De athexc3xafst

De laatste jaren ontstaan er in Nederland steeds meer initiatieven vanmensen die niet geloven, omdat ze vinden dat gelovigen teveel ruimteopeisen in het publieke domein. Hun stem wordt niet of onvoldoendegehoord. W!J ging langs bij Bart Klink (24), oprichter van een van deeerste Nederlandstalige websites over atheisme, namelijk: www.deatheist.nl. Hijwas christen maar ‘bekeerde’ zich vier jaar geleden tot het athexc3xafsme.Bart vertelt over waarom hij de site heeft opgezet en wat hem hetmeeste beangstigt aan religie. En: kunnen gelovigen en ongelovigeneigenlijk wel samenleven?
Bron: Nieuwwij

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in religie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s