Brochure scheiding kerk en staat

Gemeenten staan geregeld voor de vraag hoe zij in de praktijk ommoeten gaan met de scheiding tussen kerk en staat. Bijvoorbeeld bijsubsidieverlening aan religieuze organisaties of in de contacten meteen dominee, pastoor of imam. Volgens minister Ter Horst vanBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sluit het beginsel van kerken staat niet uit dat sprake is van steunverlening, overleg en dialoog.Vandaag overhandigde zij, samen met C. Lamers, vice-voorzitter van deVNG en burgemeester van Houten, tijdens een bijeenkomst van de VNG debrochure xe2x80x98Religie en publiek domein’ aan gemeentebestuurders.

Debrochure geeft de juridische grenzen aan van religie en publiek domein.De belangrijkste betekenis van de scheiding van kerk en staat is dat deoverheid geen geloof of wijze van geloofsbelijdenis voorschrijft ofvoortrekt, maar zich neutraal opstelt. De overheid mag zich echter welinlaten met religieuze organisaties. De brochure geeft gemeenten ookhandvatten voor concrete vraagstukken. Zo kan de gemeente een verzoekhonoreren om mee te betalen aan een camera- en alarmsysteem voor eenreligieus gebouw dat te maken heeft met vernielingen. Ook mag eengemeente een moskee subsidixc3xabren die talencursussen Nederlandsorganiseert voor Marokkaans sprekende vrouwen. Maar religieuzeorganisaties die sportactiviteiten organiseren om de jeugd over hetgeloof te vertellen, kunnen geen aanspraak maken op subsidie. Uit debrochure blijkt dat eenduidige antwoorden niet altijd te geven zijn,omdat veel afhangt van de context en de lokale omstandigheden.

       

Bron: VNG/Nieuws van Nederland/ Intereligieuze werkplaats

Meer informatie: het dossier scheiding kerk-staat of de volgende brochures en artikelen

 

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in scheiding kerk staat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s