'Marokkaanse nationaliteit te snel gegeven'

Nederlandse ambtenaren brengen veel te stipt een nieuwe Marokkaansenationaliteitswet in de praktijk. Dat zegt het VVD-Tweede Kamerlid Paulde Krom in De Telegraaf.

Hierdoor zijn kinderen van Marokkaansemoeders met een Nederlandse vader ineens ook Marokkaan. Bij Marokkaansevaders was dat al zo; de Marokkaanse nationaliteit gaat automatischover op de kinderen, ook al zijn die in Nederland geboren.

Doorde stiptheid van de ambtenaren wordt voorbijgegaan aan de keuzevrijheidvan de ouders om hun kind wel of niet in te schrijven bij hetMarokkaanse consulaat, aldus het Kamerlid.

De Krom ontdekte depraktijk na een noodkreet van een Nederlandse vader in Tilburg. Dieontdekte onlangs dat zijn tienerdochter ongevraagd als Marokkaanse inhet bevolkingsregister stond geregistreerd. "Op grond van de wet GBA zijn wij verplicht onjuiste of onvolledigegegevens te corrigeren’, schrijft de gemeente. ‘Uit artikel 6 van denieuwe Marokkaanse nationaliteitswet blijkt dat een kind van eenMarokkaanse moeder of vader Marokkaan is. Deze bepaling heeft eenonbeperkte terugwerkende kracht. Dit betekent dat dit artikel vantoepassing is op alle kinderen die voor 1 mei 2007 uit een Marokkaansemoeder zijn geboren, maar geen Marokkaan werden. De moeder isMarokkaan. Uw kind is uit haar geboren. Dit betekent dat uw kindMarokkaan is’.

Bron: Wereldomroep / telegraaf

Meer over dubbele nationaliteit hier
Meer over Marokko hier

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in dubbele nationaliteit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s