x98aandeelhouderxe2x80x99 van de stad en Nederland en verdienen dus net zo goed een stem en een gezicht. Alleen daarom al is de politieke participatie van allochtone raadsleden van levensbelang. En natuurlijk, er gebeuren ook heel veel goede dingen, kinderen worden slimmer en jongeren studeren nu ook aan hbo of universiteit. En dat tot grote trots van hun ouders die dit vaak zelf ongeschoold met hard werken en dankzij de Nederlandse maatschappij mogelijk hebben gemaakt.  Vele wegen leiden naar Rome maar ook naar Amsterdam. Politieke partijen moeten blijven investeren in diversiteit en ervoor open staan om ook de eigen politieke cultuur tegen het licht te houden. Die politieke partijen die het meest divers zijn, hebben op termijn de beste papieren om zelf te overleven. 

Vragenxe2x80xa6
Ben trouwens erg nieuwsgierig naar de beantwoording van de omgekeerde vraag namelijk of de verharding ten opzichte van migranten er dan ook toe leidt dat het werk van het autochtone raadslid gemakkelijker is geworden.

Of die andere vraag dat er sprake zou zijn van een verharde houding ten opzichte van vrouwen of dat dat hun werk ook moeilijker zou hebben gemaakt? Ik vraag me in dat soort situaties dan gelijk af waar zijn de mannen, want die zijn net zo goed verantwoordelijk.

Nog meer IPP conclusies

Maart 2006 werden er in de Nederlandse gemeenteraden 9.558 raadsleden geinstalleerd. Van de bijna 10.000 raadsleden waren er 303 (0,03%) van allochtone komaf. November 2008 waren er 298 allochtone raadsleden, waarvan 21% meedeed aan het IPP onderzoek. Net als in 2005 wenste een  aantal raadsleden niet mee te doen omdat men niet  als allochtoon aangesproken wensten te worden.

Van de allochtone raadsleden is 61% Pvda-er en 11% is lid vanGroenLinks. Verder is 9% CDA-politicus en eveneens 9% aangesloten bijeen locale partij. Bij de VVD is 5% en bij de SP 4% van allochtonekomaf.

Het allochtone raadslid is relatief jonger (41,5 jaar) dan het gemiddelde raadslid (53,4
jaar). Allochtone raadsleden klagen net als hun autochtone collegaxe2x80x99s steen en been over teveel vergaderen, teveel leeswerk, te moeilijkestukken en te weinig tijd voor contacten met burgers en organisaties.

Allochtone raadsleden hebben vaker een baan (80%) van meer dan 30 uurper week ernaast dan het gemiddelde van alle raadsleden (71%).Allochtone mannelijke raadsleden  geven relatief vaker dan allochtonevrouwelijke raadsleden aan problemen te hebben met de combinatie vanhet raadswerk met een gezin en met een baan. Vrouwen hebben meer lastvan discriminatie.  66% van de allochtone raadsleden is het eens met destelling dat hun achterban verwacht dat zij hun belangenvertegenwoordigen. Maar 34% wil niet gezien
worden als vertegenwoordiger van zijn achterban. 

Bijna een derde van de respondenten geeft aan zich (ook) met deNederlandse groepering verbonden te voelen; 30% voelt zich betrokkenbij de Turkse groepering, bijna 10% bij de Surinaamse groepering, 7%bij de Marokkaanse en 18% bij andere etnische groeperingen.

Toch goed nieuws
Zo, dankzij het IPP zijn we weer een stuk wijzer. Het allochtoneraadslid is dus een stuk jonger, klaagt er net zo flink op los en wilhet liefst ook in plaats van binnen vergaderen buiten het xe2x80x98veldxe2x80x99 in.Bovendien werken zij vaker ernaast en vinden allochtone mannen decombinatie van het raadswerk met een gezin en met een baan lastiger danallochtone vrouwen.

Eigenlijk is het geklaag over teveel vergaderen. het vaker werkenernaast en het xe2x80x98PPP-syndroomxe2x80x99 -de feitelijke onmogelijkheid van eenraadslid om de combinatie prive, professioneel (werk) en politiek naarbehoren te managen-  fantastisch nieuws. Allochtonen zijn geenmarsmannetjes maar gewone mensen van vlees en bloed. Allautonen.

Jerry Straub is gemeenteraadslid van de Amsterdamse PvdA, columnistvan het Allochtonenweblog en de website van de Amsterdamse PvdA

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in jerry straub, Politiek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s