Tegenlicht: Insjallah, als God het wil (documentaire)

Hoe luider de roep dat moslims in Nederland moeten kiezen tussen deWesterse waarden en de islam, hoe krachtiger het islamitischebewustzijn zich lijkt te ontwikkelen. Er is inmiddels een islamitischezuil in Nederland aan het ontstaan met scholingsbijeenkomsten,lezingen, internetsites, boekhandels en kledingzaken.

Vooral door de aanslagen van 9/11 en de gebeurtenissen daarna zijnveel moslims gaan nadenken over wat de islam in hun leven betekent.Veel jonge moslims keren terug naar de oorspronkelijke bronnen van hetgeloof en nemen de Koran en de overleveringen van de profeet alsleidraad voor hun leven. Dit fundamentalisme of salafisme wordt wel alseen broedplaats voor radicalisering gezien en als een probleem voor deintegratie in Nederland. Maar is dat ook zo?

In een prachtige documentaire van Tegenlicht komen deze jongeren zelf aan het woord en krijgen weeen inkijk in hun dagelijks leven. Hoe staan ze in de Nederlandsemaatschappij en waarom kiezen ze zo bewust voor baard, hoofdsluier envijf keer bidden per dag? Waarom schudden ze liever niet de hand en hoeweten ze leerstellingen van 1400 jaar geleden zo schijnbaar moeiteloosin hun dagelijks leven en werk te integreren? Ze keren zich af van hetlege materialisme en zien hun leven in de aanbidding van Allah. Weontmoeten twee jonge Nederlandse vrouwen die voor deze zuivere islamgekozen hebben en volgen de xe2x80x98radicale jongerenpredikerxe2x80x99 Abdul-Jabbarvan de Ven in zijn onvermoeibare verspreiding van het geloof. Duidelijkwordt dat het om een krachtige en zelfbewuste ontwikkeling gaat dieniet meer uit Nederland is weg te denken.

Regie en research: Hans Otten
In samenwerking met: Annieke Kranenberg en Janny Groen (de Volkskrant)
Interview vrouwen: Shailoh Phillips
Productie: Nellie Kamer
Eindredactie: Jos de Putter/Henneke Hagen

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in islam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s